Finansminister Siv Jensen fikk omvisning i fabrikken i Askim sammen med NHO. Hun viste stor interesse for hvordan man kan få ned energibruken i Norge, som er langt høyere enn i sammenlignbare land. AKTUELT

Finansminister Siv Jensen fikk omvisning i fabrikken i Askim sammen med NHO. Hun viste stor interesse for hvordan man kan få ned energibruken i Norge, som er langt høyere enn i sammenlignbare land.

Siv Jensen er åpen for å vurdere ordningene

Finansminister Siv Jensen mener det er for vanskelig for vanlige boligeiere å få gode nok energiråd.

- Som boligeiere er vi ikke kyndige på disse tingene. Vi vet bareatvi må gjøre noe - ikkehva. Det er heller ikke lett å finne gode råd når man setter seg ned for å undersøke. Vi må ha forbrukervennlig informasjon og strømlinjeformete ordninger, sier Siv Jensen. 

Finansministeren var tirsdag invitert til Østfold av NHO for å bli bedre kjent med næringslivet i fylket. Hos GLAVA fikk hun en omvisning i produksjonen, etterfulgt av en snik-kikk på forsknings- og utviklingsprosjekter. Deretter ble det en diskusjon om hvordan man kan få ned energibruken i Norge, som er langt høyere enn i sammenlignbare land.

Se innslaget på NRK Østfold

Her var GLAVA-sjef Jon Karlsen like tydelig som da han utfordret alle de politiske partiene i valgkampen: Hvordan få til støtteordninger som er enkle nok til at vanlige folk som bor i eldre hus, kan søke støtte til å gjøre enkeltstående energitiltak som monner?

– Verden har ikke råd til å fyre for norske kråker

- Vi i industrien skal gjøre vårt
- Nye hus er mer enn gode nok, men det er i de eldre husene der folk flest bor, at potensialet til besparelser ligger. Da må vi gjøre det enklere å sette i gang. Dessverre gis det i dag støtte bare til omfattende prosjekter fjernt fra hva vanlige folk har mulighet til. Og de som får støtte, har gjerne en så sterk interesse og økonomi at de hadde gjort det uansett, sier Karlsen.

Det er i de eldre husene der folk flest bor, at potensialet til besparelser ligger. Da må vi gjøre det enklere å sette i gang.
Jon Karlsen, administrerende direktør i GLAVA

Stortinget har tidligere vedtatt å redusere energibruken i bygg med 10 TWh innen 2030. Veien går gjennom de 700.000 privatboligene som er bygget i en tid med helt andre energikrav. I praksis bruker disse så mye kWh per kvadratmeter, at man verken trenger ny teknologi eller totalrenovere til passivhus for å få resultater.

 Slik bidrar GLAVA til energieffektivisering

- Arnstad-utvalget har pekt på incentiver som nøkkelen for å få dette markedet i gang. Vi mener derfor at Enova-støtte må vris slik at det også gis støtte til enkelttiltak som å etterisolere en vegg. Og da står vi i industrien klare til å gjøre vår del, og utvikle nye løsninger som gjør det enda billigere og enklere igjen, sier Karlsen. 

– Vi er virkelig villig til å satse, og har et stort virkemiddelapparat som vi tilfører veldig mye penger. Da er jeg opptatt av at vi alltid er åpne for å gå gjennom ordningene, sa Siv Jensen da hun besøkte GLAVA.

– Vi er virkelig villig til å satse, og har et stort virkemiddelapparat som vi tilfører veldig mye penger. Da er jeg opptatt av at vi alltid er åpne for å gå gjennom ordningene, sa Siv Jensen da hun besøkte GLAVA.

- Se hva som virker
Reduksjon av energibruk i bygg er også en del av klimapolitikken. For ved å slutte å fyre for kråka, frigjøres den rene strømmen som både Norge og resten av verden trenger når utslippstunge bransjer skal elektrifiseres. 

I tillegg kommer forsyningssikkerhet. I dag er ikke strømnettet i Norge dimensjonert for å ta unna de effekt-toppene som kommer når for eksempel stadig flere skal lade elbiler hjemme om natta. Å investere i mer kapasitet, blir dyrt.

- Det er det greit at dere er tydelige på. For vi er virkelig villig til å satse, og har et stort virkemiddelapparat som vi tilfører veldig mye penger. Da er jeg opptatt av at vi alltid er åpne for å gå gjennom ordningene, se hva som virker og eventuelt justerer. Det vil jeg ta videre med tilbake til mine folk, sier Siv Jensen.