close-pop-up.svg

– Gi «kredd» til unge som velger byggfag

Ung mann holder isolasjon i hendene og smiler til kamera
Vi fortsetter å slå et slag for de unge – framtidas håndverkere! I Glava® vil vi bidra til at de unge velger byggfag, føler seg stolte i faget og ser mulighetene i byggenæringen.

 

Vi heier på lærlinger på byggeplasser rundt i hele Norge, og har besøkt byggeplasser for å følge hverdagen til både elever og kommende håndverkere. Nå engasjererer vi alle som jobber i byggenæringen til å kåre årets unge og lovende lærling. Følg med på Glavas Facebook og nominer en god lærling-kollega! Kåringen av årets Glava UNG & LOVENDE er i november.

Heier på lærlinger og byggfagungdom

Bransjen trenger motiverte og flinke håndverkere som kan bygge Norge. Derfor vil vi være med på å framsnakke byggfagutdanning, som et ypperlig studievalg for unge som liker praktisk arbeid, og vil skape og bygge

Tre gutter stilt opp for kamera i en garderobe
Yousuf Maow, Mathias Heyn Slydal og Martin Skaali går på byggfag Thor Heyerdahl videregående skole.

Bedre rykte

Heldigvis har byggfag hatt en økende populæritet og fått et bedre rykte, som fortjent. Men fortsatt er det viktig å løfte yrkesfag fram som et godt utdanningsvalg. Det vil vi gjøre noe med!

Det som er viktig for oss i Glava er at ungdommen skal forstå at yrkesfag ikke er et dårlig valg. Det å få et fagbrev innen yrkesfag er faktisk en veldig god utdanning.

Bjørn Heggen

Salgssjef i Glava

Bli en energismart snekker!

Byggfag er en bra utdanning i Norge. Det er viktig for oss i Glava og hele bransjen at unge velger byggfag. Vi vil også bidra til å øke kunnskapen om isolasjonsfaget; Hvordan brukes isolasjon og hvilken funksjon har isolasjonen i ulike konstruksjoner? Energieffektivisering fortjener også en viktig plass i pensum.

Hvordan vi kan spare energi og bygge energieffektive hus er nøkkelkunnskap. Det blir enda viktigere i framtida. Dagens unge håndverkere blir verdifulle rådgivere for å bygge energismarte bygg. Ferske tall fra Enova viser at rekordmange er opptatt av å søke støtte til energismarte tiltak i boligen. Det sier noe om viktigheten av å være en oppdatert håndverker. Etterisolering er nemlig det mest lønnsomme du kan gjøre for å kutte energibruken i boligen.

To gutter smiler til kamera
Yousuf Maow, Mathias Heyn Slydal og Martin Skaali går på byggfag Thor Heyerdahl videregående skole.

Gir muligheter til den enkelte

– Det handler om at ungdommen skal føle stolte, og se at byggenæringen er en spennende og viktig bransje i Norge, sier Bjørn Heggen, som vil være på lag med byggfag. Han kjenner på ansvaret for at de unge faktisk forstår hva de går til, og hva næringen byr på:

– Derfor er det viktig å fremme byggenæringen vår som en viktig næring, den kan gi den enkelte mange muligheter i framtida.

Bilde av Gjermund Julnes som lener seg på et gelender og smiler til kamera
Lyd og akustikk

Dempet støyen og fikk roen tilbake på ny skole

Tidligere ble skolens elever og ansatte slitne av å være på jobb og skole på grunn av støy i lokalene på Steinkjer skole. Akustikken ble tatt på alvor i nytt skolebygg.

Vi ser et stort rom i museet hvor det arbeides med å ferdigstille himlingen.
Lyd og akustikk

Bygger for god akustikk på Norsk Bergverksmuseum

Det finnes nok av rom hvor brukerne må innrette seg etter byggets akustiske begrensninger. I nye Geolab på Kongsberg gjør de det motsatt.

Teknisk isolering

Termisk isolering av kanaler

Med kanaler mener vi her sirkulære og rektangulære kanaler for ventilasjonsanlegg både i industriell anvendelse og i ordinære bygninger.