AKTUELT

Fra glasskår til glassull

Råstoffene til himlingsplater av glassull består av store mengder omsmeltet returglass. Himlingsplater av glassull er meget miljøvennlige med kantforsegling og baksidebelegg.

En del av naturens kretsløp

Glass er et bra materiale å resirkulere. Det kan smeltes gang på gang uten å tape sine kvaliteter. Glasset som kastes i igloen blir god isolasjon, som igjen blir til himlingsplater. I dag benytter vi inntil 80 % returglass i vår glassullproduksjon. Bli med i det gode kretsløp, bli miljøbevisst med GLAVA® Himlinger i bygget. Det er miljøvern i praksis (se også Norsk GlassGjenvinning AS).

Kantforsegling og baksidebelegg

Himlingsplater av forseglet glassull er de mest miljøvennlige platene, og samtidig klassifisert som A-absorbenter. De har malte kanter og belegg på baksiden. Platene er klassifisert i strengeste kategori med hensyn til partikkelavgivelse. Se US Federal Standard 209 E under Miljø-anvisninger, Ecophon. Akutex-T overflaten på de malte produktene til Ecophon har dessuten en såkalt micropenitrert overflate som gir kun 2-3 % perforeringsgrad. Allikevel er den en A-absorbent (avhengig av montasjeløsning). Med Akutex-T overflate unngår du alle slags former for perforeringer, spalter og slisser som har betyning for støvoppsamling og som reduserer effekten av avtørking.

Kantmaling av tilpasningsplater på byggeplass

GLAVA AS anbefaler at tilpasningsplater mot vegg og andre tilslutninger blir kantmalt på byggeplass. Dette for å unngå unødvendige diskusjoner om åpent eksponert fiber. Kantene kan males med en hurtigtørkende vannbasert maling som kan kjøpes i en malerforretning. Vi kan også levere med orginal kantmaling. Arkitekter bør oppføre kantmaling av tilpasningsplater som egen post i beskrivelsene av himlinger med mineralull. Se forøvrig rundskriv fra GLAVA AS (06.04.2004).

Miljøanvisninger, Ecophon
Ecophons sider for miljøgodkjenninger

NS-EN ISO 14001
GLAVA AS er sertifisert etter NS-ISO 14001 (sertifikat i PDF)