At Glava har blitt samlet i ett selskap sammen med Weber og Gyproc gir kundene og miljøet fordeler, sier Saint-Gobains toppsjef.. AKTUELT

Både kunder og miljøet vil ha fordeler av at Saint-Gobain har samlet merkevarene GLAVA®, Gyproc og Weber i ett selskap, sier toppsjef Pierre-André Chalendar i Saint-Gobain. Foto: NTB

- Norge er viktig for Saint-Gobain

Toppsjef Pierre-André de Chalendar i Saint-Gobain varsler økt satsing i Norge, og mener samlingen av merkevarene GLAVA, Weber og Gyproc i ett selskap vil gi fordeler både for kunder og miljøet.

- Norge representerer et veldig viktig marked for Saint-Gobain. Det er et av de ti viktigste landene i konsernet, og har de desidert høyeste salgstallene i forhold til befolkningen, sier Chalendar til Byggeindustrien.

Pierre-André de Chalendar er øverste sjef i det franske industrikonsernet Saint-Gobain som før jul overtok eierskap i GLAVA. Fra før eide de Weber, Gyproc og Leca, samt handelsbedriftene Optimera og Montér. 

Torsdag 11. januar var han i Askim for fabrikkomvisning og orientering før turen gikk videre til Oslo. Fredag 12. januar møtte han en rekke representanter for alle Saint-Gobains virksomheter i Norge, og fikk også tid til møter med norsk finans- og bransjepresse.

Forbruker og miljø

Den første administrative endringen i Norge er opprettelsen av et eget selskap som samler de tre industribedriftene konsernet nå har i Norge. GLAVA, Weber og Gyproc skal likevel driftes som selvstendige merkevarer, der synergiene tas ut i områder som administrasjon, logistikk og markedsføring.

Chalendar fremhever verdien av å kunne levere helhetlige konsepter, både for forbruker og miljø. 

- Bygningers energibruk blir stadig viktigere. Da tenker vi ikke først og fremst på de tekniske løsningene – men hvordan kundene opplever boliger og bygg gjennom komfort og bruksmønster. Hvordan kan vi tilby gode og energieffektive bygg med fokus på komfort og et godt inneklima er noe som har stort fokus i Saint-Gobain. Dette innebærer enda mer kontakt med sluttkunden – der vi ikke bare selger et produkt men en opplevelse og komplette løsninger - og innen dette området er man kommet langt i Norge. For å lykkes med å levere gode produkter med en slik bakgrunn, er logistikken og tilgang på hele verdikjeden avgjørende, og her sitter vi på gode løsninger, sier Chalendar til Byggindustrien.

LES OGSÅ: Merkevarene skal styrkes

Det betyr likevel ikke at prinsippet om å holde produksjon atskilt fra distribusjon vil endre seg. I Norge er det ingen vertikal integrasjon mellom Saint-Gobains industribedrifter GLAVA, Weber og Gyproc på den ene siden, og handelsbedriftene Optimera og Montér.

Respekt for lokale markeder

- Saint Gobain driver virksomhet i 67 land med over 170 000 ansatte. De har hele 8 forskningssentre, og regnes som en av de 100 største og blant de 100 mest innovative selskapene i verden. Hvert år søker de 400 nye patenter, sier Jon Karlsen. 

Han blir leder for det nye selskapet etter å ha sittet som administrerende direktør i GLAVA siden 2006. Karlsen opplever Saint-Gobain som en ydmyk eier som har stor respekt for de ulike virksomhetenes egenart, og Norge som et eget marked. 

– Saint Gobain har en 352 år lang industriell historie. De kan industri. De har også forstått at den «businessen» vi driver er lokal. Det vil si at de forstår at ingen markeder er like og vi må forstå hva som skjer i Norge for å utvikle virksomhetene. Dermed sitter de ikke i Paris og fjernstyrer, men støtter heller opp om virksomhetene som styres fra hvert land, sier Jon Karlsen.

Bevarer GLAVA-kulturen

For Glava har nettopp kulturen vært en av de viktigste suksessfaktorene. Det ønsker Saint-Gobain å bygge videre på.

– Vi skal organisere oss litt annerledes. Noen vil få en litt ny hverdag. Men i det store og hele blir Glava som før, kundene og markedet skal ikke merke noen forskjell. Glava viderefører sin historie. Vi håper også at kulturen i Glava kan smitte over på de som kommer fra de andre selskapene, sier Jon Karlsen.

Saint-Gobain

  • Saint Gobain er verdensledende totalleverandør av byggevarer til boligbyggere og entreprenører. Fransk konsern etablert 1665.
  • 170 000 ansatte i 67 land.
  • EUR 39,1 milliarder i omsetning 2016.