close-pop-up.svg

Mer transport av byggevarer fra vei til sjø

Å få mer gods fra vei til sjø gir gevinster for miljøet. I Glavagruppen frakter vi allerede en god del råvarer med båt. Målet er å øke volumet på sjøtransport så mye som mulig.

Derfor er vi en del av vareeierforumet til Grønt Skipsfartsprogram.

– Glavagruppen er en av de 20 største vareeierne i Norge, som har gått sammen i prosjektet «Logistikk 2030» under Grønt Skipsfartsprogram. Vi skal samarbeide om å få mer trykk mot rederiene for å øke transporten av gods på sjø, forteller Magnar Vitsø, som er direktør for innkjøp i Glavagruppen.

Samarbeid gir synergier

Ambisjonen til Grønt Skipsfartsprogram er å etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart. Prosjektet Logistikk 2030 jobber for å få til en ny logistikk- og terminalstruktur mellom Europa og Norge, og GSP Vareeierforum er en del av dette prosjektet. 20 av de aller største vareeierne i Norge har dannet et forum for å skape synergier for bedre logistikk på sjøen.

– Det betyr i praksis at flere vareeiere samarbeider om samme type båt – inn og ut. Hvis vi for eksempel sender gipsplater nordover til Harstad, blir samme båt brukt til å frakte fisk tilbake. Da er rederiene sikret gods begge veier, og det vil bli enklere å få til avtaler om sjøtransport, sier Vitsø.

Utfordrende

Glavagruppens totale transportvolum i dag er på ca. 19-20.000 tonn per år. 

Sjotransport-shipping-1.jpg

– Som vareeier er det utfordrende å få til en forutsigbar logistikk til sjøs. Det er mange aktører og uforutsigbare transporttider. Hvis jeg for eksempel skal sende 33 paller til Tromsø, må jeg først finne et rederi som har rute og ledig kapasitet, få pris på båtfrakten, vare- og havneavgift fra avsender- og mottakerhavn og pris på å få godset til og fra kai. Dette tar tid, og da blir det enklere å ringe en transportør og få pris dør-dør med bil.

Det må forenkles for å få ytterligere volumer over fra vei til sjø. Her gjør Grønt Skipsfartsprogram en viktig jobb.

Glava har egne havner

Glavagruppen har lenge fraktet råvarer med båt, og både Glava og Weber har sine egne havner. Glava eier en havn på Greåker. Der har de importert råvarer med båter siden 2002.

Weber eier en havn som heter Borge litt opp i Glomma. Her sender de varer med båt til Trondheim og Tovik i Harstad.

Sjotransport-shipping-2-169.jpg

– Gyproc bruker Borg Havn i Fredrikstad og sender gipsplater til vårt lager i Tovik. Dette er nytt fra 2023. Det totale volumet som går med skip fra Fredrikstad og Borge og Tovik er 7000 til 8000 tonn.

Spennende pilotprosjekt

Magnar Vitsø har stor tro på at samarbeidet gjennom Grønt Skipsfartsprogram vil gi gevinster.

– Blant annet har vi et pilotprosjekt nå hvor vi samler opp gods fra flere vareeiere på «huber» i Europa – for å frakte det på båt til Norge. Gyproc bruker blant annet mye kartong fra England til gipsproduksjon, og vi kjører nå en test for å få dette over på båt istedenfor bil. Dette vil utgjøre 150 færre trailere årlig hvis vi får det til, og 140 tonn med CO2 spart. I tillegg er det økonomisk gunstig, understreker Magnar Vitsø.

Dette vil utgjøre 150 færre trailere årlig hvis vi får det til, og 140 tonn med CO2 spart. I tillegg er det økonomisk gunstig.

Magnar Vitsø

Direktør for innkjøp i Glavagruppen

Grønt Skipsfartprogram har så langt identifisert at 2-3 milliarder tonn av vareimporten til Norge kan flyttes fra vei til sjø. Det er økt interesse fra dagligvarekjedene, sjømatnæringen og industrien. Derfor anser de det som realistisk at 5-7 millioner tonn kan overføres på lang sikt. 

 

 

Miljø og bærekraft

Dette er våre bærekraftsmål

Glava tar vi bærekraft på alvor. Her kan du lese mer om våre mål for å bli en karbonnøytral virksomhet innen år 2050.

Miljø og bærekraft

Gult er elektrisk

Med elektriske lastebiler skal Glava redusere eget klimaavtrykk – og allerede er den første bilen på veiene.

Miljø og bærekraft

Slik får trepallene nytt liv etter bruk

Bruk av trepaller er en effektiv måte å frakte store mengder varer og materialer på. Dessverre blir de stort sett kastet eller brent etter bruk. Til nå.