close-pop-up.svg

Gult er elektrisk

Med elektriske lastebiler skal Glava redusere eget klimaavtrykk – og allerede er den første bilen på veiene.

Et produkt som egner seg godt for elektrisk transport og strengere krav til utslippsfrie byggeplasser. 

Nylig kjørte det første Glava-lasset med den nye elektriske Volvo FM skapbilen ut portene fra Glavas fabrikk i Askim. Det er Jeppsson Transport som har gått til innkjøp av bilen. Sammen med Transport-Formidlingen kjører de isolasjon for Glava.

Etter planen skal den elektriske lastebilen gå to turer daglig fra Glavas fabrikk i Askim. 

– Glavas produkter egner seg godt for elektrisk transport. Et fullt lass veier kun fire tonn, noe som er gunstig for rekkevidden til bilen, sier Terje Bredesen, logistikksjef i Glava.

Han forteller at man ser på muligheten for å gå over til el på flere ruter. Målet er å redusere klimaavtrykket, både i produksjons- og transportleddet.

Glavas produkter egner seg godt for elektrisk transport. Et fullt lass veier kun fire tonn, noe som er gunstig for rekkevidden til bilen.

Terje Bredesen

logistikksjef i Glava

– Vi er fortsatt i en tidlig fase for testing, men vi jobber hele tiden for å finne løsninger som reduserer eget klimaavtrykk, både i produksjon og transportleddet, sier Bredesen.

Knut Berger i Transport-Formidlingen er svært fornøyd med at den første elektriske lastebilen fylt med Glava-isolasjon er på veiene. Han forteller at samarbeid mellom de involverte partene har vært avgjørende for å finne gode løsninger.

– Dette er et nytt og spennende prosjekt der man tenker annerledes. Hvor langt rekker vi med bilen og hva får vi ut av den? Når man evner å tenke sammen om løsninger, da kan man gjøre store fremskritt og utnytte bilen maksimalt, forteller han.

Bilen skal lastes på kvelden for distribusjon i Oslo-området påfølgende dag. Om natten lader den hos Transport-Formidlingen i Groruddalen. Jeppsson Transport har også lader på sitt anlegg i Vestby.

– En nøkkel for å holde kostnadssiden nede er å lade på eget anlegg, og ikke på offentlig tilgjengelige hurtigladere. I tillegg er El mer gunstig i bomringen, siden transporten skal gå i Oslo-området har det mye å si, forklarer Knut Berger.

Miljø og bærekraft

Lader opp til el-transport av isolasjon

En el-lastebil og el-semitrailer, fem semitrailere og en pumpebil på flooring som går på biogass. Dette er starten på vår satsing på biler med lavere utslipp for Glava, Gyproc og Weber.

Miljø og bærekraft

Mer transport av byggevarer fra vei til sjø

Å få mer gods fra vei til sjø gir gevinster for miljøet. I Glavagruppen frakter vi allerede en god del råvarer med båt. Målet er å øke volumet på sjøtransport så mye som mulig.

Miljø og bærekraft

Dette er våre bærekraftsmål

Glava tar vi bærekraft på alvor. Her kan du lese mer om våre mål for å bli en karbonnøytral virksomhet innen år 2050.