close-pop-up.svg

Slik jobber vi i prosjektteam – mer effektivitet i alle ledd

På store byggeprosjekter tilbyr vi i GLAVA® mer kompetanse og rådgiving gjennom et dedikert prosjektteam. Her er noen av våre prosjektteam-medlemmer på befaring på Torvbråten skole i Asker, representert ved Veronica Vestavik, Jan Petter Svendsen, Anders Bjerkaas Svensson (salgsingeniør gulv) og André Bråthen, med skolens rektor Grethe Hultgren i forkant.
Færre møter og mer effektiv arbeidstid – hvem ønsker seg ikke det? For å utnytte fordelene med å samle tre merkevarer undere samme tak, har vi etablert et tverrfaglig prosjektteam for deg som kunde. ​​​​​​​

Mer kompetanse i ett team

– Vi ønsker å ha en stor, samlet kompetanse i ett team. Vi skal ha færrest mulig kontaktpunkter for utførende parter og beskrivende ledd, forteller André Bråthen, leder av prosjektteamet. 

– Det vil være tidsbesparende for både utbygger og beskrivende ledd, som arkitekter. Samtidig skal vi ha god kunnskap om alle produktområder og kategorier samlet innenfor dette teamet. 
 

Slik gjør vi det:

  • Vi inviterer deg som arkitekt eller utbygger inn i en tidlig fase av byggeprosjektet.
  • Du som kunde møter prosjektteam og får en hovedkontakt hos oss i GLAVA®.
  • Vi kartlegger helhetlige synergier for produkter og løsninger som hører naturlig sammen – for å se om det er mulig å optimalisere byggemetoden og spare tid. 
  • Vårt prosjektteam legger fram forslag til løsninger og beskrivelser, som kan effektivisere byggeprosess og redusere risiko for feil. 
  • Vi anbefaler energieffektive løsninger og har vekt på bærekraft i byggeprosjektene. Lyd og akustikk er vi også særlig bevisste på å ivareta i alle typer bygg.
  • Vi følger opp gjennom prosjekt- og byggeperioden, for å sikre best mulig framdrift og samkjørte leveranser på tvers av tre merkevarer.

Les mer om Glavagruppen her.

Færre møter, mer effektivitet 

– Det fungerer slik at vi vil invitere arkitekt og utbygger til et møte i en veldig tidlig fase. Der kan vi kartlegge hva de har tenkt på av løsninger, og der kan vi komme med våre forslag. Et godt eksempel kan være et sykehus, som er beskrevet med mange forskjellige veggtyper innvendig. Der kan vi foreslå løsninger, slik at man kan redusere veggtyper, noe som igjen effektiviserer byggeplassene og reduserer risikoen for å bygge feil. Og samtidig kan vi tilby forskjellige lydgulv i etasjeskiller, fordi vi har folk som kan mye om lyd og akustikk.

Slik jobbet vi med Torvbråten skole - Årets skolebygg

Effekten av at vi jobber i prosjektteam havner til slutt hos kundene, som sparer tid og får en mer helhetlig oppfølging.

André Bråthen

Leder av Prosjektteam i GLAVA®

Gevinsten faller på kundene

 – For oss handler det mye om å organisere oss riktig i samarbeidet mellom de tre merkevarene, og ta ut alle fordelene med å jobbe på tvers. Vi har fortsatt mye å lære av hverandre, og ser at vi stadig utvider kompetansen på GLAVA-huset. Det betyr at vi står sterkere og kan hjelpe kundene våre med større deler av byggeprosjektet, og helst så tidlig som mulig. Da er mye tid spart, forklarer André Bråthen. 
– Effekten av hvordan vi jobber i prosjektteam havner til slutt hos kundene, som sparer tid og får en mer helhetlig oppfølging, framfor stykkevis og delt. 

 – Det vi alle ønsker å oppnå er en mer effektiv byggeprosess – i alle ledd.  

Den beste partneren

Med færre kontakter blir byggeprosjektet smidigere og mer effektivt.
– For noen byggmestere og entreprenører er det ønskelig å ha ett kontaktpunkt, mens på større prosjekter ser vi behovet for å jobbe mer i dedikerte team sammen med kundene. Vi skal jobbe for å være den beste partneren.

Organisering i prosjektteam har gitt mer definerte roller. Kompetansen skal utnyttes til det fulle. Et eksempel på dette er lyd og akustikk som viktig fagområde i GLAVA®.

– Vi er bevisste på at lyd og akustikk blir godt ivaretatt i alle typer bygg, sier Halvor Berg, konseptutvikler for lyd og akustikk og team-medlem i prosjektteamet.

Romklang_DNs-kantine_Lyddoktor_1. JPG.jpg
Halvor Berg er konseptutvikler på lyd og akustikk, og en del av Prosjektteam i GLAVA®. – Vi er bevisste på behovet for gode lydmiljøer i alle typer bygg,. Det blir ivaretatt i prosjektteamet.

Vi er bevisste på behovet for gode lydmiljøer i alle typer bygg.

Lyddoktor Halvor Berg sitter i kantina med en kaffekopp i hånd og smiler til kamera.

Halvor Berg

Konseotutvikler, lyd og akustikk


Se til Nasjonalmuseet

– Nasjonalmuseet ble et godt eksempel på hvor stor produktportefølje vi kan levere til ett og samme byggeprosjekt, fra mur, grunn og støp til isolasjon i hele bygget, samt vegg- og fasadeløsninger og tak. 
– Med dagens prosjektteam kan vi også bistå med mye mer rådgivning gjennom hele prosjektet, enn vi kunne tidligere, sier team-lederen. Han er stolt av hvilket omfang av produkter og tjenester GLAVA® nå kan skilte med. Det gir særlig gevinst på store og attraktive byggeprosjekter.

– Det vi alle ønsker å oppnå er en mer effektiv byggeprosess – i alle ledd.

André Bråthen

Leder av Prosjektteam i GLAVA®

Innervegg

Tverrfaglig prosjektering på Jordal Amfi har gitt resultater

På Nye Jordal Amfi ble Gyproc og Glava Isolasjon invitert inn tidlig i prosjekteringsfasen – oppfordrer andre til å gjøre det samme.

Boligbygg

Sparte tid på smidig boligbygging i Lakselv

Det krever en effektiv byggeprosess for å ferdigstille åtte tomannsboliger på rekordtid, lengst nord i landet. GLAVA® har levert produkter til mur, gulv, stål og isolasjon.

Lyd og akustikk

Torvbråten barneskole har isolasjonsprodukter fra Glavagruppen fra gulv til tak

Barneskolen i Asker er allerede profilert på BBC som et ekstra bærekraftig bygg, og ble stemt frem som Årets skolebygg 2021. Glavagruppen har levert store deler av produktene.