close-pop-up.svg

Utvikling for byggebransjen skjer i Glavatech

Det foregår spennende og viktig utvikling av effektive løsninger for byggebransjen hos Glavatech i Sagveien i Askim.

Etter å ha fått støtte fra både Innovasjon Norge og Enova for å utvikle det nye fasadeelementet, varsler daglig leder Ole-Jacob Huuse i Glavatech enda større ambisjoner for fremtiden.

– Akkurat nå handler det meste om å gjøre ferdig fire prosjekter vi har startet på: Elementsystemet, fasadesystemet, taksystemet og et nytt kompetansesenter. Men det er allerede nye prosjekter på vei inn, og målet er å bli den naturlige partneren for alle i konsernet som har ideer og utviklingsprosjekter, sier Huuse. 

Glavatech er navnet på Glavas utviklingsavdeling, som skal jobbe utelukkende med å utvikle nye produkter, tjenester og prosesser som forenkler og effektiviserer byggenæringen.

Forløpet er at Glava® i 2017 bestemte seg for å flytte et konkret innovasjonsprosjekt ut til det daværende datterselskapet Bolig Enøk AS, som til da hadde vært et rent energirådgivningsselskap med blant annet energioppgraderingskurs for mer enn 4000 håndverkere på ”CV-en”.

Pilotbygg fra 70-tallet

Siden det nye fasadesystemet ble vist frem for første gang for bransjen i juni 2018, er det nemlig blitt skikkelig fart i prosjektet. Første pilotbygg, et bolighus fra tidlig 70-tallet, er allerede blitt besøkt av blant andre Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og vist frem på konferanser både hos Zero og Enova.

Fasadeelement_etterisolering_Kolleveien_Glavatech2018_3.jpg
Slik ble det ferdige resultatet av første pilothus

Andre pilotbygg er Glavas egen kontorfløy i Askim, som viser hvor effektivt man kan energioppgradere også større næringsbygg med etterisolering og ny fasade. Mens den første fasen ble støttet av Innovasjon Norge, har Glavatech nå fått 3,5 millioner kroner fra Enovas pott for ny miljøteknologi for å teste elementsystemet på 10 privatboliger.

– Enklere å drive innovasjon utenfor kjernevirksomheten

– Innovasjon kan være enklere å drive frem når du separerer det fra kjernevirksomheten. I stedet for å måtte jobbe for å finne tid blant alt annet du har å gjøre, kan du bruke all tid og ressurser på utfordringen du skal løse.

Erfaringen fra den prosessen vi har hatt med fasadeelementet, er så god at vi nå velger å rendyrke innovasjon og utvikling gjennom Glavatech.

Per Stræde

Marketing- og kommunikasjonsdirektør i Glava

Bygg, bunnlinje og bærekraft

– Gjennom denne fasen vil vi få kartlagt hele prosessen med prosjektering, tidsbruk og salgs-og markedsmekanismer. Vi er veldig stolte og glade over å få Enova med på laget, sier Ole Jacob Huuse. 

Og selv om det nå er 10 hus som skal energioppgraderes med det nye systemet, stopper ikke ambisjonene der. Verken for elementene eller selskapet. 

Utviklingsselskap_Glavatech_innovasjon_2.jpg
Daglig leder i Glavatech, Ole-Jacob Huuse

Målet er å utvikle produkter, tjenester og prosesser som gir mer effektive byggeprosjekter, bedre økonomi både for selger og samfunn og mindre klimautslipp. Bygg, bunnlinje og bærekraft, sier Huuse.

– Rett og slett bli en "game changer" for hele byggenæringen!

Bytte fyrkjelen og etterisolere rør
Teknisk isolering

Isolering av rør lønner seg – sjelden har sløsing kostet så mye

Det er store varmetap fra rør i norske bygg. For hvert varmtvannsrør som ikke er isolert, er det store energilekkasjer.

Teknisk isolering

Typiske årsaker til varmetap fra rør

Hvor mye kan du spare på å redusere energitap fra rør og tekniske anlegg? Se hva som er typiske årsaker til varmetap fra rør, kanaler og ventiler.

Innovasjon

Tester nytt produkt for etterisolering og fasadefornyelse

Glava AS utvikler et nytt fasadeelement for etterisolering. – Et veldig spennende innovasjonsprosjekt!