close-pop-up.svg

Etterisolere hus fra 80-tallet: Kutt oppvarmingsutgiftene med 40 prosent 

Bor du i et hus fra 80-tallet? I så fall er det store sjanser for at du kan høvle godt av utgiftsposten for oppvarming, bare ved hjelp av passive energitiltak. I tillegg får du et atskillig mer komfortabelt hjem.

Det står i dag rundt 800 000 boliger i Norge som lekker energi, og mange av disse er fra 80-tallet. Foruten kråkene, som lever herrens glade dager, er det få som har grunn til å glede seg over dette. Aller minst du som bor der, og som betaler unødvendig mye for å holde på varmen. 

Kutt fyringsutgiftene med 40 prosent 

Dersom du bor i et typisk 80-tallshus kan du redusere fyringsutgiftene dine mye med passive energitiltak, som etterisolering.

I dette regnestykket har vi tatt utgangspunkt i en tidstypisk bolig, med et årlig oppvarmingsbehov på 21 000 kWh. Ved hjelp av etterisolering, vindtetting og skifte av ytterdører og vinduer, kan dette tallet reduseres med nesten 9000 kWh – noe som tilsvarer en besparelse på 43 prosent!

Her ser du effekten av de ulike tiltakene:

 • Etterisolering av yttervegg med 100 mm Glava Proff 34
  Besparelse: 2797 kWh
 • Bytte alle vinduer til dagens krav (0,8 W/m2K) 
  Besparelse: 3854 kWh
 • Etterisolering av kaldt loft med 200 mm Glava Proff 34
  Besparelse: 1245 kWh
 • Antatt forbedret tetthet av boligen, som følge av tiltak over
  Besparelse: 1028 kWh

Total besparelse blir 8924 kWh.

Her kan du lese mer om energieffektivisering av boliger

Slik har vi regnet 

I dette teoretiske regnestykket har vi tatt utgangspunkt i et typisk 80-tallshus, med to etasjer, et bruttoareal på 144 m2 og beliggenhet i Oslo-området. Vi har også tatt som forutsetning at huset, etter energioppgradering, får en standard som begynner å nærme seg det som er vanlig i dag.  
 
Teoretisk? Ja visst, men ikke urealistisk! Det er liten tvil om at det er gode kWh-er (og kroner) å spare på å energioppgradere dersom du bor i et 80-tallshus.  

Kontakt energirådgiver

Dersom du vurderer å energioppgradere boligen din, anbefaler vi deg å ta kontakt med en energirådgiver for å få skreddersydde råd til din bolig.

Finn din nærmeste energirådgiver på Enova sine nettsider her.

Vil du vite mer om hvordan vi har regnet?

Ta gjerne en titt på forutsetningene og oppstillingen i denne pdf-en: Regneeksempel etterisolering av enebolig fra 80-tallet.  

Etterisolering

Etterisolere hus fra 70-tallet: Halver oppvarmingsbehovet

Bor du i et hus fra 60- eller 70-tallet, er det en stor mulighet for at huset ditt lekker energi. 

Yttervegg/fasade

Isoler yttervegg med veggplate 31

Er den tekniske standarden gått ut på dato? Nå er det enklere å rehabilitere ytterveggene for å øke boligstandarden med Veggplate 31 fra Glava®. Fiks på fasaden og hold varmen inne.

Teknisk isolering

Brannisolering bærende stål

Isover FireProtect gir en høyeffektiv brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner.