Bjørn Henrik Christoffersen, markedssjef for kompakte tak i Glava og Paul Messa i Paul Messa AS ved Vamma kraftverk.

Lette løft for Vamma kraftverk

E-CO Energi bygger nye Vamma 12. Her isoleres 1.700 kvadratmeter tak med nye GLAVA® Robust lamell i en lett og effektiv løsning.

Det er E-CO Energi (tidligere Hafslund Produksjon) som reiser bygget for nytt vannkraftaggregat, en utvidelse av Vamma kraftverk i Glomma. Det er godt synlig i spektakulære omgivelser rett ved fossen. Norconsult har ansvaret for prosjektering av Norges største elvekraftverk, der selve kraftaggregatet er senket 40 meter ned under fossen. AF-gruppen er hovedentreprenør og takarbeidet er utført av takentreprenør Paul Messa AS. Nye GLAVA® Robust lamell er markedets letteste løsning for isolering av tak.

God trykkstyrke gir bedre tåleevne under jobbing på taket. Samtidig er produktet lett i vekt og lett å jobbe med.

God trykkstyrke gir bedre tåleevne under jobbing på taket. Samtidig er produktet lett i vekt og lett å jobbe med.

Smart "sandwich"
Det er GLAVA® Robust lamell som er hovedproduktet for isolering av tak, valgt som en lett løsning med færre lag og god isolasjonsevne. Det gjør hverdagen enklere på taket for de som monterer, ikke minst som en mer robust og trykksterk løsning. Takentreprenør Paul Messa beskriver isoleringen med GLAVA® Robust som en smart «sandwich». 

– Her har vi isolert med steinullplater på 3 cm over og under, og 140 mm GLAVA® Robust i midten. Det gir en god og stabil løsning, sier Messa og utdyper at det gir en fast struktur, der isolasjonen holdes godt på plass med topp- og bunnplate.

Les mer om Vamma 12, Norges største elvekraftverk 

I løpet av 14 dager var taket ferdig tekket og godt isolert, med en U-verdi på 0,18. Dette oppfyller minstekravet i teknisk forskrift. Et lett produkt med god isolasjonsevne er fordeler som entreprenør Paul Messa er opptatt av.

GLAVA® Robust er et nytt produkt for oss og spennende å teste på et så stort prosjekt.
Paul Messa, takentreprenør, Paul Messa AS

Sparer halve vekta
Isolering av tak med det letteste alternativet kan gi besparelse på flere tonn.
– Når taket isoleres med bare mineralullprodukter vil den nye løsningen med GLAVA® Robust lameller spare inntil halve vekta på takkonstruksjonen, sammenlignet med tradisjonelle underlagsplater i steinull. Det betyr vesentlig forskjell for de som jobber med produktet, sier markedssjef for kompakte tak i Glava, Bjørn Henrik Christoffersen.

– Det at vi nå har utviklet en mer effektiv isolasjonsløsning gjør det mer attraktivt å tilby komplette mineralull-løsninger, forklarer Christoffersen. Med komplette løsninger og ubrennbare produkter i mineralull oppnås økt sikkerhet mot brann, både i byggeperioden og ved senere vedlikehold, legger Christoffersen til.

Smart

Smart "sandwich": – Her har vi isolert med steinullplater over og under, og 140 mm GLAVA® Robust i midten. Det gir en stabil løsning, sier Paul Messa

Mer effektivt
Takentreprenør Messa har samarbeidet med både GLAVA® og Protan i 25 år og drevet for seg selv i 30 år. Han har lang erfaring med isolering og tekking. Lett håndtering og isolasjonsevne som tilpasser kravene til U-verdi, selv med færre lag, er viktig for produktvalget.

– Vi var nysgjerrige på det nye produktet og opplever at det er et veldig godt alternativ. Robust er lettere for gutta våre å jobbe med. Økonomisk er det også mer gunstig for prosjektet, fordi det er mindre jobb og mer effektivt å isolere, mener Messa.

Færre lag å isolere betyr at det er mulig å jobbe mer effektivt per kvadratmeter.

Færre lag å isolere betyr at det er mulig å jobbe mer effektivt per kvadratmeter.

Færre lag
Chritoffersen mener den lette vekten og solid trykkstyrke betyr mye for opplevd kvalitet hos utførende ute på 
byggeplass. Færre lag å isolere betyr at det er mulig å jobbe mer effektivt per kvadratmeter. Isolering med GLAVA® Robust kan utføres med færre lag og fortsatt oppnå stadig strengere krav til U-verdi. 
– Den reduserte romvekta gjør at vi kan tilby et bredt sortiment, med tykkelser fra 140 til 410 mm, forklarer Christoffersen.

Norconsult har utført prosjektet Vamma 12 i BIM for alle fag. Det er ikke levert tegninger til byggeplassen.

Robust er lettere for gutta våre å jobbe med. Økonomisk er det også mer gunstig for prosjektet, mindre jobb og mer effektivt å isolere per kvadratmeter.
Paul Messa, takentreprenør, Paul Messa AS

E-Co Energi bygger nye Vamma 12, en utvidelse av Vamma kraftverk ved Glomma. Her isoleres 1700 kvadratmeter tak, med nye GLAVA® Robust som hovedprodukt.

E-Co Energi bygger nye Vamma 12, en utvidelse av Vamma kraftverk ved Glomma. Her isoleres 1700 kvadratmeter tak, med nye GLAVA® Robust som hovedprodukt.

Trygge løft

GLAVA® Robust leveres som helpall med en sikker løsning for transport. Labankføttene er plassert praktisk for løft med jekketralle. Løsningen gjør det lett å håndtere sikre løft i stropp med heisekran på byggeplass. 

Nye GLAVA® Robust egner seg for alle typer kompakte tak. Lamellene er også utviklet for takfall 1:40. Les mer om GLAVA® Robust her

Lagvis isolering med GLAVA® Robust på stålplatetak.

Lagvis isolering med GLAVA® Robust på stålplatetak.

Slik er det isolert lagvis på stålplatetak:

 1. Paroc ROBSTER 60 30mm
 2. Dampsperre 0,2mm
 3. Glava ROBUST lamell 140mm
 4. Paroc ROBSTER 60 30mm
 5. Takbelegg mekanisk festet
 • På ett stålpatetak anbefaler vi i GLAVA® og Sintef at dampsperren monteres på et plant underlag, slik at dampsperren blir godt klemt i skjøtene. 
 • Paroc ROBSTER 60 30 mm monteres direkte på stålplatene før dampsperren rulles ut.Paroc ROBSTER er belagt med duk på to sider. Dette gjør at taktekkeren kan gå friere rundt på isolasjonsplaten under montering av dampsperren uten å tråkke den i stykker. 
 • Så fort dampsperren en montert legges GLAVA® ROBUST lamell ut. Over Glava ROBUST legges igjen et lag Paroc ROBSTER 60 30mm. Dette produktet tilfredsstiller kravet til trykkstyrken som er anbefalt av Sintef som toppsjikt.
 • Avslutningsvis monteres takbelegget mekanisk festet til underlaget.

NB! Fordelen med den valgte isolasjonsløsningen er at taktekkeren har kun to typer isolasjonsmaterialer på taket. Dette gir en optimal løsning for taktekkeren.

Vamma 12

 

 • E-CO Energi, som har kjøpt Hafslund Produksjon, bygger Vamma 12, et nytt, stort vannkraftaggregat som er en utvidelse av Vamma kraftverk i Glomma. 
 • I 2015 var det 100 år siden de to første aggregatene ble satt i drift, og kraftverket er senere bygd ut i flere trinn. 
 • Utvidelsen av Vamma kraftverk er en av Europas største elvekraftutbygginger siden 1980-tallet.
 • Vamma produserer i dag 1350 GWh per år, noe som tilsvarer rundt 14 prosent av strømforbruket i Oslo.
 • Prosjektet har en kontraktsum på 370 millioner kroner.
 • Bygget står ferdig februar 2019.