close-pop-up.svg

Leca lager nye produkter av avfall fra Glava

På Rælingen får biprodukter fra glassullproduksjon nytt liv som Leca-produkter. På bildet: Jan Granerud, Produksjonssjef Leca Rælingen.
På Rælingen får biprodukter fra glassullproduksjon nytt liv som Leca-produkter. Samarbeidet mellom Leca og GLAVA® er et viktig skritt mot en grønnere byggebransje.

Samarbeidet startet i 2020: Våtavfall fra Glavas glassullproduksjon blir brukt i produksjonen av Leca lettklinker. Et eksempel på sirkulær økonomi i praksis, hvor biprodukter som tidligere ble kastet nå benyttes i produksjonen av nye produkter.

– I 2021 har vi levert over 300 tonn med våtavfall til Leca. Dette er avfall som tidligere har blitt kastet, og vi har dermed redusert avfallsmengden vår betraktelig. Ambisjonen er å doble leveransen til Leca i 2022, og på sikt er målet, at vi sammen med Leca, finner løsninger som gjør det mulig å levere og gjenbruke alt våtavfallet som kommer fra glassullproduksjonen inn i produksjonen av Leca, sier Mads Rikardsen, leder for kvalitet og bærekraft i GLAVA®.

Lecafabrikken_pa_raelingen_gjenbruk_av_vatavfall_fra_glassullproduksjon.jpeg
Her på Lecafabrikken samarbeides det om å finne gode løsninger som både effektiviserer produksjonen og bidrar til å gjøre byggebransjen mer bærekraftig.

Les mer om gjenbruk av våtavfall i Leca-produksjon her.

Bygde nytt lager for våtavfallet

GLAVA® og Leca har sammen jobbet målrettet over lengre tid for å komme frem til denne løsningen.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Leca, god dialog med myndigheter og gjort nødvendige investeringer. Blant annet har vi investert 2 millioner kroner for å bygge nytt lager og transportsystem for våtavfallet, som ligger ved Lecas produksjonslokaler på Rælingen. Det nye lageret gir mer rasjonell logistikk, en enklere tilgang på avfallet, og legger til rette for å kunne øke mengdene på sikt, forteller Rikardsen.

Våtavfallet har hittil kommet fra Glavas glassullfabrikk i Askim, men planen er å inkludere fabrikken i Stjørdal inn i dette prosjektet.

Vil forbedre bærekraftsmål

– Vår visjon er å skape ressurseffektivitet, og konsekvent søker vi etter å forbedre bærekraftsmålene våre dag for dag, sier Susanne Bay Jensen, Operation Director hos Leca International.

Hun sier at ambisjonen til Leca er å gå enda lenger og presentere enda mer offensive mål for fremtiden.

– Som en del av dette inngår partnerskapet med Glava. De deler vår visjon om å ta del i en sirkulær økonomi. Vi skal i fremtiden redusere bruken av råstoff, og substituere med biprodukter fra andre industrier, blant annet, selvfølgelig uten å gå på kompromiss med den høye kvaliteten på våre egne produkter, understreker Bay Jensen.

Les også: Slik blir glass til isolasjon.

Miljø og bærekraft

Gyproc bygger verdens første elektriske gipsplatefabrikk i Fredrikstad

Den nye fabrikken øker samtidig kapasiteten vår, for å møte økt etterspørsel etter det som blir verdens mest klimavennlige gipsplater. Det gir mer bærekraftige bygg.

Miljø og bærekraft

Resirkulert gips gir gode miljøtall

Gipsplater fra Gyproc inneholder inntil 20 prosent resirkulert gips. Dette gir gode miljøtall sammenlignet med andre gipsprodusenter.

Rehabilitering av betong og fasade

De fleste bygg kan rehabiliteres. Det er som regel bedre både for lommebok og miljøet å ta vare på det vi har, fremfor å rive og bygge nytt.

I Weber har vi kompetansen, løsningene og spesialproduktene for selv de mest krevende prosjektene. Vi ønsker å være en partner for alle som vil rehabilitere betong og fasade med lavest mulig klimaavtrykk.

Kontakt oss for rådgivning