close-pop-up.svg

Resirkulert gips gir gode miljøtall

Gipsplater fra Gyproc inneholder inntil 20 prosent resirkulert gips. Dette gir gode miljøtall sammenlignet med andre gipsprodusenter.

– Vår gips kommer fra Spania. Den er hentet ut fra et større brudd og fraktet til Norge via båt. Fabrikken vår ligger rett ved havna, så transportutslippene blir heller ikke høyere enn nødvendig, forteller Bjørn Olsen, fabrikksjef ved Gyprocs fabrikk i Fredrikstad.

Bransjens beste EPD-er

Gode EPD-er (Environmental Product Declaration) blir stadig viktigere i bransjen. Særlig Statsbygg stiller strenge krav til produktene som brukes i deres prosjekter. Gode miljødeklarasjoner er avgjørende. Gips fra Gyproc har de beste EPD-ene i Norge, mye på grunn av måten de resirkulerer gips på.

Vi samarbeider med entreprenører og gjenvinningsselskaper som henter inn gips fra byggeplasser.

Bjørn Olsen

Fabrikkssjef

Denne gipsen blander vi med naturgipsen, som kommer fra Spania. Da EPD-en vår ble laget, brukte vi relativt lite resirkulert gips. Vi har jobbet målrettet for å øke mengden, sier Olsen.

Han forteller at andelen resirkulert gips derfor er langt større i dag. Tallet kunne vært høyere, hadde det ikke vært for at en del av gipsen som hentes fra byggeplasser for å resirkuleres er industrigips. Det er et avfallsprodukt fra kullkraftverk og har et høyt innhold av kvikksølv. Naturgips er i utgangspunktet helt resirkulerbart.

gjenbruksgips_Gyproc_01.jpg
Gyprocs produkter inneholder en stadig høyere andel resirkulert gips.

Lav transportvekt

En fordel industrigipsen har, er at den ikke trenger å fraktes så langt. Europa er fortsatt avhengige av forurensende kullkraftverk, og avfallsprodukter fra driften er lett tilgjengelig. Derimot er materialet tungt og plasskrevende. Der har naturgips en fordel med et lavt innhold av fritt vann. Det gjør frakten effektiv.

– Vår gips har mellom 0,5 og 1 prosent fritt vann. Dermed frakter vi ikke en unødvendig og uønsket mengde vann og trenger ikke å tilsette like store mengder energi for å fjerne vannet. Til sammenligning har industrigips gjerne mellom 8 og 10 prosent vann. Da trengs det mye mer energi for å få ut vannet. Det er enda en grunn til at vi er glade for at vi faset ut industrigips i 2016, forteller Olsen.

Gjenvinner spillvarme og reduserer avkapp

Selv om Gyproc leverer gips med det beste miljøavtrykket i Norge, jobber de kontinuerlig med å forbedre prosesser og utslipp. De arbeider strukturert med miljøledelse som definert standard ISO14001 og har fokus på miljøet i alle sine produksjonsprosesser. De vet at det alltid er rom for forbedring og gjør alt de kan for å oppnå enda bedre miljøresultater.

Gyproc_gipsplate_produksjon_8.jpg
Ferdige gipsplater ruller ut av produksjonslinjen i størrelser tilpasset ulike formål. Det gir mindre svinn.

– Vi bruker en del energi i produksjonen med utvinning i Spania, frakt til Norge og foredling, men blir stadig bedre på for eksempel gjenvinning av spillvarme på fabrikken. Reduksjon av materialspill jobber vi også med, blant annet gjennom å produsere plater etter riktige mål og spesifikasjoner til konkrete oppgaver. Det gir mindre kapp på byggeplass. Vi har ikke slått oss til ro med at vi har den beste EPD-en. Også konkurrentene våre jobber med å bli mer miljøvennlige. Det er flott at flere i gipsbransjen har miljøfokus, avslutter Bjørn Olsen.

Rehabilitering av Kjeungskjær fyr

Rehabilitering av betong og fasade med Weber på Kjeungskjær fyr, utført av Smørholm høsten 2022.

Helsebygg - løsninger og råd til jobben

Skal du bygge eller rehabilitere helsebygg, som sykehus, tannlegekontor eller omsorgsbolig? Glavagruppen har gode produkter til jobben. På denne siden finner du råd, inspirasjon og anbefalte løsninger.

Rehabilitering av betong og fasade

De fleste bygg kan rehabiliteres. Det er som regel bedre både for lommebok og miljøet å ta vare på det vi har, fremfor å rive og bygge nytt.

I Weber har vi kompetansen, løsningene og spesialproduktene for selv de mest krevende prosjektene. Vi ønsker å være en partner for alle som vil rehabilitere betong og fasade med lavest mulig klimaavtrykk.

Kontakt oss for rådgivning