close-pop-up.svg

Sjekkliste for bærekraftig bygging

For å oppnå bærekraft, skal flere viktige aspekter – utover energi – inngå i beregningen. Her er sjekklisten for bærekraftig bygging.

Dessuten vil materialvalget også inngå som en vesentlig faktor: Kan et byggemateriale resirkuleres? Hvor lang levetid har det? Inneholder det miljøfarlige stoffer? Hvor mye energi brukes til framstilling?

Sjekklisten

Som en praktisk sjekkliste i forbindelse med et bærekraftig materialvalg kan disse punktene anvendes i ditt arbeid med bærekraftig bygging:

 1. Bruk byggematerialer med miljødeklarasjoner
  Den beste måten å vurdere et byggemateriales miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen er med en miljødeklarasjon. Her kan man finne opplysninger om innhold, graden av resirkulert materiale ved produksjon, energiforbruk og utslipp samt evnen til å resirkulere utbrukte produkter.
   
 2. Myndighetenes liste over uønskede stoffer
  Miljømyndighetene vedlikeholder løpende en liste over helse- og miljøfarlige stoffer som skal unngås. Dette gjelder særlig materialer som skal monteres innvendig i bygningen. Gyproc gipsprodukter inneholder ingen farlige stoffer fra listen.
   
 3. Bruk resirkulerbare materialer
  Da alternativet til gjenbruk er deponering, som er forbundet med både kostnader og miljøbelastning, skal man velge byggematerialer som kan resirkuleres fullstendig etter endt bruk. Gyproc har et etablert et effektivt innsamlings- og resirkuleringssystem for brukte gipsplater og gjenbruker innsamlet gips i produksjonen av nye gipsplater.
   
 4. Lang levetid
  Det er viktig å bruke materialer med lang levetid for å unngå ressurskrevende utskiftinger i bygningens bruksperiode. Gipsvegger og -himlinger er velegnet fordi materialet er robust og holdbart. Den lange levetiden forsterkes dessuten av muligheten for å reparere og male overflatene.
   
 5. Lave vedlikeholdskostnader
  I mange tilfeller er anskaffelsesprisen beslutningsgrunnlaget for materialvalget. Men hvis man i stedet ser på bygningens totale levetidskostnader, er byggematerialenes anskaffelsespris minimal. Derimot kan vedlikeholdskostnadene være svært høye over flere år – f.eks. hvis materialene ikke er vedlikeholdsvennlige. Gipsvegger og -himlinger har lave vedlikeholdskostnader fordi de er holdbare og enkelt kan repareres og males.
   
 6. Unngå materialer som avgasser
  Gyproc gipsprodukter er et rent naturprodukt som verken inneholder farlige tilsetningsstoffer eller bindemidler. Derfor avgasser våre produkter heller ikke. Alle Gyproc gipsprodukter er testet av Dansk Indeklima Mærkning og ligger i beste klasse.
   
 7. Lavt materialspill
  Et vesentlig kriterium for å redusere ressursforbruket er å redusere spill, anvende materialer optimalt og unngå avfall.
   

Gyproc gipsprodukter produseres i standardformater som bransjen anvender. Dermed reduseres kapp og gipsavfall. Gyproc kan bistå med bygg-optimaliserende rådgivning i forbindelse med f.eks. skreddersydde prosjektleveringer for å redusere byggets materialforbruk.

Miljø og bærekraft

Miljøstyrt produksjon

Gyproc arbeider strukturert med miljøledelse og i alle produksjons-prosesser. I hele prosessen tilstreber vi å minimere spill, energiforbruk og utslipp.

Miljø og bærekraft

Resirkulert gips gir gode miljøtall

Naturgips iblandet inntil 20 prosent resirkulert gips gir Gyproc en miljøfordel sammenlignet med andre gipsprodusenter.

Miljø og bærekraft

Nytt anlegg for gipsgjenvinning

Det nye selskapet Gipsgjenvinning AS skal i et nytt anlegg gjenvinne kildesortert gipsavfall til ny råvare for gipsplateproduksjon.