close-pop-up.svg

Utvikler innovasjoner for rehab-markedet

Glava Driv er et av produktene som lanseres kommersielt i 2023. Foto: TUM Studio
Dagens energiutfordringer og høye strømpriser krever tiltak. Innovasjon og produktutvikling har kanskje aldri vært viktigere.

I våre lokaler i Askim jobbes det jevnt med å teste og utvikle produkter som er spesielt egnet for rehab-markedet. 

Energieffektivisering av bygningsmasse er primært og helt nødvendig. Nå er det høyaktuelt.

For å redusere energibruk i bygg er etterisolering et samfunnsnyttig tiltak som krever innovasjon og utvikling for å møte rehab-markedet. Vi er er nå i ferd med å lansere nye produkter fra Glava som vil gjøre energioppgradering langt enklere og rimeligere. Veien fra idé til et ferdig isolasjonsprodukt er lang.

Glavatech er vår egen innovasjonsavdeling i Askim, ikke langt fra fabrikken. Her blir det utviklet og testet nye løsninger innen isolasjon og andre produkter som hele Glavagruppen jobber med.

Blant disse er Glava Driv og Glava Front. Glava Driv er et ferdig ventilert system for rask isolering, og Glava Front er et ventilert fasadeelement med ferdig påmontert husfasade. Målet med disse er å gjøre det enklere å etterisolere gamle hus.

Glava Isolasjon_innovasjon_Tom Tegnander.jpg
Tom Tegnander viser testvegggen for nye Glava Driv, et isoleringssystem på skinner.

– Vi har i mange år fokusert på etterisolering, men behovet har aldri vært større enn nå. Med høye strømpriser, energimangel og et behov for å elektrifisere betydelige mengder av industri og biler, må energibruken ned. Både for folks lommebok og for at Norge skal kunne nå klimamålene sine, forklarer Tom Tegnander, ansvarlig for Forretningsutvikling i Glava.

Vi har i mange år fokusert på etterisolering, men behovet har aldri vært større enn nå.

Tom Tegnander

Ansvarlig for Forretningsutvikling i Glava

Han forteller at det fortsatt er svært mange boliger i Norge som er bygget på 80-tallet og tidligere, som har utdatert standard og krever mye energi for å varmes opp. Mellom 800.000 og 1 million norske hus har potensiale for energieffektivisering. 

– En eldre bolig på 150 kvadratmeter bruker kanskje 25.000 kWh i året på oppvarming. En godt isolert bolig bruker kanskje 6000 kWh. Dette er en nedgang du får ved å etterisolere og bytte til nye vinduer, påpeker Tegnander.
 

Glava Front-vegg.jpg
Som en lego-kloss er Glava Front bygd opp som en ferdig isolert fasadeplate.

Men etterisolering kan virke krevende, i følge ham. Det er en stor jobb å etterisolere vegger. Forbrukerne kan ikke nok om hvordan det gjøres, og det er ikke gode nok støtteordninger. Derfor jobber Glava mye med hvordan prosessen kan gjøres så enkel som mulig for både brukerne og håndverkerne, og gjøres på kortest mulig tid. Mange av ideene kommer fra den nevnte innovasjonsavdelingen.

Vi har gjort mye arbeid for å lære opp og kurse bransjen og utdanne energirådgivere.

Ole-Jacob Huuse

Leder Glavatech

Ideer som reduserer utgiftene

– Glava har lenge hatt fokus på energieffektivisering av bygg. Vi har gjort mye arbeid for å lære opp og kurse bransjen og utdanne energirådgivere. Vi hadde også en visjon om å utvikle et system, basert på elementer, for effektiv etterisolering av gamle hus, forteller Ole-Jacob Huuse, leder i Glavatech. I eldre bygg er det mye å spare.

Glavatech er navnet på innovasjonsavdelingen. Der jobbes det per i dag med 42 store og små prosjekter, både innenfor energieffektivisering, men også produkter som gips, himlingssystemer og andre løsninger.

Glavatech_innovasjon_Askim_Ove-2018.jpg
Glavatech er innovasjonsavdelingen i Glava, her ved Christer Kemi (f.v.), Ole-Jacob Huuse og Helge Aschjem.

– Det viktigste vi jobber med akkurat nå, er å fullføre systemene Driv og Front, som kommer for salg til neste år, og som vil gjøre det langt enklere å etterisolere bygg, og dermed spare strøm, sier Huuse. 

– Vi gjør også et spennende forskningsprosjekt med SINTEF, der vi tester om vi kan etterisolere uten å fjerne dagens kledning. Dette vil gjøre prosessen enda billigere og raskere, så vi er veldig spente på resultatene av prosjektet, nevner han. 
 

Fasadeelement_etterisolering_Kolleveien_Glavatech2018-06_Glava_innovasjon_Askim_4145.jpg
Fasadeelementet Front er testet på pilothus over hele Norge.

Innovasjon = kundeopplevd forbedring

– Innovasjon for oss er kundeopplevd forbedring. Det kan være alt fra nye emballasjer til nye måter å montere ting på. Det handler om at det skal være effektivt, tidsbesparende og enkelt å jobbe med, uansett hva slags innovasjon det er, forklarer Ole-Jacob.

Målet er lavere terskel for energieffektivisering, både for de som monterer og de som bruker produktene. Til syvende og sist handler det om at vi alle skal bo i godt isolerte boliger som bruker lite strøm.

– Vi er mye på byggeplassbesøk, snakker med håndverkere, og spør hva slags utfordringer de har og hva de bruker tid på. Vi tar for oss fagfelt for fagfelt, og intervjuer alt fra arkitekter til utførende, byggherrer og byggmestre. Vi inviterer kunder, selgere og leverandører inn til oss, snakker med dem og lar dem testmontere, sier Ole-Jacob Huuse.

Han er fornøyd med lokalene innovasjonsavdelingen bruker, og påpeker at det er god plass som gjør det mulig med mye testing i praksis.

Og det er klart at det interne samarbeidet og jobben til innovasjonsavdelingen bærer frukter. 

Det jobbes kontinuerlig med nye innovasjoner hos Glavatech i Askim.

Glava Isolasjon_innovasjon_Tom Tegnander_Ole Jacob Huse_3.jpg
Tom Tegnander, ansvarlig for Forretningsutvikling i Glava og leder i Glavatech, Ole-Jacob Huuse på innovasjons-laben i Askim.

Nye produkter klare for markedet i 2023

– Driv-systemet ble utviklet etter ønske fra salgsavdelingen. Det utfyller sortimentet og møter litt av konkurransen i markedet. Og nå kan vi vise til testresultater som at håndverkere sparer 55 minutter på å montere 36 kvadratmeter med Driv, sammenlignet med andre produkter. Testpersonen fikk 15 minutters opplæring, og han likte spesielt godt at han kunne jobbe alene med systemet, forteller Huuse.

Front-systemet, på sin side, har den store fordelen med å være et ferdig isolert fasadesystem, som både halverer arbeidstiden, og gir et flott visuelt uttrykk på huset. Front har vært under testing på en rekke pilotprosjekter de siste årene, og er klart for kommersiell lansering, sammen med Driv, i løpet av våren 2023.

Når systemene kommer på markedet, vil de gjøre det langt enklere å oppgradere eldre hus. Resultatet blir målbart: Mindre energi som lekker, og lavere utgifter til oppvarming.

Glava Driv - isolering på skinner

Glava Driv er et ferdig ventilert system med få komponenter, for rask og effektiv isolering. Egner seg like godt til nybygg som til etterisolering.

Beste løsning med cellegummi for rømningsvei

Kaiflex KKplus s1 slange er vårt beste valg av cellegummi for isolering av rør og kanaler der det er krav til lav røykutvikling.

– Trenger tiltak som motiverer boligeiere til å ta energieffektive valg

Onsdag 12. juni arrangerte Glava, Fellesforbundet og NHO Byggenæringen frokostmøte om energieffektivisering. Budskapet var klart: Næringen vil ha mer trøkk.