TEKNISK ISOLERING

Det er endringer i forskriften for hvordan en branntest av ventilasjonskanaler utføres. U-Protect brannisolasjon er testet etter den nye standarden.

BRANNSIKRING KREVER BEDRE PLANLEGGING

I 2014 ble det innført ny europeisk teststandard i Norge for brannisolering av kanaler. Teststandarden, NS-EN 1366-1, har stor betydning for entreprenører, konsulenter og montører.

Forskriften er uendret når det gjelder krav til brannmotstand for tekniske installasjoner, men det er gjort endringer på hvordan en branntest av ventilasjonskanaler utføres. Produkter som benyttes til brannisolering av ventilasjonskanaler, skal være testet etter den nye standarden.

Salgsingeniør Stig Ronny Fredrikstuen i GLAVA® forklarer hva dette betyr i praksis.

– Tidligere ble det kun testet for ytre brannpåvirkning. Men siden varme og røyk kan spres i kanalnettet, testes det nå også for innvendig brannpåvirkning. Dette kan føre til at man må øke tykkelsen på brannisolasjonen for at brannkravet skal kunne overholdes.

Den økte tykkelsen fører til utfordringer

– For konsulenten og montøren er det viktig å vite hvilken brannklasse kanalen tilhører, og hvor mye isolasjon som skal legges utenpå kanalen. For entreprenøren er det viktig å beregne nok plass til isolasjonen. Med god dialog kan de planlegge bedre, slik at jobben gjøres riktig, sier Stig Ronny.

Med god dialog kan det planlegges bedre, slik at jobben gjøres riktig.
Stig Ronny Fredrikstuen, salgsingeniør GLAVA® 

Lett isolasjon i vekt gjør at U-protect tar mindre plass og gjør selve jobben enklere.

Lett isolasjon i vekt gjør at U-protect tar mindre plass og gjør selve jobben enklere.

GLAVA® tar mindre plass
U-Protect brannisolasjon er testet etter den nye standarden og dette er i mange tilfeller den tynneste brannisolasjonen på markedet. I tillegg er isolasjonen lettest i vekt. Totalt sett sparer du plass, du trenger mindre transport og selve jobben blir enklere å utføre. Dette gjør U-Protect brannisolasjon til den beste løsningen.

Se brannisolering av kanaler med U-protect

Last ned appen

Last ned appen

Last ned GLAVA-appen
Last ned GLAVAs app for brannisolering her, og regn ut ditt behov for brannisolering av kanaler. Vi i GLAVA® hjelper deg med å velge systemløsninger som er i henhold til kravene.

LAST NED APPEN HER