close-pop-up.svg

Webinar 1: Akustikk i kontorlandskap

Onsdag 10. juni kl. 9.00

Demp støyen og øk produktiviteten: På dette webinaret forklarer Lyddoktor Halvor Berg hvordan uønsket lyd påvirker arbeidshverdagen vår. Samtidig ser vi på enkle tiltak som kan redusere støyen betraktelig. Dette webinaret er for deg som planlegger bygg, bruker, eier og leier ut, eller entreprenør, arkitekt og ansvarlig for å tilpasse attraktive kontorlokaler.

Webinar 2: Akustikk i undervisningsrom

Tirsdag 16. juni kl. 9.00

Akustikk er avgjørende for god læring: På dette webinaret forklarer Lyddoktor Halvor Berg hvordan støy påvirker undervisningen ved norske skoler, og hvordan viktige tiltak for akustikk kan løse en utfordrende skolehverdag og gi bedre forhold for elevene og lærere. Dette webinaret er for deg som bruker og er ansvarlig for skolebygg, eller entreprenør, arkitekt og prosjekterende for skolebygg.

Webinar 3: Akustikk i helsebygg

Onsdag 24. juni kl. 9.00

God akustikk kan redde liv: På dette webinaret forklarer Lyddoktor Halvor Berg hvordan støy og dårlige lydforhold påvirker de som jobber på sykehus, og hva det betyr for pasienter i behandling og rehabilitering. Dette webinaret er for deg som bruker og er ansvarlig for helsebygg, deltar i et sykehusprosjekt, eller entreprenør, sykehusplanlegger, prosjekterende og arkitekt.

Lyddoktor Halvor Berg sitter i kantina med en kaffekopp i hånd og smiler til kamera.

Lyddoktor Halvor Berg

Halvor er tilrettelegger for godt lydmiljø i alle typer bygg og foredragsholder om lyd og akustikk. Halvor gir råd og ekspertise om tiltak som gir riktig akustikk, mindre støy og bedre lydforhold i rom vi oppholder oss i.

Lyddoktor Halvor svarer

Høy lyd på en konsert du liker defineres ikke som støy. Støy er derimot uønsket lyd du vil ha bort.

Det er dokumentert at støy øker stressnivået i kroppen, og dermed også risikoen for hjertesykdommer. Støy fører til dårligere konsentrasjon og utholdenhet. Høye lydnivåer påvirker også stressnivå og søvnkvalitet, og har vist seg å føre til økt medisinbruk hos pasienter.

Det er bygningstekniske krav til lyddemping i de fleste typer bygg. Alle rom bør ha romgeometri og egenskaper for lydabsorpsjon som gir tilfredsstillende romakustikk. I tillegg handler det ofte om å bygge rom som er godt tilpasset bruken, enten det er behov for kommunikasjon- og taleforståelse, eller hensyn til støyende maskiner og utstyr.

Romklang er serien av akustiske refleksjoner i et rom når lyd blir skapt. Selve klangen avgjøres av rommets utforming, størrelse og innhold.

God romakustikk er opplevelsen av at lyden i rommet fungerer, og at det er mulig å snakke sammen uten forstyrrende lyder og gjenklang. Det innebærer at rommet er tilpasset aktiviteten det brukes til. I behandlingsrom og klasserom er det til eksempel viktig at taleforståelsen er god.

Når lyden kastes fram og tilbake mellom to parallelle, harde flater kalles det flutterekko. Dette oppstår blant annet mellom veggene i korridorer der lyden ikke har noe mykt å forsvinne i.