close-pop-up.svg

Velg mer bærekraftige materialer med EPD-sertifisering

EPD-sertifisering gjør det enklere å velge mer bærekraftige materialer. Dette bør du tenke på når du skal bygge bærekraftige bygg.

En EPD-merking, en forkortelse for Environmental Product Declaration, er et tredjeparts verifisert og registrert dokument, med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.

Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil, og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen. EPD-dokumentasjonen for våre produkter finner du på nettsiden vår eller på EPD Norge sine sider.

Bygg og byggevarer står for 40 prosent av verdens klimagassutslipp. Dersom flere blir mer bevisste på å velge byggematerialer med lavere CO2-avtrykk, kan vi sammen jobbe for å få ned tallet.

Hvorfor bør du være opptatt av EPD?

 – Totalregnskapet for en EPD retter seg mot den profesjonelle kjøper. Det er kompleks informasjon som en normal forbruker dessverre har lite forhold til i dag. Det burde vært en enklere miljømerking av produktene, slik at forbruker på en enkel måte kan sammenligne produktet i butikk. Det finnes ikke i dag, forteller Mads Rikardsen, leder for kvalitet og bærekraft i Glava.

EPD-verifiseringen til Glava er den beste i markedet på standard lett byggisolasjon. Det har blitt gjort en livsløpsanalyse av produktet og miljøinformasjon fra flere isolasjonsprodusenter lar seg nå sammenligne.

 – Det er et viktig steg på veien for å være klimanøytrale innen 2050. Vår visjon er at Glavagruppen, med de tre merkevarene Glava Isolasjon, Weber og Gyproc, skal være den beste partneren for alle som vil produsere bærekraftige bygg i Norge, forklarer Rikardsen.

Her kan du lese om GLAVAs bærekraftsmål.

Isolasjonsprodukter laget av resirkulert glass 

Glavas isolasjonsprodukter er laget med inntil 80 prosent resirkulert glass. Dette glasset kommer fra lokale innsamlingsstasjoner i kommuner, og kildene er først og fremst emballasjeglass fra flasker, samt vinduer fra bygninger og ruter fra biler.

 – Det å bruke så mye returglass gir oss lavere forbruk av jomfruelige råvarer, lavere energiforbruk og et bedre miljøavtrykk. Vi får inn kortreist glass der det er mulig, slik at råvarene fraktes over kortest mulig avstander. Videre har vi en produksjonsteknologi som gjør at vi kan produsere lette produkter med gode isolasjonsegenskaper, noe som gir et lavere  CO2-utslipp fra produksjon og bruk, sier Rikardsen. 

Glass-gjenvinning_isolasjon_hjullaster.jpg
Isolasjon fra Glava AS består av opptil 80 prosent resirkulert materiale, og har et bedre miljøfotavtrykk.

I tillegg er isolasjonen komprimert ned til en femtedel av bruksvolum. Det betyr i praksis at pakkene tar mindre plass, og gir færre biler på veien. Færre kjøreturer, gir lavere utslipp.

Les mer om hvordan glass blir til glassull

Tiltak for økt gjenbruk av materialer

Glava AS har fabrikker i Askim og Stjørdal. Noe tørt avkapp fra fabrikkene gjenbrukes i egen produksjon, mens en stor andel av våtavfall fra glassull leveres til Leca, som benytter det i sin produksjon av Leca kuler.  

Det pågår nå et pilotprosjekt hvor tørt glassullavkapp fra utvalgte byggeprosjekter sendes tilbake til Glava som gjenbruker det i produksjonen.

– Denne løsningen skal evalueres, men vi håper og tror at vi kan utvide den. Fortsatt sendes for mye av det avfallet som produseres på byggeplasser til deponi. Men oppdateringen av TEK17, som har virkning fra 1. juli 2022, setter nye krav til mulig ombruk av materialer. Det er et fremskritt, forteller Rikardsen.

I Weber er det også et overordnet mål om å redusere og gjenbruke så mye som mulig av avfallet som skapes ved anleggene i de interne prosessene.

– Weber er koblet til returpallsystem for effektiv gjenbruk av paller og resirkulering av sekker og plast. I tillegg leveres for eksempel mye av gulvproduktene direkte til byggeplassen i pumpebiler, noen av dem på biogass. Dette fjerner emballasjeavfallet, sier Line Holaker i Weber.

Webers produksjonsprosess bruker lite energi og vann. Produktene består for det meste av naturmaterialer som sand og sement.

– Dette kan i noen tilfeller knuses og gjenbrukes som fyllmasse når et bygg rives. Men her varierer forholdene avhengig av materiale og plassering, presiserer Holaker.

Siden råvarene er en viktig del av Weber-produktenes miljøpåvirkning, brukes det mye ressurser i Saint-Gobain for å finne nye råvarer som kan redusere det samlede CO2-avtrykket.

Les mer om hvordan glassull brukes i Leca produksjonen

Helelektrisk gipsplatefabrikk i Fredrikstad

Et eget anlegg for gjenvinning av Gyprocs gips er under oppføring i Fredrikstad. Anlegget er planlagt satt i drift i løpet av første kvartal i 2023. Gips fra Gyproc har de beste EPD-ene i Norge, mye på grunn av måten de resirkulerer gips på. Dette blir verdens første helelektriske gipsplateproduksjon, da det skiftes fra bruk av gass til strøm som energikilde.

Produksjonen blir tilnærmet  CO2 -fri, mens andre deler av verdikjeden fortsatt vil gi noe utslipp. I sum regner vi med at den nye fabrikken vil redusere utslipp med over 23 000 tonn CO2.

Gipsplatefabrikken til Gyproc i Fredrikstad blir utslippsfri
Gyproc sin fabrikk i Fredrikstad blir verdens første helelektriske gipsplatefabrikk.

– I 2022 er målet å komme opp i 20 prosent resirkulert materiale. Vi skulle gjerne brukt enda mer resirkulert gips, men foreløpig er det prosesstekniske utfordringer som må løses, og det jobber vi med, sier Rikardsen.

Når industrien jobber med EPD-sertifiseringen er det viktig at forbrukeren også benytter seg av informasjonen. Under har vi laget en sjekkliste for deg som som skal kjøpe byggevarer.

Sjekkliste for valg av mer bærekraftige materialer

  • Bruk byggematerialer med EPD-miljødeklarasjon
  • Sjekk miljømyndighetenes liste over uønskede stoffer og unngå dem
  • Bruk resirkulerbare materialer
  • Bruk materialer med lang levetid
  • Bruk løsninger med lave vedlikeholdskostnader
  • Unngå materialer som avgasser
  • Reduser materialavfall
Miljø og bærekraft

Glava Pluss-stendere er blitt enda mer klimavennlige

Glava Isolasjon hentet hjem produksjonen av Pluss-stendere fra Danmark og Polen til Kongsvinger, og tilbyr nå et kortreist produkt.

Miljø og bærekraft

Weber kjører mer miljøvennlig med biogassbiler

Med flunkende ny biogassbil i transportparken reduserer Weber 13.000 kg CO2 årlig. Dette er bare starten på en fullstendig omlegging til mer bærekraftig transport.

Miljø og bærekraft

Slik får trepallene nytt liv etter bruk

Bruk av trepaller er en effektiv måte å frakte store mengder varer og materialer på. Dessverre blir de stort sett kastet eller brent etter bruk. Til nå.