close-pop-up.svg

Ny fasade reduserte energibehovet med 80 prosent

Et bolighus i Skien har fått energibehovet redusert med rundt 80 prosent. Skienshuset fra 1958 er det første av 10 i pilothus som etterisoleres og renoveres med GLAVAs isolerte fasadeelement Front.

Det er GLAVAs heleide innovasjonsselskap, Glavatech, som har utviklet Front, et luftet fasadeelement med isolasjon og ytterkledning. Front er ikke større og tyngre enn at én mann kan håndtere det alene og skru det rett på Plywood-plater.

I samarbeid med Magnorvinduet har Glavatech også utviklet et system for montering av vinduer som reduserer den totale byggetiden ytterligere.

Glava_Pilothus_Skien_20200701_5T3A7851.jpg
Fasadeelementene Front er montert på huset i to varianter, én med laminatplater og én med royal impregnert CLT-plater med utfrest overflatemønster.

Etterisolering virker

– Etterisolering av eksisterende boliger skal bidra til få både bedre komfort og redusert energiforbruk. En reduksjon av energibehovet på 80 prosent er vi meget godt fornøyd med. Det viser klart og tydelig at etterisolering av eldre boliger virker, sier produktutvikler Helge Aschjem i Glavatech. Han forteller at den rundt 60 år gamle boligen var uisolert fra før, noe som er ganske typisk for boliger satt opp de første tiårene etter den andre verdenskrig.

Vi kjørte full etterisolering, og da kom vi altså ned på 1/5 av netto energibehov etter oppgradering.

Helge Aschjem

Produktutvikler i Glavatech

Glavatech_Skien_5T3A3006_20191121.jpg
Den rundt 60 år gamle boligen var uisolert fra før av.

Ned på 1/5 av netto energibehov

– Boligen i Skien var egentlig ikke isolert i det hele tatt i grunn, tak eller yttervegger. Energibehovet til oppvarming var altså meget stort. Vi kjørte full etterisolering, og da kom vi altså ned på 1/5 av netto energibehov etter oppgradering, sier han.

Glavatech_Skien_5T3A2982_20191121.jpg
Energibehovet ble redusert med hele 80 prosent etter at dette huset i Skien, bygget i 1958, ble etterisolert og kledd med fasadeelementet Front.

Disse energitiltakene er gjort:

  • Vindtettet hele bygget med diffusjonsåpen vindsperre.
  • Isolerte hulrommene i ytterveggene med 100 mm i bindingsverket.
  • Monterte de isolerte fasadeplatene Front (100 mm isolasjon).
  • Etterisolerte taket med fra 0-300 mm.
  • Isolerte den uisolerte kjellermuren med 100 mm XPS.
  • Satte inn nye dører og vinduer med snitt u-verdi på 0,8.
Glavatech_Skien_5T3A3015_20191121.jpg
Det ble satt inn nye dører og vinduer med snitt u-verdi på 0,8.

Energibruken skal reduseres

Stortinget har vedtatt å redusere energibruken i eksisterende bygg med 10 TWh innen 2030. Fire TWh skal tas gjennom privatboliger, der Norge idag bruker dobbelt så mye energi per innbygger som Sverige. Av hensyn både til klima og forsyningssikkerheten må energibruken ned. Det ligger et stort potensial i de 700-800 000 boligene bygget på andre halvdel av 1900-tallet, der det er beregnet at energibruken enkelt kan halveres gjennom tiltak som etterisolering og nye vinduer.

Det ligger et stort potensial i de 700-800 000 boligene bygget på andre halvdel av 1900-tallet, der det er beregnet at energibruken enkelt kan halveres gjennom tiltak som etterisolering og nye vinduer.

Enda raskere montering

Pilothuset i Skien er nesten helt ferdig, det eneste som gjenstår er å pusse XPS-platene på grunnmuren. Men Glavatech er allerede i gang med flere av pilothusene, og Helge Aschjem kan fortelle at monteringen av Front går raskere jo mer erfaring snekkerne får med elementene.

– Utviklingen av selve elementet er vi nå helt ferdig det. Nå jobber vi med å gjøre prosessen rundt monteringen enda enklere og raskere, sier han.

Les også: Tester innovasjon for etterisolering av fasade

3-raters med Oskar Westerlin

På vegne av GLAVA, rater TikToker Oskar Westerlin lærlingers lunsjer på byggeplass, og kårer Norges kjipeste lunsj! Vinneren får en digg 3-retters til seg og sitt arbeidslag.

Svømmehall med god akustikk på Jessheim

Lydbildet i en svømmehall kan være overveldende. Men har du tenkt på at god akustikk ikke bare handler om komfort, men også om sikkerhet?

DIGITAL ARKITEKT

Digital endringsreise - Nøkkelrolle - Selvstendig ansvar og stor påvirkningskraft