Målt mot andre kvartal i fjor økte igangsettingen av boliger med hele 50 prosent. AKTUELT

- Hyggelig oppgang i boligbyggingen

Igangsettingen av nye boliger tok seg kraftig opp og økte med 87 prosent i juni i år sammenlignet med juni i fjor. Det er først og fremst leilighetsbyggingen som har skutt fart. 

Resultatene viser at det har vært godt salg av boliger over lengre tid. Det har gjort sitt til at det har løsnet for igangsetting av flere prosjekter.

– Dette skyldes gjerne at flere prosjekter har oppnådd nødvendig forhåndssalg på 50 til 60 prosent, forklarer Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentens forening til Byggmesteren.

Høyeste på 16 år

Boligprodusentenes forening viser til de beste igangsettingstallene for andrekvartal siden målingene startet i 1999.
Målt mot andre kvartal i fjor økte igangsettingen med hele 50 prosent. Etter utviklingen i første halvår, ligger boligbyggingen an til å bli 29 000 enheter i år, som er 2 000 flere enn i fjor. 

Samlet ligger igangsettingstallene 35 prosent over fjoråret for første halvår, mens salget ligger 26 prosent over fjoråret i samme periode. Det er spesielt i juni igangsettingstallene virkelig har skutt fart, mens salget i juni er på samme nivå som i fjor.

Leiligheter dominerer

Det er i hovedsak leilighetsmarkedet som står for veksten både innen igangsetting og salg. Jon Karlsen, administrerende direktør i GLAVA® er glad for oppgangen, og håper på en tilsvarende utvikling for bygging av hus.
– Det er veldig hyggelig at aktiviteten går opp. For eneboliger og småhus, som er GLAVAs hovedmarked, er aktiviteten imidlertid som i fjor, forklarer Karlsen.

Det er veldig hyggelig at aktiviteten går opp. For eneboliger og småhus, som er GLAVAs hovedmarked, er aktiviteten imidlertid som i fjor.

Per Jæger, sier administrerende direktør i Boligprodusentens forening.

Per Jæger, sier administrerende direktør i Boligprodusentens forening.

Etter lengre tids godt salg av nye boliger, løsnet det for igangsettingen i mange prosjekter. 

Les hele saken på Byggmesteren