close-pop-up.svg

Spørsmål og svar om Gyproc-fabrikken i Fredrikstad

I Fredrikstad bygger Gyproc verdens første helelektriske gipsplatefabrikk. Se spørsmål og svar om den nye fabrikken.
I Fredrikstad bygger vi verdens første helelektriske gipsplatefabrikk. Det er et stort skritt i riktig retning for å utvikle bærekraftige byggevarer. Her er ofte stilte spørsmål om Gyproc-fabrikken og våre svar på disse.

Når skjer overgangen til helelektrisk fabrikk?

Målet er at anlegget i Fredrikstad skal være helt over på elektrisitet fra årsskiftet 2022/2023. Fabrikken stenges ned en kort periode i november/desember og åpnes igjen med full elektrisitet.

Hvilke endringer gjøres ved fabrikken i Fredrikstad for å bli helelektrisk?

Hos Gyproc og andre gipsplateprodusenter brukes det i dag LNG-gass for kalsinering av gips og tørking av gipsplater. Disse prosessene vil nå erstattes av elektriske luftoppvarmingssystemer, og alt nytt utstyr blir bygget for elektrisk oppvarming fra grunnen av. Det vil fase ut 116 GWh LNG og dermed redusere CO2-utslippene med mer enn 23. 000 tonn. 

Hva betyr etableringen av helelektrisk fabrikk for produktene?

Dette er en innovasjon som vil revolusjonere klimaregnestykket (EPD) til gipsplatene. Våre plater vil gjøre det mulig å produsere bygg med vesentlig lavere miljøavtrykk enn i dag. Først etter ett års drift av ny fabrikk vil vi få endelig EPD, som vil bety et vesentlig lavere klimaavtrykk.

Blir gipsplatene helt CO2-frie?

Produksjonen blir helt CO2-fri, mens andre deler av verdikjeden, som logistikk og bruk av papp, fortsatt vil gi noe utslipp. I sum regner vi med at klimaavtrykket til gipsplatene våre blir 70 prosent bedre enn i dag, og dermed bidra til å redusere klimaavtrykket for alle som ønsker å bygge miljøriktig. 

Saint-Gobain har store ambisjoner innen bærekraft, med mål om å redusere CO2-utslippet med 20 prosent innen 2025 og å bli helt karbonnøytrale innen 2050. Elektrifiseringen av Gyproc-anlegget i Fredrikstad er et viktig steg på veien, og en nyttig erfaring som vi kan ta med oss til fabrikker andre steder i verden.

David Molho

CEO for Saint-Gobain i Norden og Baltikum

Hva betyr åpning av den helelektriske fabrikken for bransjen og globalt?

Prosjektet i Fredrikstad er av global interesse. Eierselskapet Saint-Gobain ser på Fredrikstad som en pilot og et prestisjeprosjekt, som kanskje kan gi konsekvenser for konsernets øvrige 70 gipsplatefabrikker rundt om i verden.

Hvorfor er det viktig for Glavagruppen å gjøre denne investeringen?

Vi i Glavagruppen har sagt at vi skal gå foran for å gjøre byggenæringen mer bærekraftig. I tillegg har vår eier Saint-Gobain mål om å bli en karbonnøytral virksomhet innen 2050, og har lenge ønsket en pilot for en elektrifisering av sine 70 gipsplatefabrikker. Her i Fredrikstad lå forholdene til rette med ren og rimelig energi. Og med støtten fra Enova kan vi nå stikke spaden i jorda.

Gyproc-fabrikken i Fredrikstad var truet med nedleggelse på grunn av CO2-avgiften. Hvordan har det påvirket avgjørelsen om ny fabrikk?

CO2-avgiften var en alvorlig utfordring for oss. Vi retter derfor en stor takk både til lokale politikere, Norsk Industri og ikke minst norske myndigheter, som ga oss en utsettelse og mulighet til å omstille oss. Vi håper de er enige i at vi har brukt tida godt!

Hvor stor blir CO2-reduksjonen?

Ved å erstatte gass med ren strøm vil vi kutte utslipp på mer enn 23.000 tonn. Det tilsvarer utslipp fra 14.000 biler per år – eller nesten alle bensinbilene i Fredrikstad (15.000).

Den nye fabrikken vil vel kreve enorme mengder elektrisk energi?

Den ombygde fabrikken vil kreve økt tilførsel av elektrisk kraft. Samtidig blir fabrikken langt mer energieffektiv. Sammenlignet med dagens teknologi (som inkluderer bruk av gass) vil vi spare 37 GWh, noe som tilsvarer energibehovet til 1900 boliger. Energiforbruket per produserte gipsplate reduseres med over 30 prosent.  

Hvor stor blir kapasitetsøkningen?

Vi regner med en kapasitetsøkning på 40 prosent, sammenlignet med hva vi produserer i 2021.

Hvor stor er investeringen?

Vi har estimert investeringen til rundt 250 millioner kroner. Av dette bistår Enova med en støtte på ca. 71 millioner kroner.

Er prosjektet forbundet med en høy risiko?

Det er alltid usikkerhetsmomenter når en går i gang med innovasjoner som dette. Rent teknologisk har vi god kontroll, slik vi vurderer det. Den største utfordringen er å kontrollere den elektriske varmen, her må vi gå opp løypa gjennom testing og innkjøring av det nye anlegget.

Er teknologien utviklet i Fredrikstad/Norge?

Det har vært et samarbeidsprosjekt mellom Fredrikstad og Paris, der våre folk her har bygget videre på teknologi fra morselskapet vårt Saint-Gobain.  Det viser hva vi kan få til når alle gode krefter jobber mot samme mål. En real suksesshistorie, rett og slett!

Blir de «grønne» gipsplatene dyrere enn dagens?

Det er det for tidlig å si noe konkret om.

Blir det flere arbeidsplasser?

Vi regner ikke med at det vil bli behov for flere medarbeidere. Men investeringen vil trygge arbeidsplassene vi allerede har, og sørge for at Gyproc Fredrikstad vil være en stabil og god arbeidsplass også i fremtiden.

Hva er poenget med å gjøre dette mer energieffektivt, vi har jo omtrent bare ren energi i Norge?

Både Norge og verden trenger mer ren energi nå når både vår næring og mange andres skal elektrifiseres for å kutte utslipp. Det er regjeringen veldig tydelige på i den nye energimeldingen. Og jo mer effektive vi kan være, jo mer ren energi kan brukes til å kutte andre utslipp i stedet. Det bidrar også til å dempe behovet for nye naturinngripende kraftutbygginger. Med den nye teknologien reduserer vi energiforbruket per produserte gipsplate med over 30 prosent.

Les også: Slik knuses og gjenvinnes gips til nye gipsplater

Gyproc-fabrikk

CO2-fri produksjon av gipsplater er endelig i gang

Verdens første: Gyproc-fabrikken i Fredrikstad er gjenåpnet, etter fire måneders ombygging. Nå produseres det gipsplater 100 prosent karbonfritt i plankebyen.

Miljø og bærekraft

Slik får trepallene nytt liv etter bruk

Bruk av trepaller er en effektiv måte å frakte store mengder varer og materialer på. Dessverre blir de stort sett kastet eller brent etter bruk. Til nå.

Gyproc-fabrikk

Snart kommer strøm til Gyprocs nye gipsplatefabrikk

Arbeidene med å elektrifisere gipsplatefabrikken er i gang. Samarbeid med Norgesnett og Elvia vil sikre fornybar strøm fra norsk vannkraft til fabrikken, og bidra til salg av enda mer bærekraftig gips.