close-pop-up.svg

Gyproc Håndbok

I håndboken finner du de vesentlige prosjekterings-detaljene til Gyproc systemer. Bruk den for valg av konstruksjoner og detaljløsninger.

 

De tryggeste løsningene i den beste boken

Gyproc Håndbok er et komplett prosjekteringsverktøy for lettbyggeteknikk. Gyproc Håndbok 2018-utgaven inneholder alle opplysninger om Gyprocs eksisterende og nye systemer, produkter, lydnøkler, datablader og typedetaljer, produktinformasjon og kompletterende teknisk informasjon.

Last ned Gyproc Håndbok

Monteringshåndboken utgjør en separat del og dokumenterer alle forutsetninger for riktig håndtering og montering av Gyprocs produkter og systemer. Versjon 2012 er under revisjon og nye kapitler vil bli publisert forløpende. 

Monteringshåndbok Kap 1 - Innervegger 

Monteringshåndbok Kap 2 - Funksjonsvegger

Monteringshåndbok Del 3 - Yttervegger (erstatter kap. 3, versjon 2012)

Monteringshåndbok Kap 4 - Etasjeskillere

Monteringshåndbok Kap 5 - Himling

Monteringshåndbok Del 5 - Gulv (erstatter Kap 6, versjon 2012)

Monteringshåndbok Kap 7 - Brannisolering

Monteringshåndbok Kap 8 - Komplettering 

Monteringshåndbok Del 9 - Lagring og håndteringsanvisning