close-pop-up.svg

Biprodukter fra glassull får nytt liv i LECA®

Leca-kuler på hvit bakgrunn
Biprodukter fra GLAVAs glassullproduksjon brukes i produksjon av LECA® LWA.

– Med inntil 80 prosent returglass er glassullen vår allerede et sirkulært produkt. Når vi nå fremover også kan levere biproduktene videre inn i produksjonen hos Leca Norge AS, utvider vi sirkelen og gjør begge produkter enda mer bærekraftige. Dette viser mulighetene vi kan få til ved å gå sammen, sier marketing- og kommunikasjonsdirektør Per Stræde i GLAVA®.

Det siste året har GLAVA® og Leca Norge AS jobbet med prosjektet der målet var å se om glassull kunne innblandes i produksjonen av LECA® LWA. Vellykkede labforsøk ga tillatelse fra Miljødirektoratet til å sette i gang storskalatester.

Og kvalitets- og utslippsmålingene herfra er så gode, at partene nå har inngått en avtale om å jobbe videre mot kommersiell drift, noe som forutsetter en permanent tillatelse fra Miljødirektoratet.

30 prosent mindre avfall til deponiet

Målet er å være i gang fra 2020, eler tidligere.

Vi starter med våtavfallet ved fabrikken i Askim som utgjør rundt 30 prosent av biproduktene til Glava Isolasjon. De vil da gå rett inn i produksjonen av LECA® LWA i stedet for å kjøres til deponi.

Mads Rikardsen

Lleder lab og utviklingsavdelingen i GLAVA®.

Fremover handler det nå om å legge til rette for det produksjonstekniske hos Leca Norge AS, samtidig som Miljødirektoratet formelt må oppdatere utslippstillatelsen for denne typen produksjon.

Skal jobbe med returordning er fra byggeplass

– Det å ta del i en sirkulær økonomi, og inngå partnerskap med et selskap som GLAVA®, er en del av vår visjon. Vi jobber for å produsere produkter og løsninger for å bedre levevilkår, med fokus på miljø. Det er en av grunnene til at vi utvikler dette prosjektet sammen med GLAVA. Vi forventer i fremtiden å kunne redusere bruken av råstoff, og substituere med bi-produkter fra andre industrier, selvfølgelig uten kompromiss når det gjelder den høye kvaliteten på våre egne produkter. Samarbeid med andre industrielle partnere er vår måte å se den sirkulære økonomien utvikle seg, og vi er fornøyd med resultatet av samarbeidet med GLAVA, sier MD Torben Dyrberg i Leca International.

Per Stræde smiler til kamera iført refleksvest og vernebriller.
Per Stræde, marketing- og kommunikasjonsdirektør, GLAVA®.

Og så fort den kommersielle driften er i gang, vil vi gjøre oss erfaringer som skal bidra til å realisere målet om en gjenvinningsgrad som er langt høyere enn de 30 prosentene vi tar fra start.

– Potensialet er jo å resirkulere hele mengden biprodukter fra Glava Isolasjon, og vel så det. På sikt er det naturlig å se på mulighetene for en returordning med glassull-avkapp fra byggeplass, sier Per Stræde i GLAVA®.

Miljø og bærekraft

Det er fortsatt brikker som må på plass for en grønnere byggebransje

Det er potensial for å kutte CO2 i mange ledd innen byggebransjen. Derfor er det behov for nye løsninger i alle deler av verdikjeden.

Bilde av et tak med mose og/eller gress
Tak

Bygg grønne tak

Torvtak, gresstak eller sedumtak. Å dekke tak med vegetasjon kan redusere flom og overvann under stadig hyppigere ekstremvær.

Vedlikeholdsavdelingen ved fabrikken i Stjørdal søker elektriker

Til vår vedlikeholdsavdeling ved fabrikken i Stjørdal søker vi etter elektriker