close-pop-up.svg

Lønnsomme tiltak for energisparing i næringsbygg

Gjennom lønnsomme energisparetiltak med lang levetid, kan norske næringsbygg kutte mer enn 10 prosent av hele Norges kraftforbruk.

Det viser en analyse gjennomført av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Målet har vært å identifisere mulighetene for lønnsom energieffektivisering av bygningsmassen i Norge, der NVE har vurdert 13 tiltak beregnet for å heve bygninger oppført i henhold til TEK 97 og eldre, til en standard tilsvarende TEK17.

Dette er i hovedsak varige tiltak, det vil si tekniske investeringer som er brukeruavhengige, og gir besparelser på strømregningen hvert eneste år. Basert på forventet kostnad, levetid og energispareeffekt, er følgende tiltak rangert som de mest lønnsomme for næringsbygg:

1. Energioppfølgingssystem

I praksis handler det om å få bedre oversikt over byggets strømforbruk. Prisen for etablering av energioppfølgingssystem avhenger av automatikk og kompleksitet i systemet du velger. 

Levetid: 10 år.

Nysgjerrig på å få vite mer om energioppfølgingssystemer? Enova har en god oversikt her.

2. Natt- og helgesenking

Det er mye å spare på å kun bruke strøm når du trenger det.

Lav kostnad: sentral styring. Forutsetter manuelle radiatorventiler.

Middels til høy kostnad: Aktuator og romføler for radiator. Få eller mange soner.

Levetid: 15 år.

3. Etterisolering av vegg og kaldloft

Bygg som holder godt på varmen bruker mindre energi til oppvarming. Vegg: Pussisolasjon (utenpå eksisterende fasade) og nye sålebenkbeslag (utvendig vinduskarm). Forutsetter forlengelse av tak. (kun på gavlvegg for TEK 87).

Levetid 60 år.

TEK69 – Kompakttak: Riving papptekking, etterisolering, ny tekking.

TEK 87 – Etterisolering.

Skal du etterisolere, men usikker på hva slags produkt du skal velge? Her kan du sammenligne våre isolasjonsprodukter.

4. Energieffektivt belysningsutstyr og styringssystem

Automatisk lysstyring: Bevegelsessensorer og dimming i henhold til dagslys.

Levetid: 12 år.

Energieffektivt belysningsutstyr: Bytte til LED-lys. Priser lav/middels/ høy basert på kompleksitet og markedspris.

Levetid 15 år.

5. Ventilasjonstiltak

Forbedring av vifteeffektivitet, behovsstyring og varmegjenvinning.

Reimdrevne vifter byttes med direktedrevne vifter for forbedring av SFP.

Levetid: 20 år.

Oppgrader ventilasjonsanlegg. Redusert luftmengde og bedre varmegjenvinning.

Levetid: 20 år.

Ombygging med ny varmegjenvinner og eventuelt skifte ut eksisterende aggregat.

Levetid: 20 år.

Økt strømpris gir økt lønnsomhet

Ut ifra en historisk strømpris, regnes alle tiltak som koster mindre enn 1 krone per sparte kilowattime som lønnsomme. Den totale energisparingen gjennom disse tiltakene er beregnet til 13 TWh –  eller 13 milliarder kilowattimer. Det tilsvarer 10 prosent av hele det norske kraftforbruket i 2020. 9 av de 13 TWh kan spares i næringsbygg.

Gjennom høsten og vinteren har vi imidlertid sett helt andre prispunkter for strømmen i Sør-Norge, med både 2,3 og 4 kroner per kWh. Dersom det holder seg, vil ikke bare allerede lønnsomme tiltak gi langt høyere gevinst på bunnlinja – det vil også medføre at flere tiltak vil lønne seg. 

Inkluderer man de tiltakene som koster opp til 2 kroner per kWh, øker også det totale sparepotensialet i bygg betydelig: Fra 13 til 19 TWh. Av disse er 12 TWh fra næringsbygg.  

Les også: Derfor bør du tenke energieffektivisering

Bra for miljøet, bra for driftsbudsjettet

Å spare all denne strømmen gir også en betydelig klimagevinst. Selv om det meste av strømmen vi bruker i Norge kommer fra ren vannkraft, trenger vi stadig mer av den for å elektrifisere utslippstunge sektorer som transport og industri.

Da må vi enten bygge ut mer kraft som koster penger og gjerne krever store naturinngrep, eller vi kan bruke den vi har smartere: Bra for klimaet, bra for driftsbudsjettet

Fakta om norske næringsbygg og energi

 • I Norge har vi 129 millioner m2 næringsbygg som i 2020 hadde et energibehov på 36 TWh.
 • I beregningene har NVE definert et standard næringsbygg til 1-3 etasjer, 1200 m2 grunnflate og dermed 1200-3600 m2 oppvarmet areal.

Metode

NVE oppgir å ha brukt følgende metode i sin rapport:

Definere:

 • Definere representative bygningsmodeller til hver bygningskategori
 • Definere liste med energieffektiviseringstiltak og tilhørende tiltaksbeskrivelser
 • Bestemme teknisk levetid for hvert enkelt tiltak
 • Innhente kostnad for hvert tiltak
 • Definisjon energiytelse startpunkt og tiltak

SIMIEN-simuleringer for hvert energieffektiviseringstiltak, inkludert spesifisering av påvirkede energiposter og betraktninger rundt gjensidige avhengige tiltak.

Beregne:

 • Beskrive profiler for energieffektiviseringstiltakene
 • Regne ut effektivisering og kostnad per tiltak
 • Regne ut LCOE per tiltak
 • Regne ut nasjonale effektiviseringspotensialer

I analysen har NVE delt Norge inn i fem klimasoner.

Disse 13 tiltakene er analysert

 • Etterisolering vegg
 • Etterisolering tak/loft
 • Etterisolering gulv
 • Utskifting vinduer og dører
 • Natt- og helgesenkning
 • Forbedring varmegjenvinning ventilasjon
 • Forbedring vifteeffektivitet (SFP)
 • Behovsstyring ventilasjon (DCV)
 • Styringssystem belysning
 • Energieffektivt belysningsutstyr
 • Automatisk solskjerming
 • Energioppfølgingssystem (EOS)
 • SD-anlegg

Null avfall og full effekt med blåseisolasjon

109 tonn med isolasjon har blitt blåst inn i veggene på de 21 blokkene i prosjektet Øvre Nyhavna i Trondheim. Raskt, enkelt og null kapp og svinn er de største fordelene med isoleringsmetoden.

Tak

Porsche kjører lett på tak

Det nye Porsche-senteret i Fredrikstad er kronet med det nye Robust-konseptet til Glava. Dermed blir både arbeidsprosessen og taket i seg selv merkbart lettere enn ved alternative løsninger.  

Teknisk isolering

Brannisolering bærende stål

Isover FireProtect gir en høyeffektiv brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner.