close-pop-up.svg

Etterisolere hus fra 70-tallet: Halver oppvarmingsbehovet

Bor du i et hus fra 60- eller 70-tallet, er det en stor mulighet for at huset ditt lekker energi. 

Passive energitiltak, som etterisolering og skifte av dører og vinduer, kan halvere utgiftene til oppvarming. 
 
Tallenes tale er tydelig: Det er store beløp å spare på å etterisolere boliger fra 60- og 70-tallet. I denne perioden ble det bygd hus i stor stil, og mange av disse er milevis unna dagens standard for energieffektivitet.

Halver fyringsutgiftene 

I regnestykket har vi tatt utgangspunkt i en typisk bolig fra denne epoken, hvor det ikke er etterisolert siden huset var nytt. I slike boliger er det ikke uvanlig med et årlig rom-oppvarmingsbehov på rundt 25 000 kWh.  

Videre tenker vi oss at huset etterisoleres med Glava Proff 34, vindtettes og bytter vinduer og dører, slik at standarden begynner å nærme seg dagens krav. Med disse tiltakene, vil boligen redusere energibehovet for oppvarming med drøye 13 000 kWh. Det er en besparelse på hele 53 prosent! 

Her ser du effekten av de ulike tiltakene:  

 • Etterisolere yttervegg med 150 mm Glava Proff 34
  Besparelse: 5948 kWh
 • Bytte alle vinduer til dagens krav (0,8W/m2k)
  Besparelse: 4387 kWh
 • Etterisoler med 200 mm Glava Proff 34 på kaldt loft
  Besparelse: 1842 kWh
 • Antatt forbedret tetthet av boligen, som følge av tiltakene over
  Besparelse: 1012 kWh

Total besparelse av alle tiltakene over: 13 189 kWh

Les mer om energieffektivisering av boliger her.

Slik gjorde vi regnestykket 

Det understrekes at dette er et teoretisk regnestykke, med flere forutsetninger. Blant annet har vi tatt utgangspunkt i et to-etasjes hus, som ligger i Oslo-området og har et bruttoareal på 144 m2. I tillegg har vi regnet ut ifra at det er brukt materialer som var typisk for tiden. 
 
Men selv om regnestykket er teoretisk, er det i høyeste grad beskrivende: Å bytte vinduer/dører, vindette og etterisolere vil kunne gi en merkbar effekt i eldre hus. Ikke bare i form av kWh, men ikke minst også i form av bo-komfort.  

Kontakt energirådgiver

Dersom du vurderer å energioppgradere boligen din, anbefaler vi deg å ta kontakt med en energirådgiver for å få skreddersydde råd til din bolig.

Finn din nærmeste energirådgiver på Enova sine nettsider her.

Vil du vite mer om hvordan vi har regnet?

Ta gjerne en titt på forutsetningene og oppstillingen i denne pdf-en: Regneeksempel etterisolering av enebolig fra 60-70-tallet.
 

Beste løsning med cellegummi for rømningsvei

Kaiflex KKplus s1 slange er vårt beste valg av cellegummi for isolering av rør og kanaler der det er krav til lav røykutvikling.

– Trenger tiltak som motiverer boligeiere til å ta energieffektive valg

Onsdag 12. juni arrangerte Glava, Fellesforbundet og NHO Byggenæringen frokostmøte om energieffektivisering. Budskapet var klart: Næringen vil ha mer trøkk.

Ikke la folk fyre for kråka. Bli en bedre energirådgiver

Det et stort behov for å gjøre norske bygg mer energieffektive. På denne siden har vi samlet råd og verktøy for at du kan bli en bedre energirådgiver for dine kunder.