close-pop-up.svg

Sjekkliste for bærekraftig bygging

For å oppnå et bærekraftig bygg er det viktig å velge bærekraftige materialer og løsninger. Her er sjekklisten som hjelper deg til et bærekraftig bygg!

Materialvalget vil ha en vesentlig faktor: Kan et byggemateriale resirkuleres? Hvor lang levetid har det? Inneholder det miljøfarlige stoffer? Hvor mye energi brukes til framstilling og transport?

Listen er ment som en praktisk sjekkliste for å hjelpe deg på vei til å ta gode materialvalg for å sikre deg et bærekraftig bygg.

Sjekklisten

1. Bruk byggematerialer med miljødeklarasjoner

Den beste måten å vurdere et byggemateriales miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen er med en miljødeklarasjon, EPD. Her kan man finne opplysninger som innhold, energiforbruk og andre miljøpåvirkningsfaktorer. Noen EPD'er inneholder også graden av resirkulert materiale i produktet og eventuelt om det kan gjenbrukes.

2. Myndighetenes liste over uønskede stoffer

Norske myndigheter har en liste over helse- og miljøfarlige stoffer som skal unngås, gjerne kalt Prioritetslisten. Dette gjelder særlig materialer som skal brukes innvendig i bygget. Glava Isolasjon og Gyproc sine produkter inneholder ingen helse- eller miljøfarlige stoffer fra Prioritetslisten. Weber har noen få spesialprodukter som inneholder stoffer som står på listen, men disse stoffene byttes ut når det kommer gode nok alternativer på markedet.

3. Bruk resirkulerbare materialer

Man bør så langt det lar seg gjøre bruke byggematerialer som kan gjenvinnes eller brukes på nytt. Alternativet er å sende avfallet til deponi, og det er både kostbart og gir en uønsket miljøbelastning. Gyproc har etablert et effektivt innsamlings- og resirkuleringssystem for brukte gipsplater og gjenbruker innsamlet gips i produksjonen av nye gipsplater. Glava Isolasjon bruker store mengder resirkulert glass i sin glassullproduksjon, og deler av produksjonsavfallet gjenbrukes i egen produksjon eller inngår som råvare i Leca®.

4. Lang levetid

Det er viktig å bruke materialer med lang levetid for å unngå ressurskrevende utskiftinger i byggets levetid. De fleste produktene våre som isolasjon, plater og sementbaserte produkter har lang levetid dersom det monteres rett og bygget holdes ved like. Overflater kan lett repareres eller fornyes dersom det oppstår skader eller det kommer nye trender og behov. Glassull kan demonteres og gjenbrukes eller gjenvinnes.

5. Lave vedlikeholdskostnader

I mange tilfeller er det anskaffelsesprisen som er beslutningsgrunnlaget for materialvalget. Hvis man i stedet ser på byggets totale levetidskostnader er innkjøpsprisen på materialene minimal sammenlignet med vedlikeholdskostnadene. Gips- og sementbaserte overflater har lave vedlikeholdskostnader fordi de er holdbare og enkelt kan repareres og males. Isolasjonen er vedlikeholdsfri når bygget behandles rett.

6. Unngå emisjon fra materialer

Spesielt innvendig i et bygg er det viktig med produkter som har lav eller ingen emisjon. De fleste av produktene våre er naturprodukter med lave mengder tilsetningsstoffer eller bindemidler. Mange produkter for innendørs bruk er også testet for emisjoner og kan trygt brukes inne.

7. Lavt materialspill

Ressursforbruket kan reduseres betraktelig dersom man reduserer materialsvinnet. Ved å bruke materialene optimalt og unngå avfall kan man komme ned i et lavt materialsvinn. Gyproc og Glava Isolasjon sine produkter produseres i standardformater, men kan også produseres i spesialformater tilpasset det enkelte prosjekt. Weber produkter leveres i ulike emballasjestørrelser slik at uåpnede sekker kan benyttes på et annet prosjekt. Enkelte produkter leveres også i bulk slik at man unngår emballasjeavfall på byggeplassen.

Sjekklisten i korte trekk:

  • Bruk byggematerialer med miljødeklarasjon
  • Sjekk miljømyndighetenes liste over uønskede stoffer
  • Bruk resirkulerbare materialer
  • Bruk materialer med lang levetid
  • Bruk løsninger med lave vedlikeholdskostnader
  • Unngå materialer som avgasser
  • Reduser materialavfall
     
Miljø og bærekraft

Produksjon av gipsplater hos Gyproc

Gyproc arbeider strukturert med miljøledelse og i alle produksjons-prosesser. I hele prosessen tilstreber vi å minimere spill, energiforbruk og utslipp.

Miljø og bærekraft

Resirkulert gips gir gode miljøtall

Gipsplater fra Gyproc inneholder inntil 20 prosent resirkulert gips. Dette gir gode miljøtall sammenlignet med andre gipsprodusenter.

Helsebygg - løsninger og råd til jobben

Skal du bygge eller rehabilitere helsebygg, som sykehus, tannlegekontor eller omsorgsbolig? Glavagruppen har gode produkter til jobben. På denne siden finner du råd, inspirasjon og anbefalte løsninger.