Flere kommer til å bli mer bevisste på de gevinstene energioppgradering byr på, både for strømregning og komfort. AKTUELT

Flere kommer til å bli mer bevisste på de gevinstene energioppgradering byr på, både for strømregning og komfort.

Rekordhøye strømpriser gjør energioppgradering mer lønnsomt

En rekordkald og tørr start på mars betyr enda en måned med høy strømregning. - Energioppgradering av boligen er et tiltak som også myndighetene burde premiere, sier Jon Karlsen i GLAVA®.

Uansett hvilke energikilder du bruker til oppvarming, er den energien du ikke bruker den billigste. Vi tror derfor flere kommer til å bli mer bevisste de gevinstene energioppgradering byr på, både for strømregning og komfort.
Jon Karlsen, administrerende direktør i GLAVA®

Jon Karlsen, administrerende direktør i GLAVA®.

Jon Karlsen, administrerende direktør i GLAVA®.

Tall fra SSB, gjengitt blant annet av E24, viser at strømprisen steg med 30 prosent bare i februar. Det kommer etter en langvarig økning der prisene først steg med 12 prosent fra 2015-2016, og så ytterligere 5,1 prosent fra 2016 til i fjor.

Og prisene viser ingen tegne på å skulle falle med det første. ”The beast from the east” – de kalde luftstrømmene fra Sibir – vil fortsette å holde gradestokken nede over hele Europa. Her hjemme betyr kombinasjonen av kaldt og tørt vær og økt eksport av strøm, at prisen går opp.

I den forbindelse er det mange som er ute med gode råd for hvordan man skal kunne styre forbruket sitt og få ned regningen. Det aller beste er imidlertid en varig reduksjon av energibehovet.

700.000 hus lekker energi
- I Norge er det 700.000 ”70-tallshus” som lekker energi. I snitt bruker de 200 kWh per kvadratmeter, mens nybygg til sammenligning bruker rundt 70.

Med relativt enkle tiltak som etterisolering og nye vinduer, kan disse boligeierne halvere sin energibruk til 100 kWh per kvadratmeter.
Jon Karlsen, administrerende direktør i GLAVA®

Selv om disse husene er langt unna å tilfredsstille dagens energikrav, er det bare litt over 1 prosent som velger å energioppgradere hvert år. Årsaken er at man med tradisjonelt lave strømpriser i Norge sammenlignet med resten av Europa, ikke har merket lekkasjen så godt på regningen.

I tillegg har vi ikke støtteordninger som belønner effektive enkelttiltak som etterisolering og nye vinduer. For å få støtte, må man gjøre så store prosjekter at sluttsummen uansett blir for høy for folk flest.

Utfordrer både regning, strømnett og miljøvedtak
- På grunn av kapasitetsutfordringer i strømnettet vil det bli dyrere å bruke strøm når det totale forbruket er høyest. Til gjengjeld premieres du om du heller bruker strømmen når andre ikke gjør det – men i kuldeperioder som denne er det sjelden et alternativ, sier Jon Karlsen.

I 2017 kostet hver kWh i snitt 96,50 øre, medregnet avgifter og nettleier. Har du 150 kvadratmeter og halverer energibruken, vil en halvering også av strømregningen fort utgjøre opp mot 15 000 kroner i året.

-  I tillegg til at strømregningen nå begynner å bli så høy at den virkelig merkes, utfordres kapasiteten i strømnettet når mange skal ta ut mye effekt samtidig. Stortinget har dessuten vedtatt at vi skal redusere energiforbruket i bygg med 10 TWh innen 2030. Da er det på tide at myndighetene også kommer på banen med ordninger som premierer de tiltakene folk kan gjøre, sier Jon Karlsen, administrerende direktør i GLAVA®.