close-pop-up.svg

Ny fasade reduserte energibehovet med 80 prosent

Et bolighus i Skien har fått energibehovet redusert med rundt 80 prosent. Huset fra 1958 er det første av 10 pilothus som etterisoleres og renoveres med Glavas fasadeelement Front.

Det er Glavas innovasjonsavdeling, Glavatech, som har utviklet pilotprosjektet Glava Front, et luftet fasadeelement med isolasjon og ytterkledning. Front er ikke større og tyngre enn at én mann kan håndtere det alene og skru det rett på Plywood-plater.

I samarbeid med Magnorvinduet har Glavatech også utviklet et system for montering av vinduer som reduserer den totale byggetiden ytterligere.

Glava_Pilothus_Skien_20200701_5T3A7851.jpg
Fasadeelementene Front er montert på huset i to varianter, én med laminatplater og én med royal impregnert CLT-plater med utfrest overflatemønster.

Etterisolering virker

– Etterisolering av eksisterende boliger skal bidra til få både bedre komfort og redusert energiforbruk. En reduksjon av energibehovet på 80 prosent er vi meget godt fornøyd med. Det viser klart og tydelig at etterisolering av eldre boliger virker, sier produktutvikler Helge Aschjem i Glavatech.

Han forteller at den rundt 60 år gamle boligen var uisolert fra før, noe som er ganske typisk for boliger satt opp de første tiårene etter andre verdenskrig.

Vi kjørte full etterisolering, og da kom vi altså ned på 1/5 av netto energibehov etter oppgradering.

Helge Aschjem

Produktutvikler i Glavatech

Glavatech_Skien_5T3A3006_20191121.jpg
Den rundt 60 år gamle boligen var uisolert fra før av.

Ned på 1/5 av netto energibehov

– Boligen i Skien var egentlig ikke isolert i det hele tatt, hverken tak eller yttervegger. Energibehovet til oppvarming var altså meget stort. Vi kjørte full etterisolering, og da kom vi ned på 1/5 av netto energibehov etter oppgradering, sier han.

Glavatech_Skien_5T3A2982_20191121.jpg
Energibehovet ble redusert med hele 80 prosent etter at dette huset i Skien, bygget i 1958, ble etterisolert og kledd med fasadeelementet Glava Front.

Disse energitiltakene er gjort:

  • Vindtettet hele bygget med diffusjonsåpen vindsperre.
  • Isolerte hulrommene i ytterveggene med 100 mm i bindingsverket.
  • Monterte de isolerte fasadeelementene Glava Front (100 mm isolasjon).
  • Etterisolerte taket fra 0-300 mm.
  • Isolerte den uisolerte kjellermuren med 100 mm XPS.
  • Satte inn nye dører og vinduer med snitt u-verdi på 0,8.
Glavatech_Skien_5T3A3015_20191121.jpg
Det ble satt inn nye dører og vinduer med snitt u-verdi på 0,8.

Energibruken skal reduseres

Stortinget har vedtatt å redusere energibruken i eksisterende bygg med 10 TWh innen 2030. Fire TWh skal tas gjennom privatboliger, der Norge idag bruker dobbelt så mye energi per innbygger som Sverige.

Av hensyn både til klima og forsyningssikkerheten må energibruken ned. Det ligger et stort potensial i de 700-800 000 boligene bygget på andre halvdel av 1900-tallet, der det er beregnet at energibruken enkelt kan halveres gjennom tiltak som etterisolering og nye vinduer.

Det ligger et stort potensial i de 700-800 000 boligene bygget på andre halvdel av 1900-tallet, der det er beregnet at energibruken enkelt kan halveres gjennom tiltak som etterisolering og nye vinduer.

Enda raskere montering

Pilothuset i Skien er nesten helt ferdig, det eneste som gjenstår er å pusse XPS-platene på grunnmuren. Men Glavatech er allerede i gang med flere av pilothusene, og Helge Aschjem kan fortelle at monteringen av Front går raskere jo mer erfaring snekkerne får med elementene.

– Utviklingen av selve elementet er vi nå helt ferdig det. Nå jobber vi med å gjøre prosessen rundt monteringen enda enklere og raskere, sier han.

Beste løsning med cellegummi for rømningsvei

Kaiflex KKplus s1 slange er vårt beste valg av cellegummi for isolering av rør og kanaler der det er krav til lav røykutvikling.

– Trenger tiltak som motiverer boligeiere til å ta energieffektive valg

Onsdag 12. juni arrangerte Glava, Fellesforbundet og NHO Byggenæringen frokostmøte om energieffektivisering. Budskapet var klart: Næringen vil ha mer trøkk.

Glava setter nye standarder med SoundCircularity

Oslo Atrium er midt i en omfattende ombygging. Nå er også bygget i Bjørvika med på et nytt pilotprosjekt. Glava og Moelven Modus samarbeider om å iverksette en ny innovativ gjenvinningstjenste: SoundCircularity.