close-pop-up.svg

Lokalt samarbeid gir større miljøgevinst

Kun et par kilometer skiller drivhusene som rives og fabrikken der drivhusglasset får leve videre som førsteklasses byggisolasjon for norske bygg.

Vi er heldige som har kortreist og førsteklasses råstoff så nært oss. Det ville vært synd om glasset fra drivhusene ble sendt til forbrenning og deponert som slagg. Alt for mye glass går i dag til deponi i stedet for til gjenvinning, sier produksjonssjef Oddvar Aftret ved fabrikken til Glava i Stjørdal.

Fra arbeidsplassen sin kan han se bort til drivhusene som rives. Glasset skal gjenvinnes for å bli til energibesparende byggisolasjon. Glasset som kommer til fabrikken er alltid glass som gjenvinnes, men denne gangen meget kortreist.

Hernes_9Akkred-RunarVollan.jpg
Hernes AS tok initiativ til samarbeidet, som er kortreist og gir ekstra miljøgevinst. Lærling Oskar Olsen (fra venstre), Jan Rune Stokke, bas Ole Magnus Bjørnås, anleggsleder Lars Inge Hoås og driftsleder Eivind Svarva i Hernes AS. Foto: Runar Vollan

Vi får en miljøgevinst ved å bare kjøre glasset noen hundre meter for å bli kvitt det. Dette er gjenbruk på en god måte.

Eivind Svarva

Driftsleder, Hernes AS

15-20 tonn glass til gjenvinning lokal

I midten av september gjensto rivingen av det siste av totalt fire drivhus på Kvithammer. Kommunen eier området og bygningsmassen, mens entreprenør Hernes AS står for rivingen. Siden drivhusglasset er helt rent uten karm og lister, tok Hernes direkte kontakt med Glava for å sjekke muligheten for å levere rett til fabrikken i stedet for via et avfallsmottak.

– Dette har fungert veldig bra. Vi får en miljøgevinst ved å bare kjøre glasset noen hundre meter for å bli kvitt det. Dette er gjenbruk på en god måte, sier driftsleder Eivind Svarva i Hernes AS.

Selv om transportveien er kort, har Hernes brukt lenger tid på å sørge for at fabrikken har fått glasset levert så rent som mulig.

– Det krever litt mer å håndtere det forsiktig. Men vi har oppfattet at Glava er veldig godt fornøyd med kvaliteten på glasset, sier Svarva.

Rivingen skjer i forbindelse med at Nye Veier bygger ny E6. Under byggingen skal brakkeriggene plasseres der. Det er anslått at glasset fra drivhusene utgjør 15–20 tonn. Aftret er glad for at Hernes tok kontakt.
 

– Dette glasset vil bli brukt til å holde flere hus varme. Det ender kanskje til og med opp i et hus lokalt her i Stjørdal som førsteklasses byggisolasjon fra Glava, sier Aftret.

GlavaIsolasjon_drivhusglass-OddvarAftret4_Bredde.jpg
– Det ville vært synd om glasset fra drivhusene ble sendt til forbrenning og deponert som slagg, sier produksjonssjef Oddvar Aftret ved fabrikken til Glava i Stjørdal. Han sørger for at glasset de nå får inn fra Hernes blir til førsteklasses byggisolasjon.

Kortreist, effektivt og enda mer miljøvennlig

Til sin produksjon av Glava isolasjon mottar vanligvis fabrikken vindusglass fra vindusprodusenter og godkjente mottak av rivningsglass. Direkte levering fra rivning til fabrikk er ikke rutine, men en god løsning i spesielle tilfeller med større mengder rent glass.

Dette bidrar til mindre transport på veiene, akkurat som når vi komprimerer de ferdige isolasjonspakkene for å få plass til mer under transport.

Oddvar Afret

Produksjonssjef, Glava i Stjørdal

Vi jobber for at vår produksjon skal etterlate minst mulig miljøavtrykk. Da vi fikk muligheten til å motta kortreist glass, dro vi ut for å se om dette var glass vi kunne benytte. Vi ble veldig glade da vi så at glasset var rent nok, og at et lokalt samarbeid absolutt var aktuelt. Dette bidrar til mindre transport på veiene, akkurat som når vi komprimerer de ferdige isolasjonspakkene for å få plass til mer under transport, sier Aftret.

Drivhusene ligger kun et par kilometer fra fabrikken.

Dersom vindusglasset hadde blitt sendt til et avfallsmottak, er det ikke sikkert det hadde blitt sendt til gjenvinning i det hele tatt. Ved å gjenvinne blir det mindre avfall og mindre behov for råvarer, sier Aftret.

Glava isolasjon produseres med inntil 80 prosent returglass.

Produksjonsprosessen ved Stjørdal fabrikken

  • Glasset knuses til rett partikkelstørrelse på 2-5 mm.
  • Urenheter og for store glasspartikler renskes ut
  • Det veies inn rett mengde returglass til glassresepten for Glava, nøye sammensatt i henhold til gjeldende EU-direktiv
  • Glass-resepten blandes og smeltes i ovn
  • Glasset spinnes til tråder (glassull) som formes til en matte med ønsket tykkelse før det ferdig herdede produktet blir kappet, komprimert og pakket på pall.
Nyheter

Leca Norge stanser produksjonen ved Rælingen midlertidig – slik påvirkes Glavas håndtering av glassullavfall fra produksjonsprosessen

Leca har sendt ut melding til sine kunder om at de midlertidig stanser produksjonen av Leca fra deres fabrikk ved Rælingen. Dette berører Glava, som leverer våtavfall til Leca-produksjon.

Beste løsning med cellegummi for rømningsvei

Kaiflex KKplus s1 slange er vårt beste valg av cellegummi for isolering av rør og kanaler der det er krav til lav røykutvikling.

– Trenger tiltak som motiverer boligeiere til å ta energieffektive valg

Onsdag 12. juni arrangerte Glava, Fellesforbundet og NHO Byggenæringen frokostmøte om energieffektivisering. Budskapet var klart: Næringen vil ha mer trøkk.