På Hanøytangen etterisoleres 5.500 kvadratmeter brakkevegg for å huse prosjektbasert arbeidskraft på industriøya. AKTUELT

På Hanøytangen etterisoleres 5.500 kvadratmeter brakkevegg for å huse prosjektbasert arbeidskraft på industriøya.

Beholder boligbrakker med bedre isolering

Tørrdokken på Hanøytangen er en av Europas største. Her jobber flere hundre arbeidere på midlertidige prosjekter. Nå får brakkene stå, med bedre isolerte vegger.

Eier av entreprenørfirmaet Henbu AS, Håkon Egge Nilsen, forteller at isolasjonsplaten GLAVA® Veggplate 31 har egenskaper som ble avgjørende for at boligbrakkene på Hanøytangen ikke ble byttet helt ut. Det var viktige hensyn å ta da AS Hanøytangen måtte etterisolere veggene i boligbrakkene.

Taket kan stå urørt med tynne isolasjonsplater

– For å begrense arbeidet og kostnadene, ville vi slippe å gjøre noe med taket. GLAVAs veggplate bygger såpass lite ut fra veggen at vi kunne løse det ved kun å legge et beslag øverst, forklarer Nilsen.

Hadde isolasjonen vært tykkere, hadde arbeidet blitt langt mer omfattende.

– Da hadde vi nok heller kjøpt nye brakker, sier Nilsen.

– Vi har termomålt ytterveggene og de holder alle kravene, forteller Nilsen.

Prosjekt Hanøytangen brakkeboliger

 • Eier: AS Hanøytangen
 • Sted: Hanøytangen ytterst på øya Hanøy i Askøy kommune.
 • Byggeår: Satt opp i 2007. Noen brakker ble plassbygget, andre flyttet til stedet.
 • Produkt: GLAVA® Veggplate 31 med tilhørende veggbraketter, samt vindsperreduk
 • Omfang: 5.500 m2
 • Entreprenør: Henbu AS
 • Prosjektperiode: Startet høsten 2017 og avsluttes i 2018.

Historien om Hanøytangen verft

 • Etablert tidlig på 1970-tallet av skipsreder Hilmar Reksten, som ville bygge en tørrdokk for bygging og vedlikehold av tankskip.
 • Byggearbeidet stanset under krisen i markedet for skipsfart midt på 1970-tallet, og anlegget ble liggende ubrukt i nærmere 20 år.
 • I 1992 ble området kjøpt av Askøy og Bergen kommuner, som etablerte AS Hanøytangen.
 • Dokken ble fullført og senere utvidet. På et tidspunkt var den verdens største.
 • Datidens største, flytende betongplattform, Troll B, ble bygget her for Norsk Hydro.
 • På det meste arbeidet det rundt 1.400 personer på øya samtidig.

Kilde: Norsk oljemuseum og Wikipedia

Håkon Egge Nilsen står på en høyde og skuer ned på sjøen og sju boligbrakker med til sammen 360 rom. Henbu AS etterisolerer nå boligbrakkene med veggisolasjon. I disse huses arbeidere i alt fra én natt til flere måneder, mens de jobber på ulike prosjekter på industriøya Hanøy i Askøy kommune utenfor Bergen. Tidligere var det enda større aktivitet her. Det var tidene da blant annet datidens største, flytende betongplattform, Troll B, ble bygget på øya.

– Da var det brakker over alt her, forteller Nilsen, som har hatt entreprenøroppdrag her i rundt tolv år. 

Henbu AS forteller at det går kjapt å etterisolere med Veggplate 31.

Henbu AS forteller at det går kjapt å etterisolere med Veggplate 31.

Rask isolering er ekstra viktig ved Bergen

Det er flere grunner til at Nilsen valgte GLAVAs Veggplate 31 da firmaet gikk i gang med å isolere 5.500 kvadratmeter brakkevegg.

– Det er ekstreme værforhold her til tider. Mye regn gjør at vi er avhengige av å kunne lukke veggene raskt. Med disse veggplatene er det enkelt og det går kjapt, forteller Nilsen.

LES OGSÅ: Blir ulovlig å fyre med fossil olje

I løpet av halvannen dag klarer to av håndverkerne hans å isolere og legge vindsperreduk på cirka 120 kvadratmeter vegg.

– Det går veldig greit. Produktet kan ikke sammenlignes med noe. Veggplaten er veldig kompakt og konsistensen er mye bedre å håndtere, sier arbeidsleder Eivind Rolland i Henbu AS.

Denne dagen skinner imidlertid sola i den vestlandske byggeplassen. Veggene håndverkerne jobber på holder seg tørre mens isoleringsarbeidet pågår. Om få dager kommer en stor arbeidsgjeng som trenger husly.

Isolerer bedre tross mindre tykkelse

Én brakke er allerede ferdig. Den har fått revet kledningen inn til trefiberplatene og blitt isolert med Veggplate 31, før den ble trukket med vindsperreduk og lukket med ny kledning.

– Vi har termomålt ytterveggene og de holder alle kravene, forteller Nilsen.

Distriktsansvarlig Rune Bergheim i GLAVA® påpeker fordelene ved at veggtykkelsen minimaliseres, samtidig som U-verdien forbedres med Veggplate 31. Platen finnes i tre tykkelser, og er laget for å isolere utenpå bindingsverks- eller massivtrekonstruksjoner.

– Isolasjonsplatenes varmeledningsevne/lamdaverdi er meget lav, og løsningen gir et tilnærmet kontinuerlig isolasjonssjikt, opplyser Bergheim.

Andre nøkkelegenskaper er minimalt med kuldebroer, lav vekt og enkel montering. Lamdaverdien er 0,031W/mK, og platen er laget for utvendig isolering.