close-pop-up.svg

– Trenger tiltak som motiverer boligeiere til å ta energieffektive valg

Onsdag 12. juni arrangerte Glava, Fellesforbundet og NHO Byggenæringen frokostmøte om energieffektivisering. Budskapet var klart: Næringen vil ha mer trøkk.

– Med den farten og med tiltakene som de folkevalgte kommer med, er det bare å glemme målet om nullutslipp innen 2050, sa Glava-sjef, Andreas Fritzsønn til Bygg.no etter frokostmøte.

Under selve frokostmøte ga Glava-sjefen tydelig uttrykk for at han mener regjeringen burde iverksette tiltak for å møte de kommende EU-kravene, men også for å skape mer aktivitet i en bransje som sliter. Han etterlyste tydeligere retning fra politikerne.

– Jeg blir skuffet over manglende politiske visjoner og manglende lederskap.

Sammen med administrerende direktør i NHO Byggenæringen, Nina Solli skrev Fritzsønn nylig en kronikk der de tok til orde for et nasjonalt krafttak for energieffektivisering. Her omtalte de satsing på energieffektivisering som et kinder-egg, som vil gi husholdninger lavere strømregning, frigjøre mer energi til viktig næringsutvikling regionalt, og samtidig skape aktivitet i byggenæringen som står i en tøff situasjon.

Etterlyser tiltakspakker som øremerkes energieffektivisering

Fra scenen på Kulturhuset i Oslo fikk Solli og Fritzsønn støtte. Forbundssekretær Christian Justnes i Fellesforbundets ledelse mente løsningen vil være en ordentlig enøk-dugnad.

– Gjør vi det så sparer vi strøm, samtidig som vi skaper større aktivitet og nye arbeidsplasser i næringa, og det trenger vi nå. Skal vi holde på kompetansen og seriøsiteten, så er energieffektivisering en del av løsningen, sa Justnes.

Glava_NHO_Frokostmøte_24_DSCF5408_Matias Fosso.jpg
Christian Berg fra AF-gruppen, Knut Skogstad fra Flexit, Ole-Vidar Skaathun fra MagnorVinduet og Nicolai Malling fra Steddy.

Hovedtillitsvalgt i AF-gruppen, Christian Berg, var i likhet med Justnes opptatt av å begrense skadevirkningene av nedturen bransjen står i, og ønsker seg tiltakspakker som øremerkes energieffektivisering.

– At markedet vil snu er det ingen tvil om, men vi er usikre på når og i hvilken fart. Ute i fylker og kommuner vet vi at det ligger mange klare prosjekter, men det mangler penger for å få satt i gang og gjennomført disse. Det er skuffende at det ikke bevilges mer penger til den typen prosjekter, for eksempel gjennom Husbanken. Husbanken får inn enormt med søknader, men det mangler penger, sa han.

Steddy: Bør se mot Sverige

Også fra flere av leverandørene i bransjen var tonen klar: det må iverksettes tiltak – og det haster.

– Jeg ber ikke om at man subsidierer bransjen, men at man subsidierer framtida, sa Ole-Vidar Skaathun fra MagnorVinduet.

Nicolai Malling fra Steddy ønsket på sin side rot-fradrag etter modell fra Sverige, med vekt på energieffektivisering.

– I Sverige har de nylig økt ROT-fradraget fra 50- 70 000 kroner. Det er ikke bare bra for næringen, men også for å unngå svart arbeid, sier Malling.

Glava_NHO_Frokostmøte_24_DSCF6002_Matias Fosso.jpg
Administrerende direktør i Glava Andreas Fritzsønn og Statssekretær Sigrun Aasland (Ap).

Ber finansbransjen ta ansvar

Fra politisk hold var det statssekretær Sigrun Aasland (Ap), stortingsrepresentantene Sofie Marhaug (Rødt), Ove Trellevik (Høyre) og Einar Wilhelmsen (MDG) som deltok. De var enige om at energieffektivisering er viktig og må prioriteres, men ikke helt enige om hvordan det skal skje.

Statssekretær Aasland pekte på at Enova skal få et videreutviklet og fornyet mandat for de neste fire årene, og at det allerede er presisert at de skal åpne for moden og velkjent teknologi. Hun var også opptatt av at støtteordninger må være rettferdige, og at de som allerede har råd til å pusse opp, ikke nødvendigvis trenger støtte til energieffektivisering.

Hun pekte på finansnæringen som en viktig del av løsningen.

– Finansnæringen bør kjenne sin besøkelsestid og bli mye flinkere til å jobbe med sine kunder når de skal pusse opp husene sine, sa Aasland.

Energieffektivisering er litt sånn «kjedelig»

Fra opposisjonens side ble det ropt om mer penger til både Husbanken og Enova i revidert nasjonalbudsjett, mens Einar Wilhelmsen (MDG) mente at regjeringen kan gjøre mye mer, og at det i stor grad er opposisjonen på Stortinget som presser gode tiltak gjennom på dette feltet. Han hadde følgende hjertesukk:

– Jeg tror det er noe dypt menneskelig ved at energiøkonomisering er litt sånn «kjedelig», mens nye, store vindmøller er kult. Jeg har ofte lurt på om energieffektivisering havner litt i det samme dødvannet som vedlikehold av bygninger og veier. Det er liksom ikke like blankt og spennende, og da er det ikke så lett for politikerne å bevilge masse penger til det, sa Wilhelmsen.

Nyheter

Leca Norge stanser produksjonen ved Rælingen midlertidig – slik påvirkes Glavas håndtering av glassullavfall fra produksjonsprosessen

Leca har sendt ut melding til sine kunder om at de midlertidig stanser produksjonen av Leca fra deres fabrikk ved Rælingen. Dette berører Glava, som leverer våtavfall til Leca-produksjon.

Beste løsning med cellegummi for rømningsvei

Kaiflex KKplus s1 slange er vårt beste valg av cellegummi for isolering av rør og kanaler der det er krav til lav røykutvikling.

Glava setter nye standarder med SoundCircularity

Oslo Atrium er midt i en omfattende ombygging. Nå er også bygget i Bjørvika med på et nytt pilotprosjekt. Glava og Moelven Modus samarbeider om å iverksette en ny innovativ gjenvinningstjenste: SoundCircularity.