AKTUELT

Ingjerd Schou og Tage Pettersen får en oversikt over fabrikkområdet av CEO i Saint-Gobain Glava AS Jon Karlsen (i midten). Markeds- og kommunikasjonssjef Per Stræde til venstre.

– Samfunnet bør støtte opp om energieffektivisering

Høyres Østfoldbenk på Stortinget mener energieffektivisering av eksisterende boliger vil gagne både huseiere og samfunnet.

- Mange av de store grepene Norge nå står overfor for å redusere våre utslipp, er i landbrukssektoren og innenfor arealplanlegging og bygg. Men vi må også fokusere på de byggene som allerede er reist, og her dokumenterer GLAVA® et stort potensial som vi som samfunn bør støtte opp om, sier Tage Pettersen.

Den tidligere ordføreren i Moss ble valgt inn på Stortinget i fjor høst, og var fredag 2. mars på besøk hos GLAVA® i Askim sammen med mangeårig stortingsrepresentant Ingjerd Schou. Bakgrunnen er at Stortinget har vedtatt å redusere energiforbruket i bygg med 10 TWh innen 2030.

Det er viktig fordi ren, norsk energi blir et knapphetsgode når utslippstunge bransjer både Norge og internasjonalt skal elektrifiseres. I tillegg aktualiserer den siste tidens ekstreme kuldeperiode og rekordhøye strømpriser hvilke utfordringer høyt strømforbruk representerer – både for den enkeltes strømregning og kapasiteten i nettet.

STØTTEORDNINGER TREFFER IKKE
- I Norge er det 700.000 hus bygget før 2000-tallet som ikke er i nærheten av å tilfredsstille dagens krav. De bruker i snitt over 200 kWh per kvadratmeter, mens nybygg til sammenligning bruker rundt 70.

Jon Karlsen, administrerende direktør i GLAVA®

Jon Karlsen, administrerende direktør i GLAVA®

Med relativt enkle tiltak som etterisolering og nye vinduer, kan disse boligeierne halvere sin energibruk til 100 kWh per kvadratmeter.
Jon Karlsen, administrerende direktør i Glava

Likevel er oppgraderingstakten i dag bare så vidt over 1 prosent.  Årsaken er at man med tradisjonelt lave strømpriser i Norge sammenlignet med resten av Europa, ikke har merket lekkasjen så godt på regningen.

I tillegg har vi ikke støtteordninger som belønner effektive enkelttiltak som etterisolering og nye vinduer. For å få støtte, må man gjøre så store prosjekter at sluttsummen uansett blir for høy for folk flest.

- VINN-VINN
- I Sverige bruker de bare halvparten så mye energi til oppvarming som oss, sier Karlsen som er opptatt av at både bransjen selv og myndighetene må ta konkrete grep for å realisere energigevinstene.

Ingjerd Schou, stortingsrepresentant

Ingjerd Schou, stortingsrepresentant

Jeg er dypt imponert over bedriftens utvikling og evne til å tenke nye løsninger som gagner både samfunnet og den enkelte innbygger.
Ingjerd Schou, stortingsrepresentant (H).

– Arbeidet med å tenke isolering av eksisterende hjem reduserer energibehov, noe som er eksempel på vinn-vinn for alle, sier Ingjerd Schou.