close-pop-up.svg

Glavagruppen og ZERO samarbeider om å gjøre byggebransjen grønnere

Energieffektivisering, gjenbruk av bygg og byggevarer, nye klimakrav i teknisk forskrift og kunnskapsdeling er blant sakene de skal jobbe med.

– ZERO kan utfordre oss på de ambisiøse målene vi selv har satt oss, både for egne utslippskutt og det å gå foran for å gjøre byggenæringen grønnere. De skal få «slippe til» på alle nivåer i organisasjonen, slik at vi både øker kompetansen og bidrar til å styrke engasjementet for bærekraft. Og så er jeg helt sikker på at vi også får noen nye ideer, sier tidligere administrerende direktør Lars Gaustad i Glavagruppen.

I tillegg vil Glavagruppen og ZERO ta felles tak i noen overordnede problemstillinger for byggenæringen generelt og byggevarer spesielt. Sammen skal de blant annet jobbe med klimakrav i teknisk forskrift og hvordan man kan få fart på energioppgradering av eksisterende bygg, noe som ble trukket fram som et satsingsområde i det nylig inngåtte budsjettforliket mellom regjeringen og SV.

Vi trenger mye mer fornybar kraft fremover for å kutte utslipp og skape ny grønn industri

Sigrun Gjerløw Aasland

Daglig leder i ZERO

– Vi trenger mye mer fornybar kraft fremover for å kutte utslipp og skape ny grønn industri. Da er det avgjørende at vi kan frigjøre energi brukt i eksisterende bygningsmasse. For å få til det, må vi tenke nytt og kreativt på hvordan innrette virkemidler for å utløse det store potensialet som ligger i energieffektivisering, sier Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder i ZERO.

Glavagruppen og Zero vil også se på hvordan erfaringer fra enkeltprosjekter kan brukes til å stimulere utslippskutt på tvers av sektorer. Et eksempel er elektrifiseringen av Gyprocs anlegg i Fredrikstad, der man ved å erstatte LNG-gass kutter 23.000 tonn CO2 årlig.

Det som blir verdens første helelektirske gipsplatefabrikk skal stå ferdig på nyåret 2023, og vil gi relevante erfaringer andre industriaktører kan dra nytte av.

– Fremover er det mye industri som skal elektrifisere sin produksjon. Da er det nyttig å lære av de første prosjektene. Tilgang på nok kraft og nettkapasitet er sentrale barrierer for flere prosjekter som vi må løse for å få til økt elektrifisering av samfunnet, sier Aasland

Vi gleder oss til å få Zero inn som en sparringspartner

Lars Gaustad

Administrerende direktør

– Vi gleder oss til å få Zero inn som en sparringspartner. Der vi har en del konkrete prosjekter og løsninger som vi tror har en verdi for flere, har de en kunnskap og et engasjement som kan løfte både oss og bransjen. Det er også en grunn til at samarbeid er et eget bærekraftsmål i seg selv, sier Lars Gaustad.

Kontaktpersoner

ZERO: Guro Hauge, fagansvarlig bygg og materialer (mobil: 918 78 318)
Glavagruppen: Per Stræde, marketing- og kommunikasjonssjef (mobil: 917 97 613)

Miljø og bærekraft

Vil ha enorm betydning for klimamålene til Fredrikstad

Arbeiderpartiet vil prioritere strøm til elektrifisering av industrien, og mener Gyprocs CO2-kutt er et godt eksempel på hvilken betydning det kan ha.

Miljø og bærekraft

Spørsmål og svar om Gyproc-fabrikken i Fredrikstad

I Fredrikstad bygger vi verdens første helelektriske gipsplatefabrikk. Det er et stort skritt i riktig retning for å utvikle bærekraftige byggevarer. Her er ofte stilte spørsmål om Gyproc-fabrikken og våre svar på disse.

Miljø og bærekraft

Slik blir glass til isolasjon

Glass fra bilruter, vinduer og husholdning knuses og gjenvinnes til glassull. Norsk Gjenvinning og Glava Isolasjon har skapt en viktig verdikjede for resirkulering.