close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Gyproc bygger verdens første CO2-frie gipsplatefabrikk i Fredrikstad

Den nye fabrikken øker samtidig kapasiteten vår, for å møte økt etterspørsel etter det som blir verdens mest klimavennlige gipsplater. Det gir mer bærekraftige bygg.

– Bygg står for en stor del av verdens klimagassutslipp. Med verdens første CO2-frie gipsplatefabrikk i Fredrikstad, kutter vi utslipp tilsvarende 14 000 biler, sier Lars Gaustad, administrerende direktør i Glava. 

Hos Gyproc og andre gipsplateprodusenter brukes det i dag LNG-gass for kalsinering og tørking av gipsplater. Disse prosessene vil nå erstattes av elektriske luftoppvarmingssystemer, og alt nytt utstyr blir bygget for elektrisk oppvarming fra grunnen av. Det vil fase ut 116 GWh LNG og dermed redusere CO2-utslippene med mer enn 23 000 tonn. 

Samtidig økes den årlige produksjonskapasiteten med rundt 40 prosent. 

Våre gipsplater vil få en EPD ingen av konkurrentene våre vil være i nærheten av. Da må vi også rigge oss for å kunne levere langt mer av dem, sier Gaustad.

Lars Gaustad

Administrerende direktør i GLAVA®

Gir gipsplatene unik EPD 

– Det stilles stadig strengere miljøkrav i byggeprosjekter, regjeringen har varslet at de vil se på en egen «klima-TEK» med utslipp per m2 og i EUs gjenreisningspakke belønnes rehabilitering og grønne byggeprosjekter. Våre gipsplater vil få en EPD ingen av konkurrentene våre vil være i nærheten av. Da må vi også rigge oss for å kunne levere langt mer av dem, sier Gaustad. 

Saint-Gobain har lenge ønsket en pilot for en elektrifisering av sine 70 gipsplatefabrikker. I Norge lå infrastrukturen til rette med god tilgang på ren og rimelig energi, og med Enova-støtte på 71,2 millioner kroner kom klarsignalet fra den internasjonale byggevaregiganten. 

– Saint-Gobain har store ambisjoner innen bærekraft, med mål om å redusere CO2-utslippet med 20 prosent innen 2025 og å bli helt karbonnøytrale innen 2050. Elektrifiseringen av Gyproc-anlegget i Fredrikstad er et viktig steg på veien, og en nyttig erfaring som vi kan ta med oss til fabrikker andre steder i verden, sier David Molho, CEO for Saint-Gobain i Norden og Baltikum. 

Nettopp dette potensialet var også avgjørende for at prosjektet havnet innunder Enova-programmet "Fullskala innovativ energi- og klimateknologi".

Enova tror markedet følger etter 

I tilsagnet skriver Enova at «Prosjektet er en førstegangs fullskala realisering av en nullutslippsteknologi med et betydelig klimaresultat». I tillegg legger de vekt på at Gyprocs 100 prosent CO2-frie gipsplater vil kunne påvirke markedet på en slik måte at også konkurrentene vil søke å redusere sine klimagass-utslipp. 

Målet er at anlegget i Fredrikstad skal være helt over på elektrisitet fra årsskiftet 2022/2023. Dette vil også gi en energigevinst på 32 prosent per kvadratmeter produsert gipsplate sammenlignet med dagens teknologi. Samlet investering er beregnet til ca 250 millioner kroner.

Etterisolering

Et klimavennlig sysselsettingsløft

Ren energi er nøkkelen til det grønne skiftet. Da kan vi ikke sløse bort det vi har på hus, som med enkle grep kunne brukt halvparten så mye.

Lokalt samarbeid gir større miljøgevinst

Kun et par kilometer skiller drivhusene som rives og fabrikken der drivhusglasset får leve videre som førsteklasses byggisolasjon for norske bygg.

Direktør Organisasjonsutvikling og ledelse

GLAVA er inne i en sterk utvikling og våre ansatte er viktigst for å lykkes med å nå våre mål. I denne rollen vil du jobbe med å utvikle et GLAVA hvor de ansatte har høyt engasjement, er villige til å «gå den ekstra mila» for selskapet og etterlever våre verdier.