close-pop-up.svg

Råd og hensyn for planlegging av skolebygg

Torvbråten skole i Asker, Årets skolebygg 2021. Foto: Hundven-Clements Photography
Minst mulig støy er viktig for optimal læring. Her får du gode råd og hensyn du som utbygger eller arkitekt må tenke på når du skal prosjektere og planlegge skolebygg. 

Alle bygg må overholde TEK17-kravene. Men det er et spesielt behov for å redusere støy i et skolebygg. Det blir lite læring om elevene må bruke energi på å sile bort støy. Derfor må lyd fra tekniske installasjoner minimeres i et skolebygg. 

– Der elevene kan konsentrere seg foregår det læring, sier Stig Ronny Fredrikstuen, salgsingeniør teknisk isolering for Glava®. 

Dyveke_skole_klasserom.jpg
Gode lydforhold er viktig for at lærere skal kunne formidle og elever skal lære.

Reduser støy fra tekniske installasjoner

Climaver er et Glava-produkt som gir utbyggere flere muligheter og fleksibilitet i planleggingen av et skolebygg. Climaver er en preisolert ventilasjonskanal som er kvadratisk i formen. 

–  Å legge firkantede kanaler kan gi plassbesparelse i forhold til runde rør. Denne plassen kan utnyttes i himlingen i et bygg eller i vegger og hjørner. Det gir mer plass og større takhøyde, sier Fredrikstuen. 

Fordi kanalene både demper ventilasjonsstøy og gir termisk isolasjon er Climaver et produkt ventilasjonsleverandørene er glad i. Lav vekt på produktet gjør det også enklere å montere. Det brukes egne Climaver-kniver som verktøy når produktet monteres. Det gir igjen lite støy på byggeplassen, som er HMS-vennlig. 

–  Climaver-produkter avgir like lite lyd når du kapper i det som når du kutter en brødskive. Det er spesielt nyttig når det skal oppgraderes ventilasjonsanlegg i et skolebygg som er i bruk. Da skåner vi elever og lærere for støy under arbeidsprosessen, forklarer Fredrikstuen. 

Climaver bilde2.jpg
Climaver® gir utbyggere flere muligheter og fleksibilitet i planleggingen av ventilasjonsanlegg i et undervisningsbygg.

Unngå lydlekkasjer 

Lydlekkasjer fra rom til rom gjennom kanalnettet er svært uheldig i et skolebygg. I et klasserom kan det foregå musikkundervisning ved siden av et rom andre elever gjennomfører tentamen.

Også lærerværelset kan være et rom der sensitive ting diskuteres. Da må ikke lyden lekke over til andre klasserom, samtalen skal forbli mellom de som er i rommet. Climaver absorberer lyd fordi kanalene er produsert av resirkulert glassull. Dette materialet «spiser lyd» og hindrer støylekkasje. 

Ruslokka-skole-9_JUST8.jpg
Glava tilbyr gode løsninger for optimal lyd og akustikk i bygg.

Oppgradere ventilasjonskanaler

En vanlig problemstilling i gamle skolebygg er dårlig ventilering. Ofte økes da mengden luft som sendes gjennom uisolerte kanalsystemer, og når lufthastigheten stiger blir det mer støy. 

I de tilfellene det ikke er mulig å legge inn nye kanaler, finnes det en rekke produkter fra Glava som vil forbedre installasjonen som allerede er der:

  • Glava lamellmatte: Legges på tradisjonelle kanaler for å oppnå termisk isolasjon og hindre lydgjennomgang. 

  • Kaiflex cellegummi: Tilleggsprodukt til tradisjonelle rør og kanaler. Bidrar til å forhindre sopp/råte fordi kondens forhindres. 

  • Glava lydfelleplate 2000: Demper ventilasjonsstøy i kanalnettet. 

  • Glava rørskåler: Demper støy fra f.eks. avløpsrør og termisk isolasjon. 

Unngå listeriabakterier i dusjanlegg 

For å forebygge listeriabakterier, er det viktig å sørge for at vekstvilkårene for bakterier er så dårlige som mulig. Listeriabakterier trives dårlig i lave temperaturer. Og de dør, hvis temperaturen her høy nok.

Ved å isolere både varme og kalde rør godt, vil man bidra til å unngå trivselstemperaturen til bakteriene og dermed senke faren for listeriavekst og utbrudd. Dette er spesielt viktig å tenke på i forbindelse med dusjanlegg i skole- og undervisningsbygg. 

Energiløsninger må oppfylle Breeam-NOR-standard 

Det som er spesielt for skolebygg er at svært mange personer er samlet i lokalet samtidig. Energiløsningene som velges for undervisnings- eller skolebygg må ofte oppfylle standarden til Breeam-NOR.

Breeam-NOR er en internasjonal merkeordning for klima- og miljøvennlige bygg. Her har Glava mange gode løsninger. Når bygget har termisk isolasjon alle steder vil det isolere temperaturene fra hverandre, og varmelekkasje fra for eksempel vannrør må du ikke bruke energi på å kjøle ned i et annet rom. 

Les mer om energieffektivisering her.

halden vidg.jpg
Rådgiverne i Glava har god kompetanse om løsninger for miljø- og energisertifiseringer. Foto: Halden skole, Plus Arkitekter

Lett og flatpakket 

Glava har de letteste produktene på markedet, som gjør at du både får med deg flere produkter i bilen og på pallen. Det gir færre leveranser på byggeplassen og mindre håndtering, som både er miljøvennlig og HMS-vennlig. 

Bruk oppdaterte beskrivelsestekster 

Glava har utarbeidet beskrivelsestekster, som kan benyttes for å beskrive produktets egenskaper i bygget og overholde gjeldende krav. Er ikke tekstene som brukes oppdaterte, vil du ikke få med alle produktfordelene, og du kan gå glipp av for eksempel Breeam NOR-poeng. Følg også monteringsanvisningene for å få utbytte av alle produktfordelene. 

Trenger du hjelp til ditt prosjekt? Glava bidrar med kunnskap og gode råd til utbyggere og arkitekter som skal i gang med skole- og undervisningsbygg. Kontakt oss, så hjelper vi deg.

Lyd og akustikk

Slik løste de lydutfordringene midt i tjukkeste Oslo

Nye Ruseløkka skole er et resultat av mange viktige hensyn som må tas for å trives i et skolebygg. Den gamle og slitte skolen er erstattet med lyse klasserom med god akustikk.

– Trenger tiltak som motiverer boligeiere til å ta energieffektive valg

Onsdag 12. juni arrangerte Glava, Fellesforbundet og NHO Byggenæringen frokostmøte om energieffektivisering. Budskapet var klart: Næringen vil ha mer trøkk.

Yttervegg/fasade

Ny skole i massivtre og Glava Pluss System

I Bjørnafjorden kommune utenfor Bergen bygger entreprenørselskapet HENT nye Borgafjell barneskule i massivtre – og Glava Pluss System. En bærekraftig og miljøvennlig løsning