close-pop-up.svg

Biprodukter fra glassull får nytt liv i LECA®

Leca-kuler på hvit bakgrunn
Biprodukter fra GLAVAs glassullproduksjon brukes i produksjon av LECA® LWA.

– Med inntil 80 prosent returglass er glassullen vår allerede et sirkulært produkt. Når vi nå fremover også kan levere biproduktene videre inn i produksjonen hos Leca Norge AS, utvider vi sirkelen og gjør begge produkter enda mer bærekraftige. Dette viser mulighetene vi kan få til ved å gå sammen, sier marketing- og kommunikasjonsdirektør Per Stræde i GLAVA®.

Det siste året har GLAVA® og Leca Norge AS jobbet med prosjektet der målet var å se om glassull kunne innblandes i produksjonen av LECA® LWA. Vellykkede labforsøk ga tillatelse fra Miljødirektoratet til å sette i gang storskalatester.

Og kvalitets- og utslippsmålingene herfra er så gode, at partene nå har inngått en avtale om å jobbe videre mot kommersiell drift, noe som forutsetter en permanent tillatelse fra Miljødirektoratet.

30 prosent mindre avfall til deponiet

Målet er å være i gang fra 2020, eler tidligere.

Vi starter med våtavfallet ved fabrikken i Askim som utgjør rundt 30 prosent av biproduktene til Glava Isolasjon. De vil da gå rett inn i produksjonen av LECA® LWA i stedet for å kjøres til deponi.

Mads Rikardsen

Lleder lab og utviklingsavdelingen i GLAVA®.

Fremover handler det nå om å legge til rette for det produksjonstekniske hos Leca Norge AS, samtidig som Miljødirektoratet formelt må oppdatere utslippstillatelsen for denne typen produksjon.

Skal jobbe med returordning er fra byggeplass

– Det å ta del i en sirkulær økonomi, og inngå partnerskap med et selskap som GLAVA®, er en del av vår visjon. Vi jobber for å produsere produkter og løsninger for å bedre levevilkår, med fokus på miljø. Det er en av grunnene til at vi utvikler dette prosjektet sammen med GLAVA. Vi forventer i fremtiden å kunne redusere bruken av råstoff, og substituere med bi-produkter fra andre industrier, selvfølgelig uten kompromiss når det gjelder den høye kvaliteten på våre egne produkter. Samarbeid med andre industrielle partnere er vår måte å se den sirkulære økonomien utvikle seg, og vi er fornøyd med resultatet av samarbeidet med GLAVA, sier MD Torben Dyrberg i Leca International.

Per Stræde smiler til kamera iført refleksvest og vernebriller.
Per Stræde, marketing- og kommunikasjonsdirektør, GLAVA®.

Og så fort den kommersielle driften er i gang, vil vi gjøre oss erfaringer som skal bidra til å realisere målet om en gjenvinningsgrad som er langt høyere enn de 30 prosentene vi tar fra start.

– Potensialet er jo å resirkulere hele mengden biprodukter fra Glava Isolasjon, og vel så det. På sikt er det naturlig å se på mulighetene for en returordning med glassull-avkapp fra byggeplass, sier Per Stræde i GLAVA®.

Miljø og bærekraft

Det er fortsatt brikker som må på plass for en grønnere byggebransje

Det er potensial for å kutte CO2 i mange ledd innen byggebransjen. Derfor er det behov for nye løsninger i alle deler av verdikjeden.

Bilde av et tak med mose og/eller gress
Tak

Bygg grønne tak

Torvtak, gresstak eller sedumtak. Å dekke tak med vegetasjon kan redusere flom og overvann under stadig hyppigere ekstremvær.

Tak

Derfor bygger vi grønne tak

Det er flere gode grunner til at entreprenører stadig oftere velger løsninger for grønne tak. Ekstremvær er bare én viktig grunn.