close-pop-up.svg

Isolering av rør lønner seg – sjelden har sløsing kostet så mye

Bytte fyrkjelen og etterisolere rør
Det er store varmetap fra rør i norske bygg. For hvert varmtvannsrør som ikke er isolert, er det store energilekkasjer.

– Sjelden har sløsing av energi kostet oss så mye nå, sier Henrik Stene, produktsjef for teknisk og marine i Glava. En investering i isolering av rør i bygg har kort inntjeningstid.

– Det er en liten investering som skal til for å spare mye, både i energi og kroner og øre. Han oppfordrer driftsansvarlige i næringsbygg og borettslag til å bli bevisste på sparepotensiale som finnes. Prosessindustri kan ofte spare mye på å avdekke energitapet, og isolere rørstrekk. For boliger og leilighetsbygg er det også mye å spare på å begrense varmetap på tekniske anlegg.

Godt isolerte rør øker komforten

Kaldtvannsrør med stillestående vann vil få nesten samme temperatur som omgivelsene, dersom disse rørene ikke har tilstrekkelig vannmasse eller er godt nok isolert. Det gir energitap, men også praktiske utfordringer:
– I praksis betyr det at det tar lengre tid å vente på kaldtvann i krana i et leilighetsbygg som har dårlig isolerte kaldt- og varmtvannsrør, illustrerer Stene, og forklarer at kaldtvannet blir påvirket av varmetapet fra varmtvannet.

Mer enn minstekrav

Det utgjør en stor forskjell på hvor lenge du må vente på at vannet skal renne før du får ønsket temperatur. Det gjelder ikke nødvendigvis bare rør i eldre bygg.

– For nye bygg er det et minimumskrav. Det gjør at isolering av teknisk anlegg ofte blir gjort etter minstekrav, forklarer Stene. Nå som energien har en høy pris, er det mye å spare på energibruken ved å isolere rørene tykkere, der det gir bedre effekt.

– Her må byggherre og byggeier være bevisst på hva som skal til for å redusere totale vannmengder og oppnå reelt kortere ventetid med tanke på kaldt og varmt tappevann.
Det å isolere stigerør for henholdsvis kaldt og varmt forbruksvann utover minimum er et viktig tiltak, og dessuten prioritere å legge disse termisk skilt fra varmerør, med tanke på varmesmitte til kaldt tappevann.

Rigger oss for miljøregnskap

– I Sverige, og andre markeder vi kan sammenligne oss med, er det høyere krav til energitap i tekniske anlegg. Vi erfarer at det brukes større tykkelser for å oppnå energireduksjon, legger han til. Beregning av energisparepotensiale i bygg viser ofte at rørisolering er et av de mest lønnsomme tiltakene. Det viser seg likevel at det ikke er uvanlig med helt uisolerte rør i store, norske bygg.

– Nå må eiendomsbransjen rigge seg for framtidig miljøregnskap, mener Stene.

Energiberegning av bygg

Næringsbygg med industri- og produksjonslokaler har ofte en utfordring med høy innetemperatur på grunn av energi fra tekniske anlegg. Henrik Stene nevner et eksempel med en norsk møbelfabrikk, der det nylig er gjort beregninger på energitap, og hvor mye fabrikken kan spare på å redusere sløsing av energi. På bakgrunn av energirapporten kan jobben med energieffektiviseringen starte. Det gir bedre energiøkonomi og et bedre arbeidsmiljø for de som jobber i produksjonen.

– Det bør være en tankevekker når du kan gå med t-skjorte og shorts inne i lokalene på vinteren. De betaler mye ekstra for den energibruken, påpeker Stene.

Ikke bli overrasket over tiltakene som kreves fra deg som boligeier.

Henrik Stene

Produktsjef for teknisk og marine, Glava

For boligeiere kan det også være smart å tenke på at EU nå stiller nye klimakrav, som snart vil ramme norske boligeiere, og særlig de som har energikarakteren F og G.

– Det bør ikke komme som noen overraskelse på noen at det må gjøres tiltak for å spare energi, sier Henrik.

Beste løsning med cellegummi for rømningsvei

Kaiflex KKplus s1 slange er vårt beste valg av cellegummi for isolering av rør og kanaler der det er krav til lav røykutvikling.

– Trenger tiltak som motiverer boligeiere til å ta energieffektive valg

Onsdag 12. juni arrangerte Glava, Fellesforbundet og NHO Byggenæringen frokostmøte om energieffektivisering. Budskapet var klart: Næringen vil ha mer trøkk.

Glava setter nye standarder med SoundCircularity

Oslo Atrium er midt i en omfattende ombygging. Nå er også bygget i Bjørvika med på et nytt pilotprosjekt. Glava og Moelven Modus samarbeider om å iverksette en ny innovativ gjenvinningstjenste: SoundCircularity.