close-pop-up.svg

Glava Ringmur - isolasjon, forskaling og fasade i samme produkt

Glava Ringmur
Glava Ringmur-system er isolering, forskaling og fasade i ett og samme produkt. En komplett løsning for støping av gulv på grunn.

En rasjonell, arbeidsbesparende og teknisk fullverdig måte å sette opp ringmuren på er å benytte Glava Ringmur-system. Ringmurselementet er skåret i 45 grader i endene. Dette gjør at man kun forholder seg til ett element for hele muren samt utvendige og innvendige hjørner. Elementene låses sammen ved hjelp av et solid låsestavsystem. Sammen med Glava Såleblokk kan ringmurselementet brukes på nærmest alle grunnforhold.

Ved telefarlig grunn er det nødvendig å markisolere utenfor fundamentet. Benytt STYROFOAM™ XPS. Nødvendig tykkelse og bredde på isolasjonen finner du i mengdeberegningsprogrammet lenger ned på siden.

Isolert gulv på grunn skal ligge på et minst 100 mm tykt drenerende lag med pukk eller singel. Kravene til isolasjonstykkelse vil ligge et sted rundt 200 mm avhengig av grunnforhold og bygningens størrelse. Isolasjonen bør legges i to lag med forskutte skjøter. Det benyttes normalt  Glava EPS S80. Er det fuktig grunn anbefaler vi at det brukes 5 cm STYROFOAM™ XPS som nederste isolasjonslag.

Fordeler med Glava® Ringmur:

  • Kun ett element å forholde seg til
  • Isolering, forskaling og fasade i ett og samme produkt
  • Ringmurselementes lengde er kun 1200 mm.
  •  Kan lett håndteres av én person
  • Effektiv og solid låsing av ringmur med låsestaver
  • Såleblokken har eget låsesystem i EPS
  • Kort monteringstid
  • Ringmur og såle kan støpes samtidig
  • Innehar NBI Teknisk godkjenning nr. 2602
Vi ser bilde av den aktuelle hytta, kledd i tre og kleberstein med store vindusflater.
Mursystemer

Stilfull funkishytte i isolert mur

Denne hytta i Hemsedal er bygd med isolert mursystem fra bunn til topp. Det gir en godt isolert funkishytte.

Yttervegg/fasade

Sammen i ny veggløsning

Weber VentiGuard i kombinasjon med Glava Pluss System gir deg ikke bare en vakker og vedlikeholdsvennlig fasade. Du får også et kontinuerlig isolasjonssjikt helt uten kuldebroer.

Helsebygg - løsninger og råd til jobben

Skal du bygge eller rehabilitere helsebygg, som sykehus, tannlegekontor eller omsorgsbolig? Glavagruppen har gode produkter til jobben. På denne siden finner du råd, inspirasjon og anbefalte løsninger.