close-pop-up.svg

Isoler yttervegg med veggplate 31

Er den tekniske standarden gått ut på dato? Nå er det enklere å rehabilitere ytterveggene for å øke boligstandarden med Veggplate 31 fra Glava®. Fiks på fasaden og hold varmen inne.

Eldre boliger har ofte kalde gulv og overflater, og et prekært behov for etterisolering. Veggplate 31 fra Glava er laget for montering rett på stenderverk og gjør etterisoleringen enklere. Platene egner seg like godt for rehabilitering som nybygg. 

Boligen var utgått på dato

Byggmester Baksjøbygg AS i Vestby og energirådgivere i Bolig Enøk AS, nå Glavas egen utviklingsavdeling Glavatech, samarbeidet om et pilotprosjekt. Der ble Glava Veggplate 31 brukt for å oppgradere en eldre bolig fra 70-tallet.

Husets tekniske levetid var overskredet, og tiden var inne for å skifte kledning og bytte vinduer. Baksjøbygg rådet huseieren til å etterisolere loft og yttervegger samtidig. 

Isolere-yttervegg-Veggplate31_Vestby_PAS_6575.jpg
Denne eneboligen i Vestby totalrenoveres for å øke standarden. Montering med Glava Veggplate 31 gjør rehabiliteringen enklere og øker boligkomforten.

Velger hybride løsninger

– Ofte blir det valgt hybride løsninger, enten kun skifte av kledning eller 50 mm etterisolering. Det gir ikke full effekt, men dekker minimumskravene. Vi gir våre anbefalinger, som innebærer en oppgradering til dagens tekniske forskrifter, men det er kunden som har lommeboka. Det kan være mye jobb å etterisolere med 150 millimeter og tradisjonell byggemetode, som kreves for å få en moderne yttervegg. På dette prosjektet har vi enkelt etterisolert med 98 millimeter Veggplate 31, forklarer Bjørn Espen Roksvold i Baksjøbygg.

Ofte blir det valgt hybride løsninger, som ikke gir full effekt, men kun dekker minimumskravene.

Bjørn Espen Roksvold

Baksjøbygg AS

Effektivt system

Veggplate 31 monteres med Veggplatebrakett, små festeanordninger av stivt plastmateriale, som gjør at platene sitter tett og reduserer kuldebroer.

– Det er et mye raskere system å jobbe med. Det er viktig for bygging i landet vårt, med mye skiftende vær. Det gjelder å unngå at isolasjonen blir utsatt for fuktighet, sier Roksvold.

Isolere-yttervegg-Veggplate31_Vestby_PAS_7013.jpg
Veggplate 31 kan monteres direkte på et stenderverk eller på en massivtrekonstruksjon.

Han registrerer at gutta på prosjektet har jobbet effektivt med å isolere ytterveggene. John Martin Næss, tidligere teknisk rådgiver i Glava mener gevinsten er viktig.

Her skulle de i utgangspunktet etterisolere med 15 cm tradisjonell utlekting, men byggmester fant ut at de oppnår samme effekt med 98 mm Veggplate 31.

John Martin Næss

Tidligere teknisk rådgiver i Glava

Huseieren får et veldig bra bygg å bo i, samtidig som det vil hjelpe på strømregningen.

Et eksempel: 15 cm bindingsverk med Proff 34 + 68 mm Veggplate 31 gir en U-verdi på 0,180 W/m2K, som er dagens krav til yttervegger.

Veggplate 31

  • Isolering med Glava Veggplate 31 kan minimalisere veggtykkelsen og forbedre U-verdien, i forhold til en tradisjonell påforing.
  • Produktet finnes i tre ulike tykkelser: 48, 68 og 98 mm.
  • Vegg 31 er laget for å isolere utenpå bindingsverks- eller massivtrekonstruksjon.
  • Platene er formfaste og enkle å bearbeide og montere. Systemet egner seg like godt til etterisolering som til isolering av nybygg.

Systemet gir et tilnærmet homogent/kontinuerlig isolasjonssjikt. Dette reduserer kuldebroer og gir derfor veggen større varmemotstand.

Bilde av isolasjonsplater i yttervegg og daglig leder i Prosjektmester AS, Tom Ljosåk.
Etterisolering

Enkel og effektiv etterisolering av borettslag

Prosjektmester AS har renovert to borettslag i Oslo-området. Etterisoleringen av ytterveggene er gjennomført i samarbeid med Glava.

Byggisolasjon

Isolerer hyttevegger i vinterland

Årlig bygges det mellom 4.000 og 4.500 nye hytter i Norge. Veldig mange av disse har Glava Proff 34 i veggene.

Teknisk isolering

Brannisolering bærende stål

Isover FireProtect gir en høyeffektiv brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner.