close-pop-up.svg

Glava lanserer «Det gule skiftet»

Norge skal kutte energiforbruket, men norske hjem lekker energi som aldri før. Nå lanserer Glava «Det gule skiftet», der de skal stoppe energilekkasjen fra norske boliger.

Skal vi nå klimamålene holder det ikke bare å produsere ny energi, vi må også ta vare på den vi har, sier Andreas Fritzsønn i Glava.

Andreas Fritzsønn

Administrerende Direktør i Glava og Saint-Gobain Byggevarer

I desember 2023 kom nyheten om at EU har vedtatt nye regler for energieffektivisering av boliger. Målet er et nullutslippssamfunn i 2050, som i praksis vil si at alle boliger skal ha energiklasse A.

Tall fra Prognosesenteret viser at under 1 prosent av dagens boliger tilfredsstiller dette kravet. Samtidig er nesten 30 prosent av boliger i Norge merket med energiklasse G, som er den dårligste. I Oslo er tallet på boliger med energiklasse G så høyt som 45 prosent.

Skal fremtiden bli grønn må den først bli gul

– Det er et enormt behov for å stoppe sløsingen av energi. 1,2 millioner norske hjem lekker bokstavelig talt energi. Skal fremtiden bli grønn må den først bli gul, sier Fritzsønn.

En ny undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for Glava viser at det er en økende interesse for energieffektivisering blant boligeiere. 50 prosent av håndverkerne i undersøkelsen oppgir at kundene deres er mer opptatt av energieffektivisering nå enn for tre år siden.

Også blant håndverkere er interessen for energieffektivisering økende. Et flertall av yrkesaktive innen bygg- og anleggsbransjen oppgir at de føler seg kompetente til å gi råd om energieffektive valg ved bygging eller renovering av boliger.

Det gleder Fritzsønn.

Avhengig av gode råd og gode støtteordninger for å klare omstillingen

– Det nye EU-regelverket gir håndverkere en utrolig viktig rolle i tiden som kommer, både som rådgivere og i det faktiske arbeidet med å få norske hjem mer energieffektive. Med «Det gule skiftet» ønsker vi å synliggjøre håndverkernes rolle i denne omstillingen. Mange håndverkere har forstått hvor viktige de er, men ikke alle – og de skal vi hjelpe.

Som en del av bygningsdirektivet til EU ble det vedtatt at det må etableres gode støtteordninger til forbrukerne, som for eksempel skattefradrag, momskutt og rene støtteordninger.

Glava mener det blir helt avgjørende med støtteordninger som virkelig monner dersom man skal klare målet om et nullutslippssamfunn i 2050.

– Vi trenger at det iverksettes tiltak som gir en reell effekt. En forbedring av Enova-støtten som gir forutsigbarhet for forbruker og bransjen er et minimum, men også Husbank-lån til oppgradering og bygging av miljøvennlige boliger vil bidra til at flere tar energieffektive valg, sier Fritzsønn.

Isolerer trikkestopp

Som en del av kampanjen «Det gule skiftet» lanserer Glava en egen nettside der håndverkere og boligeiere kan registrere boliger som isoleres. Målet er å øke bevisstheten til isolering som et effektivt energitiltak, men også å motivere håndverkerne til å bidra aktivt inn mot en grønnere fremtid.

I forbindelse med lanseringen av kampanjen har Glava isolert et trikkestopp på Aker Brygge med påskriften «skal fremtiden bli grønn må den først bli gul», som også er kampanjens hovedbudskap. Med dette håper man å skape en større bevissthet i befolkningen rundt miljøeffekten av isolering av boliger, men også få en til bredere debatt om energieffektivisering. 

– Europa og verden står overfor en enorm omstilling. Skal vi klare klimamålene våre må alle bidra, fra produsenter til huseiere. Glava har tettet norske hjem i over 100 år og vet hva det vil si å stoppe sløsingen av energi. For oss er det veldig naturlig å være en tydelig aktør i den reisen og omstillingen som vi vet kommer, sier Andreas Fritzsønn.