GLAVA® har et beregningsprogram for etterisolering av tak på næringsbygg. Ta testen og finn ut hvor lønnsomt etterisolering er for ditt tak. KOMPAKTE TAK

GLAVA® har et beregningsprogram for etterisolering av tak på næringsbygg. Ta testen og finn ut hvor lønnsomt etterisolering er for ditt tak.

Lønnsom isolering av tak: Ta testen her!

GLAVA® har et beregningsprogram for etterisolering av tak på næringsbygg. Ta testen og finn ut hvor lønnsomt etterisolering er for ditt tak.

Energimerking av bygg gjør at etterisolering av tak på næringsbygg er ekstra aktuelt. Det gir en bedre energikarakter, og forsikrer kjøper av næringsbygg om at energikostnadene ikke blir uforutsett høye.
Beregningsprogrammet for etterisolering av tak er oppdatert og gir en reell pekepinn på hva du kan spare på å etterisolere når taket først må rehabiliteres. 

Ta testen og finn ut hvor lønnsomt etterisolering er for ditt tak

Starter ofte med lekkasje
En utløsende årsak til at byggeier ofte ønsker å rehabilitere taket, henger ofte sammen med at det oppstår lekkasjepunkter i taket. Tradisjonelt har situasjonen vært at boligbesitter enten prøver å tette der vannet kommer inn eller innhenter tilbud fra takentreprenører på omlegging av taket med nytt takbelegg – ofte uten noen form for etterisolering. Årsaken er at det som regel er leietaker som betaler strømregningen, derfor har ikke eier av bygget sett noen egeninteresse i å investere i dette.