close-pop-up.svg

Leca Norge stanser produksjonen ved Rælingen midlertidig – slik påvirkes Glavas håndtering av glassullavfall fra produksjonsprosessen

Leca har sendt ut melding til sine kunder om at de midlertidig stanser produksjonen av Leca fra deres fabrikk ved Rælingen. Dette berører Glava, som leverer våtavfall til Leca-produksjon.

– Nyheten vil få direkte konsekvenser for vår avfallshåndtering – i første omgang på kort sikt, men potensielt også på lang sikt, sier Andreas Fritzsønn, administrerende direktør i Glava AS.

Han forteller at det årlig produseres en betydelig mengde våtavfall fra fabrikkene i Askim og Stjørdalen knyttet til produksjonen av glassull, og at en vesentlig andel har blitt levert som tilsetningsstoff til produksjon av Leca. Nå blir situasjonen en annen.

– Leca-produksjonen i Norge har vært en viktig del av Glavas sirkulærøkonomi helt siden 2020. Nå må vi se på alternative løsninger, og det er jeg sikker på at vi skal klare. Men det er ingen quick fix, og på kort sikt betyr det at vi ikke har en direkteløsning for våtavfall, sier Fritzsønn.

Han vil ikke spekulere i hva som kan erstatte Leca-produksjonen, men er positiv til at man vil finne gode alternative løsninger.

– Vi har svært mange dyktige mennesker i Glava som jobber med dette. Det som blir viktig nå er å finne løsninger som kan vare over tid. Her må vi klare å tenke langsiktig samtidig som vi løser en utfordring på kort sikt, avslutter Fritzsønn.

 

Andreas Fritzønn
Administrerende direktør – Glava & Saint-Gobain byggevarer

Beste løsning med cellegummi for rømningsvei

Kaiflex KKplus s1 slange er vårt beste valg av cellegummi for isolering av rør og kanaler der det er krav til lav røykutvikling.

– Trenger tiltak som motiverer boligeiere til å ta energieffektive valg

Onsdag 12. juni arrangerte Glava, Fellesforbundet og NHO Byggenæringen frokostmøte om energieffektivisering. Budskapet var klart: Næringen vil ha mer trøkk.

Glava setter nye standarder med SoundCircularity

Oslo Atrium er midt i en omfattende ombygging. Nå er også bygget i Bjørvika med på et nytt pilotprosjekt. Glava og Moelven Modus samarbeider om å iverksette en ny innovativ gjenvinningstjenste: SoundCircularity.