close-pop-up.svg

Her skal 542 vinduer byttes ut

Den ikoniske konsertsalen Grieghallen har vært et landemerke i Bergen sentrum siden 1978, med sin umiskjennelige, glassdekte fasade.

Gir nytt liv til glasset

Etter 50 år er det på tide å skifte til nye og mer energieffektive vinduer. I stedet for å kaste det gamle glasset blir det sendt til resirkulering for å få nytt liv.

Glass er en verdifull ressurs

Alt for mye brukt glass forsvinner i deponier, i stedet for å bli gjenvunnet. Det vil bransjen og Glava gjøre noe med, og jobber derfor for en bedre returordning.

Knuses og blir til ny råvare

Fordelen med glass er at det kan brukes igjen og igjen, og har evig livssyklus. På Glava sine fabrikker i Askim og Stjørdal er knust glass en viktig råvare for å lage ny isolasjon.

– Glassfasader blir slitt og slår sprekker. Vi har ikke fornyet fasaden ordentlig siden den ble bygget, kun skiftet sprukne glass underveis, forteller Olav Munch, direktør i Grieghallen.

Denne typen vedlikehold fungerte greit frem til 2002, så lenge riktig type glass fantes på lager. Deretter økte kravet til energisparing og isolering. Gjenbruk av brukte vinduer vil bidra til at verdifulle ressurser ikke går til spille når flere velger å energieffektivisere.

Glava-Grieghallen-Glass-Olav Munch.jpg
Olav Munch, Direktør i Grieghallen.

Nok glass til å isolere 60 boliger

De 542 gamle rutene fra Grieghallen er nok til å produsere isolasjon til rundt 60 gjennomsnittsboliger i Norge, med dagens byggestandard. Dette vil gi redusert energibehov til oppvarming, bedre innemiljø og reduserte utslipp i hele byggets levetid.

– Vi ble nødt til å ta dette mer grundig, over hele linja. Så vi skal skifte alle glassene. Og det blir billigere for oss å skifte mange glass, enn å skifte ett og ett. Samtidig får vi redusert energiforbruket sammenlignet med dagens løsning, sier direktør Olav Munch.

Glava_Pluss system-Toneheim_16.jpg
Glasset fra Grieghallen er nok produsere nok produkter til å isolere 60 eneboliger.

Les mer om våre produkter her.

Spart 1 million kilowatt-timer

Utskiftningen av ruter er bare ett ledd i den store effektiviseringen av Grieghallen. Helheten handler om mye mer enn det. Blant annet har de installert LED-belysning, solcelleanlegg og redusert oppvarming i foajeen, slik at inneklimaet blir bedre og energibruken lavere.

– Når oppgraderingsprosjektet er ferdig, vil vi spare 1 million kilowatt-timer i oppvarming i året. Og visuelt vil vi ikke være kjent for å ha haugevis av punkterte vinduer, forteller Olav Munch.

Ikke minst får vinduene langt bedre isolering og U-verdi enn tidligere, som går fra 3,5 med de originale vinduene til under 0,7 med de nye.

WEB_Glass-Grieghallen-Glava-22-b.jpg
Utskiftning av vinduer er et av flere tiltak som gjøres for å redusere energibehovet i Grieghallen.

Behov for returordning og sirkulærøkonomi

Fasadeentreprenør Harald Goksøyr er godt kjent med problemstillingen om at alt for mye glass kastes fremfor å brukes igjen. Derfor har flere aktører gått sammen for å finne en løsning.

Glass- og fasadeforeningen, Fasader og Glass AS, Glava AS, Norsk Gjenvinning AS, Grieghallen AS og Bergens Glassmesterlaug opprettet et pilotprosjekt som sikrer at glass fra Grieghallen blir 100 prosent gjenvunnet til bruk i isolasjon. Glava Isolasjon kjøper glasset som resirkulert råvare.

GLAVA_Grieghallen_Askim_DSC_9391.jpg
En samlet bransje ønsker å gjøre det lettere for flere å resirkulere glass.

Det langsiktige målet er at piloten blir et etablert system for gjenvinning av bygningsglass i Bergen og omegn, og at det skapes en større bevissthet rundt resirkulering av glass. Spesielt ved riving av bygg, men også fra bilruter, flasker og industri.

Vi trenger en skikkelig retur av bygningsglass. I dag går det rett til deponi, som er en katastrofe miljømessig og gjenbruksmessig.

Harald Goksøyr

Fasadeentreprenør

– Vi må ha med flere på laget. Jeg vil derfor også oppfordre myndighetene og andre lokale aktører til å delta i opprettelsen av en fast returordning, slik at vi får samlet de tonnene med bygningsglass som i dag går til deponi. Det er en ressurs som vi trenger å ta i bruk, forteller Goksøyr.

Fra brukt glass til isolasjon

Vi trenger samarbeid på tvers for å påvirke myndighetene til mer sirkulære løsninger, sier Mads Rikardsen, leder for kvalitet og bærekraft i Glavagruppen.

– Vi har blant annet etablert et samarbeidsforum for glassbransjen, Glassforum Norge, der et av hovedmålene er å øke andelen brukt glass inn i en sirkulær løsning. Vi jobber aktivt for å få tak i mer glass, forteller Rikardsen.

– Vi ønsker å bruke mer glass i vår produksjon, fra vindusruter og bilglass til emballasje. I fjor var andelen resirkulert glass i våre produkter over 67 prosent, så her er det mer å gå på. Mads Rikardsen. Leder for kvalitet og bærekraft i Saint-Gobain Construction Materials Norway.

Munchow_2183-069.JPG
Glass er en verdifull ressurs som kan resirkuleres og gjenbrukes igjen og igjen.

Rikardsen forklarer at gjenbruk av glass er viktig av flere grunner, blant annet fordi det bidrar til å redusere Saint-Gobain Construction Materials Norways utslipp og få ned bruken av jomfruelige råvarer i produksjonen.

– Samfunnet trenger gode innsamlingsløsninger som er tilgjengelige og som motiverer til resirkulering. Det er bra for miljøet, samtidig reduserer vi avfall til deponi, avslutter Rikardsen.

Les mer om hvordan vi gjenbruker glass her

Foto: Otto von Münchow / Sandor Dahl / Metro Branding