close-pop-up.svg

God lyd og akustikk er viktig for bedre helse

Lyden i rommet påvirker oss. Dårlige lydforhold øker stress og forsterker dårlig helse. Vi har det best i gode lydforhold.

Halvor Berg, konseptutvikler og lyddoktor i Glava®, slår et slag for gode lydmiljøer. 

– Veldig mange trenger å redusere støynivået i arbeidshverdagen. Det handler om å skape miljøer som kroppen egentlig er skapt for. Lyden ute i skogen er den vi trives best med, forklarer Berg, konseptutvikler for lyd og akustikk. Reflekterende lyder i rommet er forstyrrende og gir dårlig akustikk. Det kan løses med lydabsorberende overflater og akustiske himlinger.

Derfor er lyd viktig for helsa

Én av fem europeere er plaget av forstyrrende støynivå på arbeidsplassen. Det er dokumentert at støy øker stressnivået i kroppen, noe som igjen kan forårsake hjertesykdommer. Det finnes flere studier som viser ulike helseplager, som konsekvens av støy. I design og utforming av rom er tilfredsstillende lydmiljøer like viktig som praktisk utnyttelse av areal og optimale materialvalg.

Som musiker og genuint interessert i lyd og akustikk, har Halvor Berg studert hvordan lyden påvirker oss og hvilke miljøer vi trivs best med. I sine foredrag gir han eksempler på hvorfor lyden er så viktig for hvordan vi har det.

Akustikk påvirker atmosfæren der vi er. Noen lydmiljøer føles gode å være i og jobbe i, mens andre rom er slitsomme og anstrengende, illustrerer Halvor Berg. Det er flere faktorer som spiller sammen for å oppnå optimale lydforhold. 

Lyd er følelser. Lyd kan irritere oss, og lyder kan gi glede og energi.

Halvor Berg

Konseptutvikler for lyd og akustikk, Glava

Lyd er følelser

– Lyd er følelser. Lyd kan irritere oss, og lyder kan gi glede og energi. Akustikk påvirker atmosfæren der vi er. Noen lydmiljøer føles gode å være i og jobbe i, mens andre rom er slitsomme og anstrengende, illustrerer Halvor Berg. Det er flere faktorer som spiller sammen for å oppnå optimale lydforhold. 
Det er bygningstekniske krav til lyddemping i alle typer bygg. Alle rom skal ha romgeometri og egenskaper for lydabsorpsjoner som gir romakustikk med tilfredsstillende lydforhold.

– Men dette er ofte ikke nok. Det handler om å bygge rom som er godt tilpasset bruken, med innsikt om behovet for kommunikasjon og taleforståelse, og hensyn til maskiner og utstyr som skaper støy. Det stiller spesielle krav til institusjoner og helsebygg med krav til hygiene.

Beskyttes fra høye lyder

På en nyfødtintensiv er det kritisk at lydnivået er lavt, uten skingrende lyder. Premature spedbarn må beskyttes fra lyder på høye frekvenser.

Også eldre og syke har behov for at det tas ekstra hensyn til lyd. For eldre på aldershjem handler det om forståelsen av hvordan eldre oppfatter stemmer når det er bakgrunnsstøy, eller hvordan lyder påvirker oss når både syn og hørsel svekkes.

Rundt i Helse-Norge er det mange eksiterende bygg som ikke er bygd etter dagens bygningstekniske krav. Betongbygg og harde flater gir utfordrende lydforhold i helseinstitusjoner og kliniske behandlingsrom, som er sparsomt innredet med hensyn til hygiene.

Bygg uten tilfredsstillende akustikk

Det finnes mange eksempler på at bygg og offentlig bygningsmasse, som har utspilt sin rolle, oppgraderes og tas i bruk for nye formål, men de tilpasses ikke alltid med lydforhold for den nye bruken. Det er tatt tilstrekkelig hensyn til hvordan arealene innredes og tilpasses på nytt, men ikke hvordan lyd og akustikk skal fungere. Typisk eksempel på dette er bygg som tas i bruk til ny produksjon, til barnehager og kulturskole, som restauranter, eller helsehus.

– Gjenklang og dårlig lydklima kan bli et problem, bekrefter Halvor Berg.

Alle hensyn til lyd og akustikk i byggeprosjektet må følges opp av akustikk-faglige personer for å sikre gode forhold for ansatte og pasienter. Design og utforming av helseenheter krever kunnskap om hvordan lyd, lys, farger og innemiljø påvirker mennesker fysisk. Glava jobber sammen med byggherre og arkitekt for å gi gode råd om løsninger for akustisk regulering i nybygg.

Hva er god romakustikk

  • God romakustikk er opplevelsen av at lyden i rommet fungerer, og at det er mulig å snakke sammen uten forstyrrende lyder og gjenklang.
  • God romakustikk betyr at rommet er akustisk tilpasset aktiviteten i rommet. I behandlingsrom og klasserom er det viktig at taleforståelsen er god.
  • Etterklang er lyder som reflekteres i rommet via harde flater. For hver refleksjon svekkes lyden, inntil den ikke kan høres lenger.
  • Støykilder som forstyrrer innendørs er blant annet sus fra ventilasjonsanlegg og tekniske installasjoner, men kanskje i aller størst grad mennesker som naturlig snakker høyt for å overdøve annet støy.
  • Optimale akustiske forhold og lavest mulig støynivå er en viktig del av tidlig planleggingsfase.

Beste løsning med cellegummi for rømningsvei

Kaiflex KKplus s1 slange er vårt beste valg av cellegummi for isolering av rør og kanaler der det er krav til lav røykutvikling.

– Trenger tiltak som motiverer boligeiere til å ta energieffektive valg

Onsdag 12. juni arrangerte Glava, Fellesforbundet og NHO Byggenæringen frokostmøte om energieffektivisering. Budskapet var klart: Næringen vil ha mer trøkk.

Glava setter nye standarder med SoundCircularity

Oslo Atrium er midt i en omfattende ombygging. Nå er også bygget i Bjørvika med på et nytt pilotprosjekt. Glava og Moelven Modus samarbeider om å iverksette en ny innovativ gjenvinningstjenste: SoundCircularity.