close-pop-up.svg

Dette må du tenke på når du planlegger eller bygger helsebygg

I helsebygg er det spesielt viktig å minimere støy og sikre at alle materialer tåler grundig rengjøring. Glava® har lang kompetanse og gode løsninger til jobben.

TEK17 stiller strenge krav til Helsebygg. Likevel har brukerne av sykehus og omsorgsboliger spesielle behov, som det er viktig å kartlegge tidlig i byggeprosessen. Støy og dårlige lydforhold er elementer som påvirker alle som ferdes i et helsebygg, både pasienter og de som jobber der.

– Selv om byggherre overholder minstekravet med tanke på støy, er det både mulig og sterkt anbefalt å overgå det. Antall klager på støy fra tekniske installasjoner i nybygg, selv om man har oppfylt TEK17-kravet, viser at vi har mye å gå på, sier Stig Ronny Fredrikstuen, salgsingeniør teknisk isolering i Glava AS.

Isoler ventilasjonskanalene

Glava har flere løsninger som kan bidra til å overgå kravene til støyreduksjon i teknisk forskrift, som Climaver. Climaver er en preisolert ventilasjonskanal, som gir utbyggere flere muligheter og fleksibilitet i planleggingen. Climaver er kvadratisk i formen, som kan være plassbesparende i forhold til runde kanaler.

– Fordi kanalene både demper ventilasjonsstøy, gir termisk isolasjon, har lav vekt og er enkle å montere, er det et naturlig valg for sykehusbygg. Lydlekkasjer fra rom til rom gjennom kanalnettet minimeres, da Climaver absorberer lyd i kanalene. Kanalene er produsert av resirkulert glassull, som er et materiale som «spiser lyd» og hindrer støylekkasje, forklarer Fredrikstuen.

Climaver bilde2.jpg
Climaver er en preisolert ventilasjonskanal som er lett å montere og er fleksibel med tanke på utforming.

Les også: Støyisolering fra avløp

God temperaturkontroll for pasientens komfort

Enkelte rom i et sykehus har ekstra behov for hurtig endring av temperatur og luftkvalitet, sånn som på fødeavdelingen. Her ønsker ofte pasientene et svalere rom. Da er det viktig at du ikke har store varmeavgivelser fra etasjen under, slik at du mister evnen til å kontrollere temperaturen.

For å unngå uønskede temperaturlekkasjer er det viktig å isolere varme og kalde rør. God termisk isolering gjør at du kan komme pasientenes temperaturønsker i møte. 

Les også: Isolering av rør

Spesielle krav til hygiene og renhold

Alle produkter som skal være i kontakt med ventilasjonsluft må kunne rengjøres. Her er ventilasjonskanalen CLIMAVER også et godt valg, som har en glassfiberduk på innsiden som tåler rengjøring.

Ofte er det roterende børster eller trykkluft som benyttes som rengjøringsmetode, da må kanalene tåle trykk fra innsiden også.

Listeria er spesielt farlige for gravide og personer med nedsatt immunforsvar. Erfaring viser at det er dyrt å drive med listeriaforebyggende arbeid på eksisterende bygg. Derfor er det viktig at eliminering av listeria er med allerede i planleggingsfasen.

– I helsebygg er det viktig å sørge for at vekstvilkårene for bakterier er så dårlige som mulig. Listeriabakterier trives ikke i lave temperaturer, og dør hvis temperaturen er høy nok. Ved å isolere både varme og kalde rør godt, vil man senke faren for listeriavekst og utbrudd. Dette er spesielt viktig å tenke på i baderom, opplyser Fredrikstuen.

Halvor_Strålingsrom_Justert.jpg
I sykehus og omsorgsboliger er det spesielt viktig å minimere støy og sikre at materialer tåler grundig rengjøring.

Brannsikring i helsebygg

Et helsebygg må ha spesielt god brannsikring, da noen pasienter vil ha problemer med å forflytte seg dersom det oppstår brann. Her har Glava gode produkter for brannisolering.

ULTIMATE U Protect-systemet for brannisolering av ventilasjonskanaler består av løsninger med plater og nettingmatter, som gir opp til to timers brannbeskyttelse ved branneksponering innenfra og utenfra.

Bred erfaring med helse og omsorgsprosjekter

Glava kan hjelpe deg som planlegger eller bygger med kunnskap og råd, og har lang erfaring som prosjektpartner i helse- og omsorgsbygg, blant annet fra Drammen sykehus og Stavanger Universitetssykehus. Siden 2015 har vi vært involvert i mer enn 300 helsebygg-prosjekter.

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss, så hjelper vi deg

Teknisk isolering

Bli kvitt støy fra ventilasjonskanaler og avløpsrør

Støy fra ventilasjonskanaler og avløpsrør er forstyrrende, men er heldigvis enkelt å gjøre noe med. Her får du tips for å unngå problemet, både for deg som rehabiliterer og bygger nytt.

Mer lydhøre helsebygg

Pasienter som kan skrives ut raskere, ansatte som får et sunnere arbeidsmiljø og mer hygieniske overflater: Å prioritere god lyd i helsebygg handler om mye mer enn akustikk.

Nærbilde av ventilasjonskanaler i tak.
Teknisk isolering

Riktig isolering av rør og kanaler

Med Glava-appen for rør- og kanalisolering kan du være trygg på at du får riktig produkt, tykkelse og lengde for kanalene du skal isolere.