close-pop-up.svg

Dette glasset gjør at vi kan isolere veggen din og spare energi

Å bygge bærekraftige bygg handler mye om å bruke miljøvennlige råvarer. I Glava® er resirkulering en viktig del av innsatsen for å holde energibruken nede. Her er historiene som viser hva vi mener med det.

I Glava jobber vi hardt for å gjenbruke råvarer og resirkulere avfall fra byggeplass, som kan bli til nye og bærekraftige produkter i norske bygg og hjem. Det gir lønnsom energibruk og sikrer sirkulær økonomi i produksjonen. 

Veien fra syltetøyglasset går videre til Norges klimaforpliktelser i Paris-avtalen. Isolering er et viktig bidrag for å kutte energibruken, kort fortalt.

10 TWH innen 2030

Stortinget har vedtatt å redusere energibruken i eksisterende bygg med 10 TWh innen 2030, hvorav 4 TWh skal tas i boliger. Det tilsvarer etterisolering og nye vinduer i 400.000 av de 800.000 eneboligene bygget på andre halvdel av 1900-tallet.

Glava_miljø-ill_Paris.jpg

Veien til Paris går gjennom husene våre
Hvordan? Bygg står for 40 prosent av utslippene på verdensbasis. Skal vi greie klimaforpliktelsene våre og innfri målene i Paris-avtalen, er vi som bransje nødt til å lykkes med å gjøre hele verdikjeden mer miljøvennlig. For oss handler det om å planlegge bærekraftige bygg som gir lavest mulig utslipp, i både bygging og bruk.

Derfor sier vi at veien til Paris går gjennom husene våre. Det viktigste vi kan bidra med er å legge til rette for god planlegging av bygg og smart rehabilitering, og energieffektivisering i praksis.

Opptil 80 prosent returglass
Isolasjonen vår består av opptil 80 prosent returglass. Jo mer vi kan få tak i, jo mer tar vi.

Glava_miljø-ill_Syltetøyglass.jpg

Gamle bilruter, vinflasker og syltetøyglass knuses hos Norsk Gjenvinning før det går rett inn i vår produksjon. Isolasjonen ender opp i veggen hos naboen som både kutter strømregningen sin og sparer samfunnet for energi vi heller kan bruke på å elektrifisere utslippstunge sektorer.

Men livet til vinflasken stopper ikke der. Avfall fra isolasjonen går nemlig inn i produksjonen av Leca-kulene du bruker i plantekassa for bedre drenering og vekst.

Sirkulærøkonomi i praksis: Fra vinflaske til isolasjon til Leca-kuler

Det er et mål for myndighetene at mer og mer av økonomien vår skal bli sirkulær. Det vil si at vi det som tidligere var avfall blir til en ny råvare, og går inn igjen i det økonomiske kretsløpet.

Resultatet er mindre avfall, mindre press på råvarer som ikke er fornybare og mindre utslipp fra produksjon.

Glava_miljø-ill_GrønnPlante.jpg

Som med isolasjon i Leca-kuler, jobber vi hele tiden med å se på hvordan vi kan bruke eget avfall i egne eller andres industriprodukter. Gjennombruddet med Leca reduserte avfallet til eksterne deponier fra fabrikken vår i Askim med 30 til 40 prosent i året. I Fredrikstad bygger vi eget gjenvinningsanlegg for gips, vegg i vegg med gipsplateproduksjonen.


 

Nyheter

Leca Norge stanser produksjonen ved Rælingen midlertidig – slik påvirkes Glavas håndtering av glassullavfall fra produksjonsprosessen

Leca har sendt ut melding til sine kunder om at de midlertidig stanser produksjonen av Leca fra deres fabrikk ved Rælingen. Dette berører Glava, som leverer våtavfall til Leca-produksjon.

Leca-kuler på hvit bakgrunn
Miljø og bærekraft

Biprodukter fra glassull får nytt liv i LECA®

Biprodukter fra Glavas glassullproduksjon brukes i produksjon av LECA® LWA.

– Trenger tiltak som motiverer boligeiere til å ta energieffektive valg

Onsdag 12. juni arrangerte Glava, Fellesforbundet og NHO Byggenæringen frokostmøte om energieffektivisering. Budskapet var klart: Næringen vil ha mer trøkk.