AKTUELT

Seminar: Vann i fremtidens bygg

Vann i fremtidens bygg er tema når Norsk Wavin, ArmaturJonsson, GLAVA® og Vaillant inviterer til fagseminar på Color Fantasy.

Klimaforsker Elin Lundstad fra Meteorologisk institutt, rådgiver akustikk Knut Haugen fra Brekke & Strand og fagsjef Knut Olav Knudsen VVS-foreningen vil holde innlegg om aktuelle tema som ekstremvær, akustikk i rør og Tek 10 og 15. Seminaret holdes på ColorLines ColorFantasy til og fra Kiel.

De fleste av oss tar rent vann i springen som en selvfølge. Og de fleste tenker at vannkvaliteten i boliger, barnehager, eldreboliger, skoler og næringsbygg er trygg og problemfri. Du som fagekspert vet at dette bare er delvis riktig.

Forskriftene er klare når det gjelder støykrav i bygg. Likevel er det ofte langt fra teori til praksis.

Dette vil vi i GLAVA® belyse:

Isolering av rør i henhold til TEK10 (15): Bygningsmassen står for om lag 40 prosent av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor en viktig aktør i arbeidet med å redusere landets samlede miljøpåvirkning fra energibruk. Reglene i forskriftens kapittel 14 i TEK10 skal bidra til at bygninger som oppføres eller rehabiliteres har lavt energibehov og miljøvennlig energiforsyning. Hvordan/ hva skal beskrives ?

Passiv brannsikring i henhold til TEK10: Hovedformålet med forskriftens krav til sikkerhet ved brann er å redusere sannsynligheten for tap av liv og helse ved brann til et akseptabelt, lavt nivå. Dette oppnås gjennom aktive og passive tiltak som reduserer den nødvendig rømningstiden og øker den tilgjengelige rømningstiden. Tiltak som ivaretar personsikkerheten vil vanligvis også bidra til å sikre materielle verdier og begrense miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Hvordan/ hva skal beskrives?

Se hele programmet og meld deg på her