AKTUELT

Hva kan aktørene i verdikjeden gjøre? Dette var blant spørsmålene det ble jobbet med på klimaverkstedet hos GLAVA®.

Klimaverksted hos GLAVA®

GLAVA® var vertskap da Klima Østfold inviterte til klimaverksted for byggevareprodusenter, eiendomsutviklere, arkitekter og hele det offentlige Østfold.

Klimaverkstedet ble holdt 31. oktober. Klima Østfold er et samarbeid mellom 17 Østfold-kommuner, fylkeskommunen og fylkesmannen for å begrense klimaendringene. De jobber sammen med kommunene for at de skal nå sine klima- og energiplaner, som igjen skal bidra til at Norge når sine nasjonale mål.

Bygg står for 40 prosent av energibruken i Norge. Både planlegging, materialbruk og byggeplassen var derfor naturlige temaer under overskriften «Klimavennlige bygg 2.0».

GLAVA® og Snøhetta

Etter en omvisning på fabrikken ble verkstedet åpnet av Klima Østfold. Sammen med Bergfald miljørådgivere fortalte de om klimaløsninger for materialprodusenter og eiendomsutviklere. Deretter holdt administrerende direktør Jon Karlsen i GLAVA® et innlegg om hvordan klima- og miljøhensyn er en konkurransefaktor for selskapet, før Snøhetta arkitekters daglige leder Tonje Værdal Frydenlund overtok for å snakke om materialer og markedsforventninger. 

Deltakerne gikk deretter over til å jobbe konkret med spørsmål som:

  • Hva kan aktørene i verdikjeden gjøre? 
  • Hva må byggeiere og rådgiversiden gjøre for å etterspørre og gjennomføre materialkrav?
  • Hva skal til på etterspørselssiden for at materialprodusentene kan konvertere til fossilfrie/fornybare energikilder og forbedre seg ytterligere på klima?

Må redusere energibruken i eksisterende bygg

Det ble også en diskusjon om hvordan kommunene og fylkeskommunen best kan hjelpe de private aktørene med omstilling, og hva ambisjonsnivået egentlig bør være om Østfold skal kunne bidra opp mot Paris-avtalen.

– 40 prosent av all energi i Norge går til bygg. Politikere og fagfolk er derfor enige om at dette må ned. Stortinget har vedtatt å redusere energibruken med 10 TWh innen 2030, hvorav 4 TWh skal tas gjennom boliger. Men da må vi få opp oppgraderingstakten. Nybyggene er mer enn bra nok, men de fleste bor ikke i nybygg. Her spiller våre løsninger en nøkkelrolle, sier Jon Karlsen.