close-pop-up.svg

Biprodukter fra glassull får nytt liv i LECA®

Leca-kuler på hvit bakgrunn
Biprodukter fra Glavas glassullproduksjon brukes i produksjon av LECA® LWA.

– Med inntil 80 prosent returglass er glassullen vår allerede et sirkulært produkt. Når vi nå fremover også kan levere biproduktene videre inn i produksjonen hos Leca Norge AS, utvider vi sirkelen og gjør begge produkter enda mer bærekraftige. Dette viser mulighetene vi kan få til ved å gå sammen, sier marketing- og kommunikasjonsdirektør Per Stræde i Glava AS.

Det siste året har Glava AS og Leca Norge AS jobbet med prosjektet der målet var å se om glassull kunne innblandes i produksjonen av LECA® LWA. Vellykkede labforsøk ga tillatelse fra Miljødirektoratet til å sette i gang storskalatester.

Og kvalitets- og utslippsmålingene herfra er så gode, at partene nå har inngått en avtale om å jobbe videre mot kommersiell drift, noe som forutsetter en permanent tillatelse fra Miljødirektoratet.

30 prosent mindre avfall til deponiet

Målet er å være i gang fra 2020, eller tidligere.

Vi starter med våtavfallet ved fabrikken i Askim som utgjør rundt 30 prosent av biproduktene til Glava Isolasjon. De vil da gå rett inn i produksjonen av LECA® LWA i stedet for å kjøres til deponi.

Mads Rikardsen

Leder lab og utviklingsavdelingen i Glava.

Fremover handler det nå om å legge til rette for det produksjonstekniske hos Leca Norge AS, samtidig som Miljødirektoratet formelt må oppdatere utslippstillatelsen for denne typen produksjon.

Skal jobbe med returordninger fra byggeplass

Det å ta del i en sirkulær økonomi, og inngå partnerskap med et selskap som Glava Isolasjon, er en del av deres visjon, sier daglig leder i Leca International, Torben Dyrberg. Videre forteller han at de jobber med å produsere produkter og løsninger som skal bedre levevilkår, med fokus på miljø.

– Dette er en av grunnene til at vi utvikler dette prosjektet sammen med Glava. Vi forventer i fremtiden å kunne redusere bruken av råstoff, og substituere med bi-produkter fra andre industrier, selvfølgelig uten kompromiss når det gjelder den høye kvaliteten på våre egne produkter. Samarbeid med andre industrielle partnere er vår måte å se den sirkulære økonomien utvikle seg, og vi er fornøyd med resultatet av samarbeidet med Glava, sier Dyrberg.

Per Stræde smiler til kamera iført refleksvest og vernebriller.
Per Stræde er markeds- og kommunikasjonsdirektør i Glava AS, og er fornøyd med å kunne tilby mer bærekraftige produkter til byggebransjen.

Og så fort den kommersielle driften er i gang, vil vi gjøre oss erfaringer som skal bidra til å realisere målet om en gjenvinningsgrad som er langt høyere enn de 30 prosentene vi tar fra start.

– Potensialet er jo å resirkulere hele mengden biprodukter fra Glava, og vel så det. På sikt er det naturlig å se på mulighetene for en returordning med glassull-avkapp fra byggeplass, sier Per Stræde i Glava.

Ble ribbet ned til stålet og bygd opp igjen

Fra dårlige lokaler til sertifiseringsklasse «Breeam outstanding». Kommunegården fra 1990 er nesten ikke til å kjenne igjen.

Bilde av et tak med mose og/eller gress
Tak

Fordeler med å bygge grønne tak

Torvtak, gresstak eller sedumtak. Det å dekke tak med vegetasjon kan redusere flom og overvann under stadig hyppigere ekstremvær.