close-pop-up.svg

Tester nytt produkt for etterisolering og fasadefornyelse

Glava AS utvikler et nytt fasadeelement for etterisolering. – Et veldig spennende innovasjonsprosjekt!

(Artikkelen er mer enn to år gammel)

Tidligere administrerende direktør i Glava AS, Jon Karlsen, er engasjert når han forteller om utviklingen av et nytt fasadeelement for etterisolering. Elementet er en del av et byggesystem for etterisolering av eksisterende boliger. En ny måte for å få både bedre komfort og redusert energiforbruk - et mål myndighetene sliter med å oppnå.

700 - 800.000 boliger

Stortinget har vedtatt å redusere energibruken i eksisterende bygg med 10 TWh innen 2030. 4 TWh skal tas gjennom privatboliger, der Norge i dag bruker dobbelt så mye energi per innbygger som Sverige.

Av hensyn både til klima og forsyningssikkerheten må energibruken ned. Det store potensialet ligger i de 700-800.000 boligene bygget på andre halvdel av 1900-tallet, der energibruken enkelt kan halveres gjennom tiltak som etterisolering og nye vinduer.

Glavas mål har helt fra starten i 1935 vært å gi bedre inneklima og komfort for det norske folk. Produktene våre bidrar dessuten til å ta vare på miljøet gjennom lavere energiforbruk.

Jon Karlsen

Tidligere Administrerende direktør

Energieffektivisering

Glava har gjennom flere år jobbet for å få opp farten på etterisolering av norske hus. Et ledd i dette arbeidet var opprettelsen av datterselskapet Bolig Enøk (nå Glavas egen utviklingsavdeling Glavatech), som har bidratt til tettere dialog med myndighetene, i tillegg til å øke kunnskapen om energieffektivisering. Glava opplevde at det ikke skjedde nok.

− Etter at Glavatech hadde jobbet en stund med blant annet energirådgiving og -opplæring, skjønte vi at vi også måtte utvikle et elementsystem for å se om det vil bidra til ytterligere fart på markedet, sier Karlsen.

Det er fortsatt en lang vei å gå før Stortingets mål er nådd. Den reelle rehabiliteringsgrad er på bare litt over to prosent, og av disse igjen er det bare halvparten som også utfører energioppgraderende tiltak.

Elementsystem

Glava AS vil derfor gjøre det både lettere og raskere å etterisolere eldre boliger, både for byggmester og for boligeier, samtidig som energiforbruket reduseres.

Her er gjengen som har jobbet med utviklingen av byggesystemet og etterisolert det første pilothuset. F.v.: Ole- Jacob Huuse, Helge Aschjem og Christer Kemi.

Det er Ole-Jacob Huuse og gjengen hans i Glavatech, et selskap i Glavagruppen, som i rundt halvannet år har jobbet med utviklingen av et luftet fasadelement med isolasjon og ytterkledning. For boligeier vil bruk av Glavas fasadeelement gi større forutsigbarhet både for tidsbruk og kostnader.

Testfase

Innovasjonsprosjektet er ferdig med sin første fullskala test. Et bolighus fra 70-tallet er totalrenovert utvendig med første versjon av fasadeelementet.

Det viste seg at både type isolasjon, mål, tyngde, festemetoder, kledningsalternativer og mye annet, holdt mål. Arbeidet med pilot to, å etterisolere den eldste delen av kontorbygget på Glava Isolasjon-fabrikken i Askim, er nå i gang med en lignende versjon av fasadeelementet.

Slik så 70-tallshuset i Kolleveien i Askim ut før etterisoleringen startet med fasadeelementet til Glava Isolasjon.
Slik så 70-tallshuset i Kolleveien i Askim ut før etterisoleringen startet med fasadeelementet til Glava Isolasjon.

– Vi støtte ikke på noen uoverkommelige problemer, og fikk mye nyttig kunnskap i pilot 1, sier Ole-Jacob Huuse.

I pilot 3 skal en firemannsbolig rett utenfor fabrikken etterisoleres.

For én mann

Eneboligen der de nye fasadeelementene er testet, ligger også nær fabrikken i Askim. Først ble gammel ytterkledning fjernet og den eksisterende konstruksjonen kontrollert, før bygget ble heldekket med plywood-plater.

Deretter ble elementene, som består av ett lag stuket glassull, et luftesjikt og fasadekledning, montert. Elementet er 60x120cm og veier rundt 11 kg – det kan altså håndteres av én håndverker på byggeplass. På testboligen er det benyttet kledning av både treverk og fasadeplater.

Ideen er å utvikle et elementbasert system for å oppgradere husets «skall» raskt og rimelig til en forutsigbar pris.

Ole-Jacob Huuse

Bolig Enøk (nå Glavatech)

Systemet består så langt av elementet, startlist, hjørnelister, vinduer, dører og tak, og det skal gjøre huset vesentlig mer energieffektivt og bedre å bo i – samtidig som huset får et nytt og mer moderne design, forteller Huuse.

Kledd og etterisolert med fasadelementet til Glava Isolasjon – bedre komfort, redusert energiforbruk og ny fasade.

Innovasjonskraft

Glavatech (tidligere Bolig Enøk) har søkt patent på elementet og har fått støtte til innovasjonsprosjektet fra Innovasjon Norge.

– Lavere energiforbruk er positivt både for miljøet, forsyningssikkerheten og for den enkelte huseier. Vårt elementbaserte system vil gjøre jobben raskt og rimelig til en forutsigbar pris. Det er viktig for oss i Glava å vise at vi har innovasjonskraft, men vi kan ikke på nåværende tidspunkt i prosessen garantere at fasadeelementet blir et serieprodusert produkt som tilbys markedet. Men vi har så stor tro på det, sier Jon Karlsen.

I media:

Se NRKs TV-reportasje om innovasjonsprosjektet her

Byggeindustrien: Glava-prosjekt gir store energibesparelser i gamle hus

Smaalenenes Avis (krever abonnement): Glava vil revolusjonere etterisolering av boliger

Samarbeidspartnere:

I et innovasjonsprosjekt som dette er det også behov for gode samarbeidspartnere. Disse var:

H-Vindu Magnor
Har nyutviklet en egen vindusløsning/karmsystem tilpasset vårt elementsystem. 

Talgø Møre Tre
Har tatt frem CLT plater for bruk som fasadeplater, impregnert med Royal Impregnering.

Fritzøe Engros
Har sammen med Glava funnet gode løsninger for vindtetting med Plywood.

Profilgruppen
Har sammen med oss utviklet aluminiumsprofiler til systemet vårt, bestående av «startlist» og hjørnelister for innvendige og utvendige hjørner.

Fundermax
Fundermax har levert freste HPL laminat-plater tilpasset våre tegninger til pilotbolig 1.

Schmidt Schrauben
Har testet og utviklet egne skruer til pilotbolig 1 og til neste generasjon element.

Krystal og Nordson
Har sammen med oss testet og funnet frem til riktig lim type samt levert lim-maskin. 

Dynatec SMV
Har utviklet og levert produksjonsutstyret til pilotbolig 1.

Innovasjon

Glavatech i front over hele Norge

Hus over hele Norge tester nå full energioppgradering med det nye fasadeelementet Glava Front. – Stor nytteverdi for boligeiere, byggebransjen og samfunnet, sier Enova. Front er utviklet av Glavatech, som er Glavas interne utviklingsavdeling.

Innovasjon

Utvikling for byggebransjen skjer i Glavatech

Det foregår spennende og viktig utvikling av effektive løsninger for byggebransjen hos Glavatech i Sagveien i Askim.

– Trenger tiltak som motiverer boligeiere til å ta energieffektive valg

Onsdag 12. juni arrangerte Glava, Fellesforbundet og NHO Byggenæringen frokostmøte om energieffektivisering. Budskapet var klart: Næringen vil ha mer trøkk.