Gjør etterisolering av tak når rehabilitering og omtekking likevel er nødvendig. GLAVA® har ulike produkter for riktig isolering av tak. KOMPAKTE TAK

Gjør etterisolering av tak når rehabilitering og omtekking likevel er nødvendig.

Gjør en god investering i taket

God rehabilitering og etterisolering av kompakte tak sikrer bedre energiøkonomi og gir økt komfort. Finn ut hvor lønnsomt det er å etterisolere tak.

Det er flere viktige grunner til å ta vare på taket. Rehabilitering og omtekking av tak er nødvendig når taket har stått i forventet levetid, eller blitt utsatt for skade. Vær klar over gevinsten ved å etterisolere når jobben først må gjøres. 

Regn ut energibesparelsen for etterisolering av tak: Ta testen og se hvor lønnsomt det er å etterisolere tak

 • Energimerkeordningen er en god grunn til å ta jobben med å etterisolere i forbindelse med rehabilitering. Det gir bygget et bevis på god energiøkonomi.
   
 • Investering i bedre isolering svarer seg raskt. Nedbetalingstiden for rehabilitering er ofte kort. Gevinsten er mer energieffektive bygg og boliger. 
 • Byggets energiattest kan gi høyere pris ved både salg og utleie.
   
 • Etterisolering gir dessuten mulighet for å oppgradere et eldre bygg til dagens krav til U-verdi. Det gir bedre avrenning til sluk, i henhold til Sintef Byggforsk sine anbefalinger. Samtidig oppgraderes de branntekniske egenskapene. Dette er gode grunner til å ta vare på taket. 
   
 • Gjør årlig ettersyn. Små feil kan få fatale konsekvenser. Det er anbefalt å inngå en serviceavtale med et tekkefirma om årlig ettersyn og kontroll av aktuelle takflater. 

 

Energiattest

Nå skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Målet er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv. Enova gir støtte til tiltak i eksisterende bygg. Nå kan også borettslag og boligsameier få støtte av Enova til å kartlegge investeringer i energitiltak.

Enova gir støtte til borettslag

▪ Nå kan borettslag og boligsameier kan få støtte av Enova til å kartlegge investeringer i energitiltak. Tilbudet er rettet mot borettslag og sameier med minimum 10 boligenheter.

▪ Enova gir ditt borettslag støtte til oppgradering som reduserer energibruken. Slik kan dere lettere velge fremtidsrettede energiløsninger.

▪ Det er viktig at byggherre søker Enova før takentreprenør engasjeres for etterisolering og omtekking av taket.

▪ Prosjekter med tiltak som allerede er igangsatt eller besluttet gjennomført støttes ikke av Enova. Finn søknadsskjema på www.enova.

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.