Ressurseffektivitet ble belyst da Tekna samlet interesserte deltakere til seminar om bærekraftig industri tirsdag 10. november. AKTUELT

Thomas Mørch, sjef for strategi og bærekraft i Norsk Gjenvinning, presenterte samarbeidet med GLAVA® som godt eksempel da Tekna samlet interesserte deltakere til seminar om bærekraftig industri tirsdag 10. november.

– Glimrende eksempel på ny verdikjede

Samarbeidet mellom Norsk Gjenvinning og GLAVA® vises fram som et godt eksempel på gjenvinning og bruk av fornybare råvarer. 

Samarbeidet er bygd på en sirkeløkonomi og en verdikjede der blant annet glass fra gamle vinduer blir til mineralull. 

– Et glimrende eksempel på ny verdikjede og vertikalt samarbeid, kommenterer Christine Meisingset. 

Meisingset er Key Account manager for industrielle kunder i Norsk Gjenvinning.

Et glimrende eksempel på ny verdikjede og vertikalt samarbeid.
Christine Meisingset, Norsk Gjenvinning

Hvordan kan gjenvinning og bruk av fornybare råvarer bli et konkurransefortrinn? 
Økt ressurseffektivitet er veien til en smartere, mer lønnsom fremtid. Samarbeidet mellom Norsk Gjenvinning og GLAVA® ble omtalt som et eksmepel på dette. Seminaret satte søkelyset på flere gode eksempler, der vertikalt samarbeid gir gode effekter. Norsk Hydro snakket om sine metoder for å lykkes med teknologiutvikling som kan bidra til lavere klimautslipp. 

Les: Skaper nye arbeidsplaser fra avfall

Miljøvern i praksis har stor oppmerksomhet i GLAVA®. 
GLAVA® har lenge vært i forkant for denne trenden, som stadig oftere er et tema for industrien. Hovedproduktet glassull produseres av en stor andel resirkulert glass. I tillegg reduserer glassull som isolasjonsmateriale energitap i alle typer bygg rundt om i Norge. Samtidig gjøres det viktige miljøtiltak i produksjonen ved våre fabrikker i GLAVA®. 

Råvaren i glassull er for det meste resirkulert glass som stammer fra husholdninger og bedrifter i Norden.
– Oppvarming og kjøling av bygg står for førti prosent av energibruken i Europa. Derfor er god isolasjon og energieffektivisering ett av de beste klimatiltakene som kan gjøres, sier Jon Karlsen, adm. direktør i Glava AS.