close-pop-up.svg

– Norge er viktig for Saint-Gobain

Toppsjef i Saint-Gobain varsler økt satsing i Norge. Mener samlingen av merkevarene Weber, GLAVA® og Gyproc i ett selskap vil gi fordeler både for kunder og miljø.

Pierre-André de Chalendar er øverste sjef i det franske industrikonsernet Saint-Gobain. Etter å ha eid Weber, Gyproc og Leca, samt handelsbedriftene Optimera og Montér, overtok de før jul eierskapet også i GLAVA®.

Et av de ti viktigste landene i konsernet

– Norge representerer et veldig viktig marked for Saint-Gobain. Det er et av de ti viktigste landene i konsernet, og har de desidert høyeste salgstallene i forhold til befolkningen, sier Chalendar til Byggeindustrien.

Torsdag 11. januar 2018 var han i Askim for fabrikkomvisning og orientering før turen gikk videre til Oslo. Dagen etter møtte han en rekke representanter for alle Saint-Gobains virksomheter i Norge, og fikk også tid til møter med norsk finans- og bransjepresse.

Forbruker og miljø

Den første administrative endringen i Norge er opprettelsen av et eget selskap som samler de tre industribedriftene konsernet nå har i Norge. Weber, GLAVA® og Gyproc skal likevel driftes som selvstendige merkevarer, der synergiene tas ut i områder som administrasjon, logistikk og markedsføring.

Chalendar fremhever verdien av å kunne levere helhetlige konsepter, både for forbruker og miljø.

– Bygningers energibruk blir stadig viktigere. Da tenker vi ikke først og fremst på de tekniske løsningene - men hvordan kundene opplever boliger og bygg gjennom komfort og bruksmønster. Hvordan vi kan tilby gode og energieffektive bygg med fokus på komfort og et godt inneklima, har stort fokus i Saint-Gobain. Dette innebærer enda mer kontakt med sluttkunden - der vi ikke bare selger et produkt men en opplevelse og komplette løsninger. Innen dette området er Norge kommet langt. For å lykkes med å levere gode produkter med en slik bakgrunn, er logistikken og tilgang på hele verdikjeden avgjørende. Her sitter vi på gode løsninger, sier Chalendar til Byggindustrien.

Det betyr likevel ikke at prinsippet om å holde produksjon atskilt fra distribusjon vil endre seg. I Norge er det ingen vertikal integrasjon mellom Saint-Gobains industribedrifter GLAVA®, Weber og Gyproc på den ene siden, og handelsbedriftene Optimera og Montér. 

Søker 400 nye patenter hvert år

– Saint Gobain driver virksomhet i 67 land med over 170 000 ansatte. De har hele åtte forskningssentre, og regnes som en av de 100 største og blant de 100 mest innovative selskapene i verden. Hvert år søker de 400 nye patenter, sier Jon Karlsen.

Han blir leder for det nye selskapet etter å ha sittet som administrerende direktør i GLAVA® siden 2006. Karlsen opplever Saint-Gobain som en ydmyk eier som har stor respekt for de ulike virksomhetenes egenart, og Norge som et eget marked.

- Saint Gobain har en 352 år lang industriell historie. De kan industri. De har også forstått at den «businessen» vi driver er lokal. Det vil si at de forstår at ingen markeder er like og vi må forstå hva som skjer i Norge for å utvikle virksomhetene. Dermed sitter de ikke i Paris og fjernstyrer, men støtter heller opp om virksomhetene som styres fra hvert land, sier Jon Karlsen.

Fakta:

Saint-Gobain er verdensledende totalleverandør av byggevarer til boligbyggere og entreprenører.

  • Fransk konsern etablert i 1665.
  • 170 000 ansatte i 67 land.
  • EUR 39,1 milliarder i omsetning 2016.
Miljø og bærekraft

Det er fortsatt brikker som må på plass for en grønnere byggebransje

Det er potensial for å kutte CO2 i mange ledd innen byggebransjen. Derfor er det behov for nye løsninger i alle deler av verdikjeden.

GLAVA-familien

GLAVA® er morselskapet for Glava Isolasjon, Weber og Gyproc. Vi bidrar til en mer effektiv og bærekraftig byggebransje.

Miljø og bærekraft

Resirkulert gips gir gode miljøtall

Gipsplater fra Gyproc inneholder inntil 20 prosent resirkulert gips. Dette gir gode miljøtall sammenlignet med andre gipsprodusenter.