close-pop-up.svg

Glava Ringmur - isolasjon, forskaling og fasade i samme produkt

Glava Ringmur
Glava Ringmur-system er isolering, forskaling og fasade i ett og samme produkt. En komplett løsning for støping av gulv på grunn.

NB! Bildene i denne artikkelen viser XPS fra Dow/Styrofoam som er et utgått produkt. Glava fører nå XPS-produkter fra Finnfoam.

En rasjonell, arbeidsbesparende og teknisk fullverdig måte å sette opp ringmuren på er å benytte Glava Ringmur-system. Ringmurselementet er skåret i 45 grader i endene. Dette gjør at man kun forholder seg til ett element for hele muren samt utvendige og innvendige hjørner. Elementene låses sammen ved hjelp av et solid låsestavsystem. Sammen med Glava Såleblokk kan ringmurselementet brukes på nærmest alle grunnforhold.

Ved telefarlig grunn er det nødvendig å markisolere utenfor fundamentet. Benytt Finnfoam XPS.

Ringmurselementene skal alltid settes på et min. 10 cm tykt og 1 meter bredt komprimert og avrettet lag med drenerende, telesikre masser. Det må brukes masser som både lar seg komprimere og samtidig drenerer.  Kravene til isolasjonstykkelse vil ligge et sted rundt 350 mm avhengig av grunnforhold og bygningens størrelse. Isolasjonen bør legges i to lag med forskutte skjøter. Det benyttes normalt  Glava EPS S80. Er det fuktig grunn anbefaler vi at det brukes 5 cm Finnfoam XPS som nederste isolasjonslag.

Fordeler med Glava Ringmur:

  • Kun ett element å forholde seg til
  • Isolering, forskaling og fasade i ett og samme produkt
  • Ringmurselementes lengde er kun 1200 mm.
  •  Kan lett håndteres av én person
  • Effektiv og solid låsing av ringmur med låsestaver
  • Såleblokken har eget låsesystem i EPS
  • Kort monteringstid
  • Ringmur og såle kan støpes samtidig

 

Teknisk isolering

CLIMAVER® - et selvbærende isolert kanalsystem

Kanalplatene er utviklet for ventilasjon og klimaanlegg, og er laget av glassull for å oppnå lav vekt samt effektiv og enkel montering av et pré-isolert kanalsystem.

Teknisk isolering

Inntak og avkast isolering

Kald ventilasjonsluft forekommer spesielt i kanaler for innsug av kald uteluft, avkast etter gjenvinner.

Teknisk isolering

Tanker og beholdere

Avhengig av tankenes og beholdernes anvendelse isoleres de for å hindre energitap, kondens, frysning, temperaturfall i mediet og høy overflatetemperatur.