ISOLERING I GRUNNEN

Idrettsanlegg

Styrofoam sikrer gode baner og lange sesonger

På en gressbane kan selv en liten tue ødelegge for godt spill. På en bane med kunstgress vil ujevnheter gjøre banen like ubrukelig. Høye krav til jevne flater og kvalitet gjør det derfor lønnsomt å frostsikre med STYROFOAM™ plater fremfor å bytte ut store masser fra underlaget. Man sparer dermed både tid og penger.

Telesikring

Hvordan skal det telesikres?

Telehiv kan fort bli et problem for oppkjørsler, bygninger og andre konstruksjoner hvis ikke telesikringsjobben gjøres riktig.