close-pop-up.svg

Lokalt samarbeid gir større miljøgevinst

Kun et par kilometer skiller drivhusene som rives og fabrikken der drivhusglasset får leve videre som førsteklasses byggisolasjon for norske bygg.

Vi er heldige som har kortreist og førsteklasses råstoff så nært oss. Det ville vært synd om glasset fra drivhusene ble sendt til forbrenning og deponert som slagg. Alt for mye glass går i dag til deponi i stedet for til gjenvinning, sier produksjonssjef Oddvar Aftret ved fabrikken til Glava i Stjørdal.

Fra arbeidsplassen sin kan han se bort til drivhusene som rives. Glasset skal gjenvinnes for å bli til energibesparende byggisolasjon. Glasset som kommer til fabrikken er alltid glass som gjenvinnes, men denne gangen meget kortreist.

Hernes_9Akkred-RunarVollan.jpg
Hernes AS tok initiativ til samarbeidet, som er kortreist og gir ekstra miljøgevinst. Lærling Oskar Olsen (fra venstre), Jan Rune Stokke, bas Ole Magnus Bjørnås, anleggsleder Lars Inge Hoås og driftsleder Eivind Svarva i Hernes AS. Foto: Runar Vollan

Vi får en miljøgevinst ved å bare kjøre glasset noen hundre meter for å bli kvitt det. Dette er gjenbruk på en god måte.

Eivind Svarva

Driftsleder, Hernes AS

15-20 tonn glass til gjenvinning lokal

I midten av september gjensto rivingen av det siste av totalt fire drivhus på Kvithammer. Kommunen eier området og bygningsmassen, mens entreprenør Hernes AS står for rivingen. Siden drivhusglasset er helt rent uten karm og lister, tok Hernes direkte kontakt med Glava for å sjekke muligheten for å levere rett til fabrikken i stedet for via et avfallsmottak.

– Dette har fungert veldig bra. Vi får en miljøgevinst ved å bare kjøre glasset noen hundre meter for å bli kvitt det. Dette er gjenbruk på en god måte, sier driftsleder Eivind Svarva i Hernes AS.

Selv om transportveien er kort, har Hernes brukt lenger tid på å sørge for at fabrikken har fått glasset levert så rent som mulig.

– Det krever litt mer å håndtere det forsiktig. Men vi har oppfattet at Glava er veldig godt fornøyd med kvaliteten på glasset, sier Svarva.

Rivingen skjer i forbindelse med at Nye Veier bygger ny E6. Under byggingen skal brakkeriggene plasseres der. Det er anslått at glasset fra drivhusene utgjør 15–20 tonn. Aftret er glad for at Hernes tok kontakt.
 

– Dette glasset vil bli brukt til å holde flere hus varme. Det ender kanskje til og med opp i et hus lokalt her i Stjørdal som førsteklasses byggisolasjon fra Glava, sier Aftret.

GlavaIsolasjon_drivhusglass-OddvarAftret4_Bredde.jpg
– Det ville vært synd om glasset fra drivhusene ble sendt til forbrenning og deponert som slagg, sier produksjonssjef Oddvar Aftret ved fabrikken til Glava i Stjørdal. Han sørger for at glasset de nå får inn fra Hernes blir til førsteklasses byggisolasjon.

Kortreist, effektivt og enda mer miljøvennlig

Til sin produksjon av Glava isolasjon mottar vanligvis fabrikken vindusglass fra vindusprodusenter og godkjente mottak av rivningsglass. Direkte levering fra rivning til fabrikk er ikke rutine, men en god løsning i spesielle tilfeller med større mengder rent glass.

Dette bidrar til mindre transport på veiene, akkurat som når vi komprimerer de ferdige isolasjonspakkene for å få plass til mer under transport.

Oddvar Afret

Produksjonssjef, Glava i Stjørdal

Vi jobber for at vår produksjon skal etterlate minst mulig miljøavtrykk. Da vi fikk muligheten til å motta kortreist glass, dro vi ut for å se om dette var glass vi kunne benytte. Vi ble veldig glade da vi så at glasset var rent nok, og at et lokalt samarbeid absolutt var aktuelt. Dette bidrar til mindre transport på veiene, akkurat som når vi komprimerer de ferdige isolasjonspakkene for å få plass til mer under transport, sier Aftret.

Drivhusene ligger kun et par kilometer fra fabrikken.

Dersom vindusglasset hadde blitt sendt til et avfallsmottak, er det ikke sikkert det hadde blitt sendt til gjenvinning i det hele tatt. Ved å gjenvinne blir det mindre avfall og mindre behov for råvarer, sier Aftret.

Glava isolasjon produseres med inntil 80 prosent returglass.

Produksjonsprosessen ved Stjørdal fabrikken

  • Glasset knuses til rett partikkelstørrelse på 2-5 mm.
  • Urenheter og for store glasspartikler renskes ut
  • Det veies inn rett mengde returglass til glassresepten for Glava, nøye sammensatt i henhold til gjeldende EU-direktiv
  • Glass-resepten blandes og smeltes i ovn
  • Glasset spinnes til tråder (glassull) som formes til en matte med ønsket tykkelse før det ferdig herdede produktet blir kappet, komprimert og pakket på pall.
Teknisk isolering

Brannisolering bærende stål

Isover FireProtect gir en høyeffektiv brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner.

Boligbygg

Må etterisolere én million norske boliger – håndverkerne har en nøkkelrolle

Norge har forpliktet seg til å være et nullutslippssamfunn i 2050, som i praksis vil si at alle boliger skal ha energiklasse A. Håndverkere som har kunnskap om klimamålene og kan gi gode energiråd til sine kunder, har et enormt konkurransefortrinn.

Teknisk isolering

Termisk isolering av kanaler

Med kanaler mener vi her sirkulære og rektangulære kanaler for ventilasjonsanlegg både i industriell anvendelse og i ordinære bygninger.