ISOLERING I GRUNNEN

I Vika i Oslo bygges det nye Nasjonalmuseet. I november ble byggegropa dekket med GLAVA® vintermatter.

Her bygges nye Nasjonalmuseet – kledd for vinteren

Byggingen av nytt Nasjonalmuseum vekker stor oppmerksomhet i Vika i Oslo. Ikke minst fordi 3000 kvadratmeter av byggegropa nå er kledd med GLAVAs vintermatter.

Fra orkesterplass tilbyr Statsbygg utsikt til byggeplassen på tomta som skal romme Nord-Europas største kunstmuseum. I 2019 leveres bygget på 54600 kvadratmeter ferdig fra Statsbygg, og er innflyttingsklart året etter. Ved informasjonssenteret til Statsbygg i Vika er det stor interesse for å følge med på byggingen, og mange stopper opp for å kikke gjennom hullene som er laget i byggegjerdet ved kafeene på Aker Brygge. Et spennende byggverk skal ta form.

 – Forbi denne tomta passerer det 12 millioner mennesker i løpet av et år. Det er mange blikk som rettes mot byggeplassen, og mange er nysgjerrige på prosjektet. Akkurat nå gir det ekstra god synlighet for GLAVA, nå som hullet er heldekket med gule vintermatter, sier Birgitte Bye, kommunikasjonsleder for prosjekt nytt nasjonalmuseum.

Det var viktig for oss at GLAVA kunne levere matter som er høyere enn tre meter, som er standardmål, for å dekke hele spuntet og dybden i hel lengde. Vi sparer mye arbeid på å bruke matter i ni meters lengde.
Lars Christian Hvesser, byggeleder HAB Construction 

Spesiallengde på ni meter
Tomta er 13000 kvadratmeter stor og byggehullet er ti meter dypt. Byggegropa er nå spuntet og dekket med GLAVAs vintermatter. Til prosjektet har HAB Construction fått levert vintermatter i en dimensjon på ni meter, som er spesiallaget til formålet fra GLAVAs fabrikk. Det gjør at mattene enkelt kan monteres i én lengde. Når kulda kommer beskytter vintermattene og hindrer at spuntene presses opp. Vintermattene har en midlertidig funksjon for å hindre tele i bakken.

– Det var viktig for oss at GLAVA kunne levere matter som er høyere enn tre meter, som er standardmål, for å dekke spuntet i hel lengde. Vi sparer mye arbeid på at vi kan henge mattene ned fra oversiden. Her har GLAVA levert bra ved at de iverksatte produksjon av matter i spesialdimensjon, forteller byggelederen hos HAB, Lars Christian Hvesser. Det er bestilt ytterligere 1500 kvadratmeter til prosjektet.

I rute på kostnad og tid
Før jul skal bunnen støpes.
– Vi er i rute på både tid og kost, forklarer Birgitte Bye, som er opptatt av å presiserer at det store prestisjeprosjektet holder seg til planen, sett i lys av debatten om tid og kostnad for nye Deichmanske bibliotek. Det nye Nasjonalmuseet har en total kostnad på 5,4 milliarder kroner.

Prosjekt nytt Nasjonalmuseum

  • Statsbygg bygger nytt nasjonalmuseum for kunst, arkitektur og design for Kulturdepartementet.
  • Det nye nasjonalmuseet skal fremstå som et profilert kulturbygg og gi Norge en tydeligere internasjonal posisjon innen visuell kunst.
  • Museet skal bli et viktig og vitalt møtested for publikum og kunsten. Museet vil binde det nye sentrumsområdet ute ved fjorden sammen med den eldre bykjernen.
  • Oppdragsgiver: Kulturdepartementet
  • Bruker: Nasjonalmuseet
  • Brutto bygningsareal: cirka 54.600 kvm
  • Byggestart / Ferdigstillelse: 2014/2019
  • Kostnadsramme: 5,327 mrd. kr (01.07.2013)

Kilde: Statsbygg